Sila motivácie

13.11.2018

Motivácia je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť života jedinca. Úspešnosť alebo neúspešnosť motivácie silne ovplyvňuje výkon človeka, dosahovanie cieľov a plnenie jeho snov.

Nastavenie cieľa je v podstate jednoduché - robíme to po celú dobu. Zostať však motivovaný k dosiahnutiu týchto cieľov, to je iný príbeh. Vezmime si napríklad novoročné predsavzatia - zatiaľ čo 93% ľudí si ich nastaví, iba 8% z nich ich aj splní.

Mnohí sú prekvapení, keď zistia, že aj keď niekto vlastní finančnú firmu, mnohí jej členovia tímu nie sú z finančného prostredia. Dôvodom je to, že inteligentná, motivovaná osoba dokáže dosiahnuť takmer čokoľvek. Aj keď to predtým nepoznala, bude mať odhodlanie a vôľu, aby to urobila.
Zostať motivovaný nie je niečo, čo ostáva prirodzené po celý čas. Naše správanie musí mať zámer, aby sme si boli istí, že sme na správnej ceste.
Ľudia sa často pri hľadaní motivácie vydajú nesprávnym smerom – sú zameraní na obrovské ciele, ktoré sú pre svoju veľkosť nedosiahnuteľné a využívajú všetku svoju energiu na to, aby sa ich pokúsili dosiahnuť. V skutočnosti to vedie k úplnému vyčerpaniu a klesajúcej vôli. Vidieť to najmä v niektorých podnikateľských skupinách, kde sa stáva, že sú ľudia motivovaní nejakou obrovskou túžbou - stať sa ďalším „Steve Jobsom“ a aj napriek tejto motivácii nedosiahnu ani malú časť svojej túžby.

Uveďme príklad: ak je vaším cieľom otvoriť si obchod, pocit úspechu pocítite iba vtedy, keď sa tento obchod skutočne otvorí. To však môže trvať roky a celý proces môže byť príliš ťažký. Ak si nestanovíme čiastkové a špecifické ciele, vyčerpáme sa skôr, ako sa do cieľa dostaneme. Podľa Americkej psychologickej asociácie sú ľudia, ktorí si stanovujú špecifické a náročné ciele, úspešnejší a s 90% pravdepodobnosťou dosiahnu to, čo si zaumienili. Keď stanovujeme ciele, ktoré sú široké a všeobecné, naša motivácia sa zmierňuje, pretože nemáme reálne merateľné míľniky, ktoré by sme mohli prekonať. Byť realistický v tom, čo môžeme dosiahnuť v určitej dobe, je rozhodujúce pre náš úspech a motiváciu. Aj keď je dôležité zamerať sa vysoké ciele, je rovnako dôležité, aby sme povzbudili seba a náš tím tak, že splníme aj čiastkové ciele, ktoré predchádzajú tomu hlavnému. Vždy keď narazíme na jeden z týchto cieľov, uniká dopamín - to nám umožňuje trénovať náš mozog, aby sme túžili po úspechu a posunuli sa k ďalšej položke na našom zozname. Ďalším kľúčovým prvkom je, že nechceme, aby sme my alebo náš tím cítili strach z nastavovania náročných cieľov, a preto ich nedosiahli. Stanovenie týchto typov náročných cieľov je hlavnou zložkou úspechu. 

Rovnako ako väčšina podnikateľov, pravdepodobne máme aj v bežnom živote dlhodobé ciele, s ktorými sa vyrovnávame. Takisto vieme, že tieto obrovské ciele sa nedosiahnu cez noc. Ako to uviedol spoluzakladateľ Tech.Co Frank Gruber: "Je to cesta - tvrdá cesta - a jediný spôsob, ako ju urobiť udržateľnou a znesiteľnou je, ak skutočne uznáte svoje malé úspechy pozdĺž cesty."

Zdalo by sa, že niekedy môže byť ťažké vidieť niečo ako víťazstvo, keď to človek robí činnosti, ktoré nemá rád (ako je napríklad nudný súbor programu Excel). V týchto prípadoch je skvelé pozerať sa na akékoľvek širšie dopady, ktoré daná činnosť môže mať alebo sa zamerať na skutočnosť, že akonáhle to skončíme, môžeme prejsť na väčšie a lepšie veci. Oslavovaním malých výhier totiž nájdeme veľmi potrebnú dennú dávku motivácie.

Takisto veľmi dôležitou súčasťou nastavenia si cieľov a motivácie je zostať zodpovedný. Výskumy ukazujú, že po stanovení si konkrétneho cieľa bolo 70% jednotlivcov, ktorí poslali týždennú aktualizáciu priateľovi, úspešní pri plnení svojich úspechov (splnilo buď polovicu, alebo úplne), v porovnaní s ostatnými 30%, ktorí to neurobili. Len preto, že sme všetci vyrástli, neznamená to, že už pozitívne nereagujeme na odmeny.
Motivačný expert Bob Nelson hovorí: "dostanete to, čo odmeňujete". Štúdie ukazujú, že keď sú zamestnanci neustále odmeňovaní, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa budú cítiť cenní, sú odhodlaní, zostanú v spoločnosti a do spoločnosti investujú.
Nezabúdajme, že aj tie maličké kroky sú potrebné a môžu byť rovnako odmeňujúce. Takže urobme si čas na to, aby sme sa poďakovali, pozvali niekoho na obed atď.

Zamyslime sa preto nad významom motivácie a jej dôležitosťou. Cieľ alebo úloha, na ktorej pracujeme sa nezmení, ale môžeme zmeniť spôsob, akým to vidíme a akým myslíme.

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.