Staň sa majstrom komunikácie Banská Bystrica

Staň sa majstrom komunikácie Banská Bystrica

Zaskočí Vás kde tu situácia kedy stratíte reč?Chcete sa zdokonaliť v komunikácii? Blokuje tréma Váš ústny prejav?
Potom je kurz ,,Staň sa majstrom komunikácie" určený práve pre Vás!

Komunikácia je základ. Základ v partnerskom vzťahu, v práci, doma, všade.
 
Veľa nedorozumení má pôvod v nesprávnej komunikácií, keď sa dvaja ľudia nepochopia. Určite poznáte to aj vy, keď sa cítite nepochopení alebo ste si sto percent istý o svojej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v živote, musíme sa naučiť správne komunikovať, počúvať toho druhého, byť empatický. Môžete tak predísť zbytočným hádkam a nedorozumeniam.

Naučíte sa:
  • uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách
  • využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách
  • pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela
  • uvedomiť si, že komunikácia predstavuje moc a naučiť sa ju efektívne využívať pomôže zmeniť náš pohľad na svet aj pohľad, ktorým svet pozerá na nás
Obsah:
  • Komunikácia
  • Spätná väzba
  • Kritika a pochvala
  • Asertivita
  • Komunikačné kanály

Prídite 13.11 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa majstrom komunikácie"
Lektor: Mgr. Silvia Langermann
Kurz bude prebiehať v Banskej Bystrici
Cena je 170 EUR s DPH.
Cena:
170,00 €
s DPH
Prihlásiť