Typy komunikácie

18.10.2019

Už od počiatku je komunikácia súčasťou ľudskej existencie. Ide o spôsob dorozumievania sa medzi adresátom a prijímateľom správy. V knihe „Communication as Culture“ autor James W. Carey uvádza, že „je symbolický proces, v ktorom sa realita vytvára, udržiava, opravuje a transformuje.“

Poznáme rôzne typy komunikácie ako je verbálna, neverbálna, písomná a vizuálna. Používaním slov sa odlišujeme od zvieracej ríše, avšak bez nej by ľudstvo nedokázalo prežiť. Zdá sa Vám, že verbálna komunikácia tvorí najväčšiu časť našej komunikácie? Nemusíme byť ani komunikatívni, stačí náš neverbálny prejav, ktorý zahŕňa práve tú najväčšiu časť. Obsahuje gestiku (gestá), mimiku (výraz), proxemiku (vzdialenosť), haptiku (dotyky), posturiku (fyzické postoje), kineziku (pohyby), zvukovú stránku reči a ďalšie. Do písomnej zaraďujeme listy, e-maily, knihy, časopisy, sociálne médiá a ďalšie. Pod pojmom vizuálna vnímame grafy, logá, mapy a iné vizuálne odkazy. Funkcie komunikácie môžu byť rôzne od informatívneho, emotívneho, cez kontrolný až po sebapoznávací charakter.
 
Zdieľaním našich skúseností s okolím si tak budujeme a vytvárame nové vzťahy. Dobré komunikačné schopnosti Vám môžu napomôcť pri každodennom komunikovaní, dokonca aj vo vlastnom rozvoji, ako povedal americký biznismen Paul J. Meyer „komunikácia - ľudské spojenie, je kľúčom k osobnému a profesionálnemu úspechu.“
 
Organizujeme poldňový kurz „Komunikácia bez stresu a s rešpektom“ 24. októbra o 16:30-20:30 hod. v našich priestoroch Power Coaching, kde sa budeme venovať rôznym formám komunikácie ako je napr. asertívna, neverbálna či nenásilná komunikácia. Pri verbálnej komunikácii je dôležité nie len rozprávanie, ale aj vypočutie a rešpektovanie druhej strany. Tiež sa budeme zaoberať rôznymi situáciami ako napr. nevybuchnúť v stresových situáciách.
 
Pre záujem o kurz „Komunikácia bez stresu a s rešpektom“ kliknite na tento link ->
https://www.powercoaching.sk/komunikacia-bez-stresu-a-s-respektom/
 
Power Coaching
 
 
ZROJE:
Knižné zdroje:
Carey, J. W.: Communication as Culture. Abingdon: Routledge, 2009. 205 s. ISBN 978-0-415-98975-6.
 
Elektronické zdroje:

Obrázok: unsplash.sk

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.