toggle menu

Power Coaching

0
0 recenzií

KOUČ 104 │ Akreditovaný výcvik v koučingu

Akreditovaný a certifikovaný kurz KOUČ104 hodín ponúka vysoko odbornú úroveň v koučingu a zahŕňa akreditáciu International Coaching Federation (ICF) s ... Zobraziť viac
 • Popis
 • Osnova
 • Oznamy a termíny

Ste pripravení zažiť 12-dňové koučingové dobrodružstvo, naučiť sa myslieť inak ako ostatní a priniesť do svojho osobného i kariérneho života pozitívne zmeny? Alebo sa túžite stať profesionálnym koučom?

 

Akreditovaný a certifikovaný kurz KOUČ104 hodín ponúka vysoko odbornú úroveň v koučingu a zahŕňa akreditáciu International Coaching Federation (ICF) s možnosťou komplexnej prípravy na medzinárodnú certifikáciu a tituly vďaka novým programom LEVEL 1 (ACC) a LEVEL 2 (PCC).

 

KURZ VÁM ZABEZPEČÍ POSUN

 • V OSOBNOSTNOM ROZVOJI – Kurz je užitočný aj do bežného života ako posun osobnosti, zlepšenie komunikácie v rodine či v ďalších vzťahoch
 • V KARIÉRNOM ROZVOJI A BIZNISE – Kurz je užitočný aj do profesií, ktoré riešia vzťahy alebo ľudské zdroje. Taktiež pre CEO či manažérov, ktorí riadia svoj tím a chcú podporiť svoje podnikanie.
 • AKO PROFESIONÁLNY KOUČ – Kurz je výborný a zároveň potrebný ako štart do sveta koučingu. Je základom pre tých, ktorí sa chcú stať profesionálnym koučom.

 

ČO VŠETKO NADOBUDNETE

 • 2-násobnú certifikáciu: Certifikáciu ICF /International Coaching Federation/ a Certifikáciu ACPC /accredited coach by Power Coaching/
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu (etické princípy, koučovacie myslenie, spoločné vytváranie vzťahu,  rozvíjanie dôvery a pocitu bezpečia, plná prítomnost a focus, efektívna komunikácia a aktívne počúvanie, prebúdzanie uvedomení, rozvoj učenia a rastu)
 • Prax v life, biznis, executive a tímovom koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a plnohodnotne viesť koučingové individuálne sedenia 
 • Zručnosti potrebné na vedenie tímu ľudí a prácu s tímom (vo firmách alebo inou skupinou)
 • Schopnosť využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti, ktoré odhalia silné stránky a ich využitie v praxi
 • Schopnosť komunikovať na profesionálnej úrovni a presvedčiť na základe dôvery
 • Schopnosť skutočne počúvať a definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
 • Schopnosť pozrieť sa na situáciu z viacerých uhlov pohľadu a nachádzať efektívne riešenia
 • Zručnosti v kladení otázok, ktoré vedú k najlepším riešeniam pre jednotlivca či spoločnosť
 • Stelesnenie myslenia kouča, strategické a kreatívne myslenie
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie v rámci koučovacieho procesu a pri komunikácii s ľuďmi či obchodnými partnermi
 • Uvedomenia, ktoré budete schopní aplikovať v každej oblasti svojho života 
 • Nové zážitky, kontakty a priateľstvá

 

KURZ JE VHODNÝ PRE

 • tých, ktorí chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • tých, ktorí sa chcú stať profesionálnym koučom a získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC). V tomto prípade je kurz je ideálny a zároveň potrebný ako  prvý krok. Následne môžete absolvovať programy LEVEL 1 alebo LEVEL 2, vďaka ktorým získate rovno medzinárodný titul kouča ACC alebo PCC. Na celej tejto ceste vás budeme sprevádzať.
 • tých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší…
 • tých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja v osobom či kariérnom živote, zlepšiť si komunikáciu a naučiť sa riešiť problémy efektívne

 

PRIEBEH A FORMA KURZU

Kurz školíme osobne u nás na Mierovej 56 v Bratislave. Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória. Témy sú špecificky rozdelené do 11 dní a 12. deň sa uzatvára skúškou. Školenie prebieha každý deň od 8:30 – 16:00,

 

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104

1. DEŇ – Úvod do koučingu

 • História koučingu
 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/
 • Etika v koučingu a etické princípy

2. DEŇ – Cieľ koučingu a koučingové otázky

 • Cieľ koučingu – pozitívny, aktívny, etický
 • Stanovenie cieľov v koučingovom rozhovore
 • Otvorené otázky
 • Silné otázky
 • Univerzálne otázky
 • Ako sa správne pýtať
 • Praktické cvičenia a hry

3. DEŇ – Metóda GROW a kolo rovnováhy

 • Rozbor metódy GROW
 • Rozbor metódy Kolo rovnováhy
 • Praktické úlohy a cvičenia – aplikácia metód  v praxi

4. DEŇ – Osobnosť kouča a koučovaného

 • Metódy sebapoznania
 • Metódy poznania druhých
 • Rieka života a životné cykly
 • Neurolingvistické programovanie
 • Psychológia a psychológia kladenia otázok
 • Prerámovanie
 • Koučing vo dvojiciach

5. DEŇ – Umenie komunikácie a vytváranie vzťahu

 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor a aplikácia koučingových otázok
 • Aktívny a pasívny jazyk
 • Komunikačné kanály
 • Neverbálna komunikácia
 • Budovanie dôvery (sebadôvery a dôvery klienta) a vytvorenie pocitu bezpečia
 • Vytváranie vzťahu a uzatváranie dohôd

6. DEŇ – Metóda Walt Disney, ADAPT a Transakčná analýza

 • Rozbor metódy Walt Disney
 • Rozbor metódy Transakčná analýza
 • Rozbor metódy ADAPT
 • Praktické koučingy – aplikácia metód v praxi

7. DEŇ – Aktívne počúvanie a prebúdzanie uvedomenia

 • Hlbší rozbor koučingových kompetencií
 • Aktívne počúvanie a sústredenosť v koučingovom procese
 • Prebúdzanie uvedomenia klienta v koučingovom procese
 • Rozvoj a podpora klienta v koučingovom procese
 • Praktické koučovanie vo dvojiciach

8. DEŇ – Koučingová pyramída, prítomnosť a myslenie kouča

 • Stelesnenie myslenia ako kouča
 • Sústredenosť, flexibilita a sebavedomie kouča
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Samostatné koučovanie v prítomnosti kouča

9. DEŇ – Metóda STOP, Zodpovednosť kouča a proces kontroly

 • Metóda STOP a jej aplikácia
 • Preberanie zodpovednosti ako kouča v koučingovom procese
 • Preberanie zodpovednosti klienta v koučingovom procese
 • Facilitovanie rastu klienta v procese koučingu
 • Sebareflexia, kontrola a spätná väzba
 • Samostatné praktické koučovanie v prítomnosti kouča

10. DEŇ – Pokročilé koučingové metódy

 • Pokročilé metódy v koučingu a ich aplikácia
 • Základné metódy pre tímový koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Základné metódy pre executive koučing
 • Praktické koučovanie vo dvojiciach v prítomnosti kouča

11. DEŇ – Praktické koučingy a príprava na skúšku

 • Aplikáčia koučingu v bežnom živote
 • Príprava na záverečnú skúšku pred komisiou
 • Praktické koučingy pred koučom a mentoring

12. DEŇ – Záverečná skúška pred komisiou

 • Z písomnej časti – vypracovanie otázok podľa vlastných nadobudnutých znalostí (všetko iba to, čo ste sa tu naučili)
 • Ústna časť – koučingový rozhovor so spolužiakom pred troj-člennou komisiouSkúška pozostáva
 • Posudzovať bude odborná komisia a garant kurzu. Po úspešnom absolvovaní získavate Osvedčenie a Certifikát.
 •  

KOMPLETNÝ BALÍK ZAHŔŇA

 • Certifikát International Coaching Federation o absolvovaní tohto kurzu, ktorý je akreditovaný ICF
 • Certifikát ACPC Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Bezplatné zopakovanie si kurzu (1x!) do 1 roka od absolvovania kurzu
 • Po uplynutí jedného roka je možné si kurz zopakovať taktiež, pričom platíte 10% z ceny kurzu
 • Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo v klube absolventov KOUČ 104 s množstvom výhod
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál

 

VÝSTUP KURZU

Je ním záverečná skúška pred komisiou a následne po kurze budete vedieť koučovať ako certifikovaný kouč ACPC, budete schopní riešiť situácie z rôznych uhlov pohľadu a budete vedieť komunikovať na vysokej úrovni. Po kurze dostanete certifikát, ktorý vás oprávňuje vykonávať a aplikovať metódy, ktoré sa na kurze naučíte. To znamená, že budete schopní samostatne vykonávať naučenú metodológiu a koučovať aj vlastných klientov.

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

Skúška prebieha v posledný 12-ty deň kurzu osobne na adrese a v priestoroch, v ktorých sa kurz aktuálne školí (BA, BB alebo KE). Najskôr absolvujete písomný test a následne prebieha ústna skúška formou koučingového rozhovoru so spolužiakom pred trojčlennou komisiou. Po úspešnom absolvovaní skúšky osobne odovzdávame certifikáty a osvedčenia pri malej oslave so šampanským a tortou.

 

TERMÍNY

Termíny kurzov nájdete na karte OZNAM

Termín, na ktorý sa hlásite uveďte v poznámke v pokladni eshopu.

 

 

CENOVÉ ZVÝHODNENIA

 • Nechajte si preplatiť celý výcvik (bez háčikov!) cez nový projekt Úradu práce “Zručnosti pre trh práce” – aj pre zamestnaných BEZPLATNE! -> VŠETKY INFO
 • Možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce pre nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie – napr. REPAS+ (platí iba pre základný program kurzu) – pre vás BEZPLATNE!
 • 1230,- € s DPH pre SZČO a pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak vám nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce. Zľavy platia do 1.7.2024.
 • Zľava 30% pre študentov psychológie

 

Neváhajte sa stať aj vy súčasťou nášho koučovacieho tímu a pomôžte nám všade naokolo vytvárať kvalitnejšie životy vďaka tejto úžasnej a uznávanej metóde, ktorou je koučing. 

 

Videomateriál z kurzu KOUČ104

 

TERMÍNY:

júl:   01.07. - 11.07.2024 | Košice

september:  16.09. - 26.09.2024 │ Bratislava

 

V období trvania kurzu sú obvykle aj sobota a nedeľa študijné dni.

Zpravidla ráno o 8:30 začína živá prezenčná prednáška na adrese, diskusia aj cvičenia, rovnako prax, koniec 16:00.

Praxuje koučovanie denne v skupine i v dvojici so spolužiakmi pod dohľadom lektora.

Štúdium je zavŕšené teoretickou písomnou a praktickou skúškou schopností v posledný deň štúdia.

 

_MG_5660
Share
Course details
Trvanie 104 hod., 11 dní
Prednášky 1
Výuka Osobne | Na adrese
Certifikát ACPC, Prípravený na titul ACC
Termíny: v záložke OZNAM

Archív

Archív

Kategórie

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.