toggle menu

Power Coaching

0
0 recenzií

Koučovacie metódy a techniky | 07.10. - 15.10.2024

Kurz združujúci 3 oblasti koučingu. Vzťahový, tímový a metodológiu. Rozšírením týchto zručností viete praktizovať koučing v širšom portfóliu použiteľnosti, okruhov tém, prípadov.
6 Študenti enrolled
 • Popis
 • Osnova
 • Oznamy a termíny

Kurz združujúci 3 oblasti koučingu. Je ideálny ako pokračovacie vzdelávanie základných kurzov KOUČ 104, KOUČ 60, Mentálny koučing športovcov a trénerov. Rozšírením si týchto zručností, viete praktizovať koučing v širšom spektre portfólia, či okruhov koučovateľných tém a prípadov.

Ak ste sa stretli s obdobnými otázkami ako napríklad:

 • “Oslovil ma manželský pár so žiadosťou o sedenie, ktorý uvažuje o rozchode…”
 • “Majiteľ firmy ma oslovil, či by som koučoval jeho IT oddelenie na zlepšenie tímovej atmosféry…”
 • “Koučujem klienta už dlhšie a začinam mať pocit, že sa obsah opakuje, potrebujem nové metódy…”

tak potom tento kurz je práve pre vás.

O ktorých druhoch koučingu je tu reč?

 • Vzťahový koučing
 • Tímový koučing
 • Metodológia koučingu

OBSAH VÝCVIKU  1. VZŤAHOVÝ KOUČING

 • Vzťahové otázky sa týkajú každého jedinca. Koučingový výcvik v tejto oblasti je zameraný na koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – v partnerstve, rodine, susedstve, práci, biznise, medzi kamarátmi, klientami, ľuďmi.
 • Počas Vzťahového koučingu budeme trénovať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia smerujúce k vyriešeniu viacstranných vzťahových otázok, nedorozumení, kríz. Ukážeme si, ako v praxi hovoriť o pocitoch, či myšlienkach, vďaka čomu budete vedieť ako kouč posúvať klientov ďalej, aby vedeli svoje myšlienky a názory prezentovať partnerom a nemali problém s komunikáciou.
 • Dôležité je sústrediť sa na želaný výsledok, každý sám zodpovedá za svoj “podiel” vo vzťahu, či už ide o vzťah rodinný, partnerský alebo kamarátsky.

VĎAKA VZŤAHOVÉMU KOUČINGU SA NAUČÍTE

 • Plnohodnotnej komunikácii s klientmi na úrovni kouča
 • Ako zaujať pozíciu profesionálneho kouča a zostať nestranný
 • Schopnosť zvládať reakcie klientov počas celého stretnutia
 • Ako koučovať 2 a viacero strán v koučingovom procese
 • Ako odolávať vytváraniu koalície jedného z klientov v párovom koučingu
 • Metódy vzťahového koučingu, ktoré sú veľmi nápomocné
 • Komplexná aplikácia v praxi
 • Ako dosiahnuť želaný výsledok a spokojnosť oboch (prípadne viacerých) strán
 • Ako aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácií

2. TÍMOVÝ KOUČING

 • Ako kouč tímu zabezpečíte vo svojom tíme dostatočnú dôveru a otvorenosť, aby mohli jednotlivci slobodne prejaviť svoje názory.
 • Tím bude otvorený k práci na sebe, bude pripravený na sebareflexiu a tak začnete spoločne dosahovať efektívne výsledky.
 • Koučing dokáže priniesť ovocie nie len v pracovnej oblasti členov tímu, ale rovnako aj v tej vzťahovej.
 • Naučíte sa, ako vytvoriť atmosféru, vďaka ktorej sa nepochybne stanete obľúbeným, no hlavne úspešným lídrom.

TÍMOVÝ KOUČING VÁM PRINESIE

 • Vhodné príležitosti zastaviť sa v behu za výkonom a cieľmi – z čoho čerpať a ako premýšľať
 • Sefl-coaching: urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci
 • Schopnosť nastaviť si vlastné témy
 • Metódy a analýzy ako hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch
 • Ako tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu tímu
 • Príležitosť samostatne premýšľať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie ako jednotlivec
 • Schopnosť uvažovať ako člen tímu a spolupracovať

VĎAKA TÍMOVÉMU KOUČINGU SA NAUČÍTE:

 • Používať koučing ako základný prístup vedenia tímu
 • Facilitovať a zlepšiť tímovú spoluprácu
 • Metódy identifikovania skutočného problému/konfliktu (schopnosť počúvať a pozorovať)
 • Komunikačné techniky (vyjasnenie tímovej vízie a cieľov, ako viesť tímový rozhovor)
 • Koučingové otázky, ktoré vedú k otvorenej komunikácii
 • Manažérske zručnosti v praxi a kompetencie tímového kouča
 • Komplexný koučovací proces nachádzania najvhodnejších riešení a východísk
 • Diagnostika – Využitie plného potenciálu každého člena tímu
 • Motivačné techniky – Dosiahnutie spokojnosti každého člena tímu
 • Udržanie efektívneho nasadenia tímu a preberanie zodpovednosti

  3. METODOLÓGIA KOUČINGU Zahŕňa ďalšie špeciálne metódy a nástroje v koučingu a hlavne prax.

VĎAKA METODOLÓGIE SA NAUČÍTE:

 • Ako si vytvoriť vlastnú koučovaciu identitu vo svete koučovania – reflektovanie toho, akým koučom ste a akým sa chcete stať
 • Hlbší rozbor koučovacích kompetencií na konkrétnych metódach
 • Rozvinúť a používať metódy koučingu na vyššej úrovni
 • Ako porozumieť psychodynamiskej oblasti a tomu, ako sa tieto koncepty dajú aplikovať v kontexte koučovania
 • Zameriame sa na praktizovanie a nácvik koučovacích sedení
 • Ako porozumieť psychologickým procesom klienta a zároveň aj samého kouča, aby sa vytvárali efektívnejšie intervencie a použili techniky, ktoré sú v danom momente pre klienta najužitočnejšie

KURZ JE VHODNÝ PRE

 • Pre tých, ktorí chcú získať vyššiu kvalifikáciu kouča rozšíreným portfóliom druhov koučingov a byť nápomocný širšiemu spektru klientov a koučovacích tém
 • Pre tých, ktorí chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC)
 • Pre tých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší…
 • Pre tých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja
 • Pre tých, ktorí chcú disponovať oprávnením vyučovať túto metodiku aj vlastných klientov

CENOVÉ ZVÝHODNENIA

 • Možnosť preplatenia kurzu pre zamestnaných aj nezamestnaných cez Národný projekt “Zručnosti pre trh práce”, vďaka ktorému získate -80% zľavu na tento kurz

 

CENOVÉ ZVÝHODNENIA

 • Možnosť preplatenia kurzu pre zamestnaných aj nezamestnaných cez Národný projekt "Zručnosti pre trh práce", vďaka ktorému získate -80% zľavu na tento kurz
 • Ak vám bola zamietnutá žiadosť z úradu práce alebo nie ste oprávnený žiadateľ - ste živnostník (SZČO) alebo konateľ.., tak sa nám pokojne ohláste. Pre SZČO alebo neschválených žiadateľov máme teraz výnimočne ZĽAVU od 10-40%! Zľavy platia do 1.7.2024.

 

Koučovacie metody a techniky - Kurz pre koučov
Koučovacie metódy a techniky | 07.10. - 15.10.2024
Share
Course details
Trvanie 60 hod. , 7 dní
Prednášky 1
Video 8:30 - 10:00
Výuka Online │S termínom
Certifikát ACPC
07.10. - 15.10.2024

Archív

Archív

Kategórie

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.