Staň sa koučom

Chcete sa stať profesionálnym koučom ? Poďte do toho s nami ! Sme tu, aby sme vás pripravili, posúvali vám svoje dlhoročné skúsenosti a poznatky a zároveň vás podporili k získaniu medzinárodných titulov ACC, PCC a MCC.

MENTORING
 
Mentoring predstavuje dôležitú súčasť profesionálneho rastu koučov. V prípade, ak chcete svoje zručnosti a kompetencie posúvať alebo získať/predĺžiť si medzinárodné certifikácie od ICF a stať sa Associate Certified Coach (ACC) alebo Professional Certified Coach (PCC), je dôležité absolvovať mentoringové stretnutia.

Individuálny mentoring koučov

Individuálny mentoring koučov prebieha formou konzultácie so skúseným koučom - mentorom, ktorý s vami osobitne preberie koučingové sedenia, ktoré uskutočňujete s vašimi klientmi, s cieľom vášho profesionálneho posunu. Pred mentoringom zašlete mentorovi nahrávku vášho koučingového rozhovoru. Následne na konzultácii nahrávku podrobne zanalyzujete, pričom vám budú dávané odporúčania na zlepšenia a usmernenia. Súčasne budete mať priestor prejsť si vaše otázky, ktoré vám vyplynuli z vašej praxe. V prípade záujmu vám bude vydané potvrdenie pre ICF.

Rozsah mentoringu je 1 hodina. Pred realizáciou je potrebné zaslať nahrávku koučingového rozhovoru a doručiť potvrdenie pre účel ICF. Frekvencia termínov je podľa dohody.

Skupinový mentoring koučov

Skupinový mentoring koučov prebieha formou 2,5 hod. mentoringu, v skupine akreditovaných koučov. Skupinový mentoring je vedený efektívnou formou, vhodný k získaniu širších súvislostí. Otázky vyplývajúce z praxe koučov sú významné a obohacujúce pre všetkých zúčastnených. Predmetný spôsob mentoringu vás pripraví aj na situácie, s ktorými sa stretli už vaši kolegovia, ako aj na zvládanie nových alebo nečakaných situácií. V prípade záujmu vám bude vydané potvrdenie pre ICF. Rozsah skupinového mentoringu predstavuje 2,5 hod. Frekvencia termínov je 1x mesačne, podľa kalendára (je možné zúčastniť sa ľubovoľného počtu). Potvrdenie: pre účel ICF, absolvovaním 1ného skupinového mentoringu získate potvrdenie v počte 2x mentoringov.

VZŤAHOVÝ KOUČING

Ako dosiahnuť želaný výsledok harmónie vzťahov ? Koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – v partnerstve, rodine, susedstve, práci, biznise, medzi ľuďmi. Vzťahový koučing sa týka každého jedinca. Na vzťahovom koučingu využívame situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie sebavedomia klientov. Ukážeme si, ako v praxi hovoriť o pocitoch, či našich myšlienkach. Vďaka tomu budete ako kouči klientov vedieť posúvať ďalej, aby vedeli svoje myšlienky a názory prezentovať medzi ľuďmi a nemali problém s komunikáciou. Dôležité je sústrediť sa na želaný výsledok, každý sám zodpovedá za svoj "podiel" vo vzťahu, či už ide o vzťah rodinný, partnerský alebo kamarátsky. Po absolvovaní vzťahového koučingu budete môcť klientom ukázať, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy. Pochopia, že vzťahy súvisia s nimi samotnými, ich správaním a pod. Budete spoločne hľadať riešenia, ktoré sú pre nich najideálnejšie.

Môžete absolvovať aj kurz vzťahového koučingu schválený International Coach Federation ako ďalšie vzdelávanie koučov – absolvovaním získate CCE body, ktorý nájdete medzi našimi kurzami.

KURZ KOUČ 104 HOD.

Výcvik KOUČ 104 hod. patrí medzi náš najnavštevovanejší kurz. Je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH. Mnohí naši absolventi využívajú koučingové techniky v práci či v rodine, iní sa stali profesionálnymi koučmi. Absolventi, okrem osobnostného posunu, získavajú až trojnásobnú certifikáciu od medzinárodnej organizácie ICF, MŠVVaŠ SR a Power Coaching a množstvo ďalších výhod. Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia.104 hodín je rozdelených do 12 dní, počas ktorých výcvik prebieha. Kurz tvorí 70% prax a 30% teória. Vďaka kurzu nadobudnete prax v life koučingu, business koučingu a executive koučingu. Taktiež budete schopní využívať 11 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu. Budete vedieť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia. Výcvik možno absolvovať v intenzívnej forme - 12 dní po sebe alebo v semestrálnej forme - 6 dvojdňových modulov v trvaní cca 4 mesiace (medzi jednotlivými modulmi budú účastníci trénovať v pracovných skupinách, s konzultačnou podporou a spätnou väzbou od skúsených koučov).

Podrobné informácie o kurze nájdete na: https://www.powercoaching.sk/kouc-104-hodin-certifikovany-vycvik-v-koucingu/

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
 
Pre viac informácií nás kľudne kontaktujte a my vám prezradíme všetky detaily. Keďže združujeme skúsených koučov a mentorov, výhodou je v prípade potreby možnosť výberu. Školíme v našich priestoroch, priamo vo firme alebo prípadne je možná online konzultácia na základe dohody.
Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC). K získaniu alebo predĺženiu certifikácií ACC a PCC od International Coach Federation je potrebné absolvovať 10 mentoringových hodín u kouča s certifikáciou ACC, PCC alebo MCC. Mentoringy špecializované k predmetným certifikáciám je možné u nás absolvovať, pričom vám vydáme potvrdenie pre účel ICF, akceptovateľné v procese certifikácie. Je možné absolvovať vyššie uvedený individuálny mentoring alebo skupinový mentoring alebo skombinovať obe formy. Pre viac informácií k certifikácii navštívte nasledujúci link: https://www.powercoaching.sk/podporime-vas-k-ziskaniu-medzinarodnych-titulov-acc-pcc-a-mcc/