Sebapoznanie a rozvoj silných stránok

21.09.2018

Kto som? Čo je to – naozaj moje? Žijem svoj život alebo život niekoho iného?

Skôr či neskôr si začneme klásť tieto otázky. Keď sme vyrastali, formovali nás prevažne rodičia, ich postoje a názory. Následne sa k tomu pridalo okolie, spoločnosť, čo sa má a čo nie, čo by sme mali dokázať a čo pre nás nie je vhodné. Výsledok = som toto vôbec ja? A v tomto uvedomení začnú procesy hľadania sa. Čím viac spoznávame sami seba, tým viac sme naplnení v každodenných činnostiach a sme jedineční v tom, čo robíme.

Niekedy postačí samotné pozorovanie seba samých. Napr. silné a menej silné stránky sú súčasťou nášho života a vedia o nás povedať veľa. Niekedy silná stránka sa môže javiť ako slabá a vôbec nám v danej situácii nepomôže a naopak, slabá stránka vyjde v inej situácii ako naše pozitívum a posunie nás ďalej. Tak ako to vlastne je? Ako si ich pomenovať a zaradiť? Možno ste sa nad touto otázkou zamýšľali veľa a možno vôbec. Nakoniec, nie je to téma, ktorej je venovaná každodenná starostlivosť. A možno tu sme práve narazili na to, že by naše silné, ako aj menej silné stránky, mali mať našu každodennú pozornosť. Starať sa o nich, venovať im čas, rozvíjať ich a hlavne ich aj využívať. Súčasne nás vedia nasmerovať k tomu, čo je to pravé naše.

Ako spoznať sám seba a ako pracovať s našimi silnými stránkami sa môžete dozvedieť vo štvrtok 27.9.2018, na podvečernom workshope v príjemnom prostredí Power Coachingu. Doprajte si čas sami pre seba a príďte sa dozvedieť o sebe niečo viac.