Spoznaj seba a odhadni druhých - Osobnostná diagnostika

Spoznaj seba a odhadni druhých - Osobnostná diagnostika

Poznanie seba samého je základ pre šťastný a úspešný život. Kto som, aké mám hodnoty a čo je pre mňa dôležité sú možno otázky, ktoré si kladiete práve teraz. My vám poskytneme priestor, aby ste si zodpovedali na tieto otázky a nielen spoznali seba samého, ale aj dokázali odhadnúť ľudí vo vašom okolí.

Viete o tom, že dokážete do pár minút diagnostikovať pri konverzácii akúkoľvek osobu, v zapätí upraviť štýl reči, vyhnúť sa konfliktom a vypätým situáciám? Základy osobnostnej diagnostiky vám pomôžu nadobudnúť istotu v komunikácii a ušetria vás mnohých nedorozumení.

Mnoho ľudí si myslí, že za nízke sebavedomie môžu ich nedostatky. Netušia, že ich sebavedomie nemá nič spoločné s ich schopnosťami či talentom. Na kurze Vám vysvetlíme, že každý má unikátne zloženie schopností – stačí ich len objaviť a nájsť tak cestu ku zdravému sebavedomiu. Vďaka tomu budete schopní lepšie pochopiť seba a odhadnúť druhých.

Pri budovaní zdravého sebavedomia je dôležité, aby ste nečakali, než sa niečo stane. Možnosť niečo zmeniť máte vo vlastných rukách. Nájdite s nami komplexné techniky, ako si zvýšiť sebavedomie natrvalo!

OBSAH KURZU:

 
 • Definícia osobnosti

 • Kedy sa osobnosť vyvíja, čo na ňu vplýva, ako ju diagnostikovať

 • Freudova diagnostika, statusový model, Friedmann-Schulz diagnostika

 • Čo je sebavedomie a z čoho pramení nízke sebavedomie

 • Cyklus sebavedomia

 • Sila mysle

 • Sebapoznanie a moje silné stránky

 • Myslenie a názory

 • Ciele – ako si ich správne stanoviť a splniť

 • Správanie – ako vplýva na sebavedomie

 • Postoje – ako zmeniť nesprávne postoje

 • Zdroje – odkiaľ môžeme čerpať pri budovaní zdravého sebavedomia

 • Vytrvalosť – ako ju získať a udržať si ju

 

Prihlasovať sa môžete priamo cez web alebo emailom info@powercoaching.sk alebo na čísle 0948 168 011

Tešíme sa na Vás!

Partner podujatia je StartitUP a Meeto
foto zdroj: www.unsplash.com

Cena:
170,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
8 hodín dní
Termíny
Dátum a čas: 25.01.2020 08:00
Miesto: Bratislava, Mierová 56
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, PCC

Lektorka, psychologička, koučka