toggle menu

Power Coaching

0
0 recenzií

NAVRÁŤ duševné zdravie sebe a svojmu okoliu | 3.ročník

Už tradične sa stretávame na webinári s našimi odborníkmi na duševné zdravie. Tento krát bude hlavnou témou Duševné zdravie detí a dospievajúcich.
 • Popis
 • Osnova
 • Oznamy a termíny

Už tradične sa stretávame na webinári s našimi odborníkmi na duševné zdravie špeciálne na Deň duševného zdravia. Tento krát bude hlavnou témou Duševné zdravie detí a dospievajúcich. 

Narastajúci počet prípadov úzkosti, depresie a sebapoškodzovania mezdi mladými ľuďmi nás presvedčilo, že na 3. stretnutí sa budeme venovať práve týmto témam. Srdečne všetkých pozývame zažiť 150 minút inšpirácie, oddychu a vzájomnej podpory z pohodlia vášho domova.

DOZVIETE SA

 • Dôležitosť duševného zdravia u mladých ľudí a hlavné faktory, ktoré ho ovplyvňujú
 • Trendy v duševnom zdraví mládeže, vrátane nárastu prípadov úzkosti, depresie a ich dlhodobých dôsledkov
 • Vplyv sociálnych médií na sebahodnotenie a sociálne interakcie mladých ľudí, ako aj riziká spojené s kyberšikanou a perfekcionizmom
 • Akademický tlak a jeho účinky na duševné zdravie mládeže, vrátane prejavov vyhorenia
 • Vplyv chorôb na psychické zdravie detí a dospievajúcich, vrátane zvýšenej úzkosti a depresie
 • Prekážky v prístupe k potrebnej psychologickej starostlivosti a dôležitosť včasného poskytnutia podpory
 • Vplyv rodinných a sociálnych faktorov, ako sú rodinné problémy a šikanovanie, na duševné zdravie mladých ľudí
 • Preventívne opatrenia a vzdelávanie rodičov a pedagógov o duševnom zdraví, vrátane programov v školách
 • Účinné psychologické intervencie a dôležitosť podpory zo strany rodiny a školy
 • Politické a spoločenské iniciatívy zamerané na zlepšenie duševného zdravia detí a dospievajúcich
 • Komplexný prístup k riešeniu problémov duševného zdravia, zahŕňajúci spoluprácu medzi rôznymi sektormi spoločnosti
Tento workshop vám poskytne ucelený pohľad na aktuálne problémy a riešenia v oblasti duševného zdravia mládeže, aby ste lepšie porozumeli výzvam a mohli prispieť k ich zlepšeniu vo vašom osobnom alebo profesijnom živote.

Účasťou (5€ VSTUP) podporíte deti z nadácie. Vopred ďakujeme za pomoc! Ako spoločnosť sme v posledných rokoch zažili globálnu pandémiu, obnovené povstania okolo rasovej nespravodlivosti či práv žien, búrlivé volebné obdobia a pre mnohých aj kolíziu všetkých aspektov individuálneho života. Všetky tieto veci osvetlili dôležitosť duševného zdravia a priniesli túto obsiahlu tému, ktorú si na našom webinári rozoberieme, tento krát z aspektu našich detí a mládeže.

HARMONOGRAM A OBSAH

Čoskoro zverejníme. Najbližší termín nájdete v sekcii “Poznámky a termíny”

Cieľom podujatia je oddýchnuť si a načerpať novú inšpiráciu a silu k pozitívnym zmenám vďaka novým prístupom v oblasti duševného zdravia, ktoré budú mať dlhodobý vplyv na váš život, vaše okolie – hlavne deti a rodinu či klientov/zamestnancov.

Hovorí sa, že život je zmena, a ak máme zlé návyky v našom životnom štýle, malo by toto úslovie platiť obzvlášť. Zmenou vášho myslenia to všetko začína! Pokiaľ sa nezastavíte a nenačerpáte novú silu, hrozí vám vyhorenie, ktoré je dnes celosvetovým problémom. Poďte si dopriať osvieženie a inšpiráciu pre vašu dušu. Tešíme sa na Vás!  

Najbližší termín je 10.10.2025

Duševné zdravie
NAVRÁŤ duševné zdravie sebe a svojmu okoliu | 3.ročník
Share
Course details
Trvanie 2,5 hod.
Výuka Online │S termínom

Archív

Archív

Kategórie

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.