Spoznajte svojho zamestnanca, spoznáte jeho kvality.

17.05.2018

„Považujem za dôležité, aby zamestnanec dostal priestor pre svoju realizáciu, bol vypočutý a motivovaný. Pravidelná komunikácia medzi ním a nadriadeným zaručí lepšie fungovanie a chod firmy“, povedala pre pkacademy.eu Mgr. Silvia Langermann, ACC -lektorka, psychologička, koučka a konateľka spoločnosti Power Coaching s.r.o.

Vzdelávanie je veľmi dôležité v každom veku. Vnímam to ako možnosť spoznávať svet, otvárať brány, posúvať sa ďalej. So vzdelávaním minimalizujeme šancu „zatrpknutého“ správania a v podstate čím viac vieme, tým viac šancí máme na rozhovor, výber práce, záujmových aktivít a podobne.

Zároveň je však veľmi dôležité, aby vzdelávanie, ktoré zvolíme, bolo kvalitné a overené. Či sú to inštitúcie, školy, knihy, internetové stránky. Ideálne je, ak máme aj kritické myslenie, ktoré nám pomáha fakty a informácie, ktoré získame, preveriť a nie len bezhlavo prijať.

Najlepší sebarozvoj

Koučing necháva všetky odpovede na koučovaného a kouč sa len pýta. Takže využívame zdroje, ktoré máme v sebe a rozvíjame ich. Osobne si myslím, že každý z nás by mal mať svojho kouča alebo by sa mal koučovať sám. V ostatnom období sa veľmi často kladie dôraz na rozvoj zamestnancov. Je pravdou, že firmy začali investovať čas aj finančné prostriedky do rozvoja svojich ľudí. Podporovať ich kvalitu a rozvoj sa dá neustále. Dnes už samotní zamestnanci majú veľký záujem o pravidelné vzdelávanie sa vo svojom obore. Školenia a ostatné benefity, ktoré im firma vie ponúknuť sú veľkým prínosom pre obe strany. Zamestnanec sa zdokonaľuje vo svojom obore, čo korešponduje s jeho pracovnými výsledkami pre firmu.

Kvantita verzus kvalita

Vzdelávanie vo firmách má z môjho pohľadu tri úskalia. Spoločnosti majú obrovskú ponuku vzdelávacích inštitúcií, koučov, lektorov, mentorov a nie vždy sa vedia celkom dobre orientovať v tejto ponuke. Nie marketing by mal byť rozhodujúci pri výbere vzdelávacej inštitúcie, ale skúsenosti, vedomosti, certifikácie, odbornosť a hlavne prebratie zodpovednosti za dosiahnutie výsledku.

Firmy často vzdelávajú len časť ľudí. Dôležitejšie je vzdelávanie manažérov, ktorí vedú svoje tímy. Vo svojom odbore by mal byť manažér profesionál a svoje skúsenosti vedieť aplikovať do praxe a fungovania svojho tímu. Vedieť ho viesť zodpovedne a systematicky.

Častým problémom vo firmách je nedotiahnutie úloh, inými slovami, neviem kto to má na starosti, niečo urobím, aby sa nepovedalo, ale nie systematicky. Je potrebné vedieť stanoviť si ciele, systém práce, určiť zodpovednú osobu a jasne zadať úlohu. Kvantita musí zodpovedať kvalite.

Naučte sa komunikovať

Pre zvýšenie angažovanosti svojich zamestnancov sa im firmy musia venovať a zistiť, čo môžu urobiť, aby pre nich bola práca inšpiratívnejšia. Pracovné prostredie musí byť príjemné pre dosahovanie požadovaných výsledkov. Považujem za dôležité, aby zamestnanec dostal priestor pre svoju realizáciu, bol vypočutý a motivovaný. Pravidelná komunikácia medzi ním a nadriadeným zaručí lepšie fungovanie a chod firmy. Vedieť komunikovať so zamestnancom podľa typu osobnosti, podporovať jeho kvality a vedieť ich správne nasmerovať. Dať mu pocítiť, že je súčasťou tímu, zapájať ho a oceniť jeho potenciál.

Prax > teória

Z môjho pohľadu sa úroveň vzdelávania na Slovensku zlepšuje. Stále však vnímam, že pri vzdelávaní prevažuje viac teória, čo je škoda. Teória je len jedna, ale konkrétna prax a skúsenosť kvalifikovaného človeka je nenahraditeľná. Jeho nadobudnuté skúsenosti a odpovede, ktoré Vám vie poskytnúť sú oveľa cennejšie, nakoľko sú úž vyskúšané a overené.

Preto vidím veľký význam v zapájaní sa Slovákov do vzdelávania. Mať pozitívny vzor v človeku, ktorý už niečo dosiahol, nikdy nie je na škodu. Za jeho prácou je vidieť cesta, ktorou prešiel, úsilie, ktoré vynaložil a skúsenosti, ktoré vie odovzdať ďalej. Je to pomoc pri hľadaní svojho vlastného smeru a motivácia, že sa netreba vzdávať svojich snov a cieľov, i keď cesta k nim je niekedy náročná. Kouči a motivátori presne vedia, ako zmobilizovať v človeku všetky tieto pozitívne faktory, potrebné pre jeho osobný rast.

Článok pre PK Academy nájdete tu:

https://www.pkacademy.eu/sk/blog/spoznajte-svojho-zamestnanca-spoznate-jeho-kvality/

Foto: www.pexels.com

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.