Úvod do koučingu v Banskej Bystrici

Úvod do koučingu v Banskej Bystrici

Psychológia sa sústreďuje na minulosť človeka, koučing však pozerá do budúcnosti.“ Silvia Langermann

.
Cena:
380,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
2 dni dni
Prihlásiť