toggle menu

Power Coaching

0
0 recenzií
New course

Zvýšenie Emocionálnej Inteligencie (EQ)

Ako sa dostať na riadiacu pozíciu? Ako zlepšiť svoje schopnosti na dosahovanie firemných cieľov či naplnenie svojho manažérskeho poslania? Dnes ... Zobraziť viac
12 Študenti enrolled
 • Popis
 • FAQ
 • Oznamy a termíny

Ako sa dostať na riadiacu pozíciu? Ako zlepšiť svoje schopnosti na dosahovanie firemných cieľov či naplnenie svojho manažérskeho poslania? Dnes sa v spoločnostiach na celom svete bežne pozerá na prijímanie zamestnancov, na ich kariérny postup a rozvoj cez optiku emocionálnej inteligencie (EQ). Prieskumy dokazujú, že modely kompetencií pre riadiacu pozíciu na veľmi vysokej úrovni obsahujú 80-100 percent schopností založených na EQ. Tento komplexný kurz EQ sme precízne zostavili na základe najnovších poznatkov/praxe v oblasti EQ, našich dlhoročných skúseností v oblasti manažmentu a koučingových metód, z ktorých sme vybrali všetko to najúčinnejšie!

ČO VŠETKO SA NAUČÍTE:

 • Základy emocionálnej inteligencie: sebauvedomenie, sebaovládanie, empatia, sociálne uvedomenie si a schopnosť zvládať vzťahy, zvládanie deštruktívnych emócií
 • Porozumieť sebe samému – základ poznania vlastných potrieb
 • Ako kontrolovať svoje emócie a impulzy tak, aby sa dosiahla spokojnosť (sebaovládanie, sebavyjadrovanie, sloboda, rešpekt a autenticita)
 • Efektívne stratégie a nástroje EQ na ovládanie emócií (hlavne stresu)
 • Ako jasnejšie myslieť a efektívnejšie komunikovať (vytváranie vzťahov)
 • Ako pristupovať zodpovedne a svedomito k svojim pracovným cieľom, či k svojmu životu a mať ho pod kontrolou
 • Ako sa adaptovať na zmenu a nepredvídané situácie
 • Ako byť prístupný k inováciám, novým myšlienkam, informáciám a konštruktívnej kritike
 • Ako si byť vedomí svojich limitov a mať realistické očakávania
 • Porozumiete emóciám druhých a naučíte sa na ne reagovať
 • Ako riešiť konflikty a predchádzať im (okolia aj vo firme či svojom tíme)
 • Osvojíte si schopnosť viesť seba, okolie alebo svoj tím (firmu)
 • Ako reagovať a mať pod kontrolou rôzne výzvy, stres, tlak spoločnosti a množstvo ďalšieho …

OBSAH KURZU:

 • Emocionálna zrelosť a myšlienkové vzorce, ktoré narúšajú emocionálne zdravie – keď emócie prevládajú nad rozumom, nezvládnuté emócie, zvládanie deštrukčných emócií
 • Sebapoznanie a charakteristika emocionálnej inteligencie
 • Psychické schopnosti – ako funguje mozog, pohnútky konania a správanie, ktoré silno ovplyvňuje schopnosti EQ
 • Základy emocionálnej inteligencie – sebauvedomenie, sebaovládanie, empatia, sociálne uvedomenie si a schopnosť zvládať vzťahy (EQ určuje náš potenciál osvojovať si základy sebaovládania a podobných schopností)
 • Emocionálna gramotnosť vs. negramotnosť
 • Komunikačné a koučingové techniky v oblasti EQ
 • Temperament a traumy – negatívne myšlienky, využitie správnych príležitostí, princípy vyrovnávania sa mozgu so zásadnými zmenami v živote alebo s nečakanou stratou
 • Metódy efektívneho vedenia tímu a posilnenie jednoty vnútri skupiny
 • Emocionálne kompetencie – ako toto všetko premietnuť do pracovného úspechu (Emocionálne kompetencie sú naučené schopnosti: sociálne uvedomenie alebo zručnosti vo zvládaní vzťahov nezaručia, že človek automaticky disponuje aj ďalšími schopnosťami potrebnými pri komunikácii so zákazníkom alebo pri riešení konfliktu.)
 • Emocionálna a myšlienkové rovnováha – princípy rozhodovania sa a zmena životného štýlu

CIEĽOM KURZU je zvýšiť kvalitu schopnosti EQ jednotlivca pre hlbšie sebapoznanie, efektívnejšie riadenie tímu, dosahovanie výsledkov a celkovo spokojnejší či pohodovejší život.

PRIEBEH KURZU Kurz prebieha počas 7 dní bez víkendu v stanovenom termíne. Forma výučby je online. Od 8:30 do 11:00 bude prebiehať živá online prednáška. Od 11:00 do 17:00 bude prebiehať prax. Po absolvovaní kurzu získate certifikát. 

PREČO ZVYŠOVAŤ EQ?

 • Pracovníci s vyšším riadiacim potenciálom majú oveľa vyššie EQ ako ich menej sľubní kolegovia.
 • Mnohé štúdie potvrdzujú, že ľudia, ktorí zvládajú svoj emocionálny život s väčším pokojom a sebauvedomením, sú na tom zdravotne výrazne a merateľne lepšie.
 • Podľa EQ ako “rozlišujúcej” kompetencie sa dá v porovnaní s EQ alebo technickými zručnosťami najlepšie predpovedať, kto bude zo skupiny ľudí s vysokým IQ najschopnejší vedúci zamestnanec.
 • Kompetencie, ktoré organizácie po celom svete pokladajú za typické u svojich najlepších manažérov sa týkajú práve EQ. Čím vyššia pozícia, tým viac klesajú indikátory IQ a technických zručností na spodné priečky zoznamu. (IQ a technická odbornosť sú oveľa silnejšie ukazovatele pre prácu na nižších pozíciách.)

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ?

 • Pre CEO
 • Pre vrcholový manažment a manažérov vo vedúcich pozíciách
 • Pre jednotlivcov, ktorí sa chcú posunúť na vyššie riadiace pozície
 • Pre jednotlivcov, ktorí si hľadajú zamestnanie na úrovni manažérskej pozície
 • Pre jednotlivcov, ktorí majú záujem zvyšovať svoje EQ
 • Pre tých, ktorí chcú disponovať oprávnením vyučovať túto metodiku aj vlastných klientov

TERMÍNY

Termíny nájdete na karte OZNAM

Termín, na ktorý sa hlásite uveďte v poznámke v pokladni eshopu.

CENOVÉ ZVÝHODNENIA

 • Možnosť preplatenia kurzu pre zamestnaných aj nezamestnaných cez Národný projekt “Zručnosti pre trh práce”, vďaka ktorému získate -80% zľavu na tento kurz

 

Čo ak sa nemôžem pripojiť na živú ZOOM prednášku?
Nevadí, robíme z prednášky záznam, ktorý je v obvykle v ten deň dostupný. Jedine v uplynulej diskusii sa v nahrávke už nevieš spýtať.
Počas dňa mám veľa práce v teréne a cestujem vlakom, a nemám k dispozícii vždy počítač na štúdium
Ak používaš smartfon (Android, iPhone), všetko vieš komfortne absolvovať v aplikácii mobilu/tabletu z vlaku, či v čakárni, či kdekoľvek v teréne.

TERMÍNY:

november: 04.11. - 11.11.2024

 

V období trvania kurzu sú sobota a nedeľa voľné dni.

Zpravidla ráno o 8:30 začína živá ZOOM prednáška, diskusia a cvičenia do 10:30. (synchrónna časť)

Následne študent vypracúva úlohy vo virtuálnej triede: text, video, audio. (asynchrónne štúdium - kedykoľvek)

Pozrie si nahraté video lekcie / prednášky. (asynchrónne - kedykoľvek) Odporúčame príliž nemeškať, učivo a prax naväzuje.

Študent analyzuje ukážky. (asynchrónne - kedykoľvek)

Pracuje v skupine i v dvojici so spolužiakmi online ZOOM. (synchrónna úloha s voľbou času)

Absolvuje individuálne ZOOM mentoringové stretnutie s lektorom. (synchrónna úloha s voľbou času podľa ponúknutých termínov)

Štúdium je zavŕšené teoretickou písomnou a praktickou skúškou schopností v posledný deň štúdia.

 

Kurz zvýšenie emocionalnej inteligencie
Zvýšenie Emocionálnej Inteligencie (EQ)
Share
Course details
Trvanie 60 hod. , 7 dní
Video 8:30 - 11:00
Výuka Online │S termínom
Certifikát absolventa
termíny: v záložke OZNAM

Archív

Archív

Kategórie

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.