Si podnikateľ? Vyžiadaj si nás cez SBA!

27.07.2020

V rámci národných projektov je možné získať naše služby s preplatením zo strany SBA, ako napr. podnikateľské konzultácie rôzneho zamerania, business coachingy, mentoringy pre koučov a rôzne iné.

VYUŽITE NAŠE SLUŽBY CEZ SLOVAK BUSINESS AGENCY

Slovak Business Agency (SBA) v súčasnosti predstavuje v Slovenskej republike kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikov, resp. podnikateľov FO, aj PO. SBA v rámci Slovenska vytvorila Národné podnikateľské centrá (NPC), s cieľom podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Ako koučovia, lektori a konzultanti patríme medzi expertov SBA, s poskytovaním našich služieb rôznym podnikateľských subjektov.

V rámci národných projektov je možné získať naše služby s preplatením zo strany SBA, ako napr. podnikateľské konzultácie rôzneho zamerania, business coachingy, mentoringy pre koučov a pod.
Služby pre podnikateľov i záujemcov o podnikanie

Služby v rámci Národného podnikateľského centra môžu bezplatne čerpať najmä začínajúci a etablovaní podnikatelia v rôznych štádiách životného cyklu z celého Slovenska.

Registrujte sa ako klient SBA a využite naše konzultácie bezplatne

Registrácia je podmienkou čerpania všetkých služieb, poskytovaných v rámci Národného podnikateľského centra. Služby, ktoré môžete využívať sú financované z verejných zdrojov Európskej únie.

Zaregistrovať sa môžete elektronicky samostatne alebo s podporou pracovníkov klientskeho centra Front Office priamo v Národnom podnikateľskom centre. Poverení pracovníci vám zároveň overia správnosť vyplnených údajov a aktivujú váš identifikačný kód.

Informácie k registrácii:
+421 2 203 63 100
info@npc.sk

Tešíme sa na spoluprácu!
Power Caoching