V čom spočívajú rozdiely generácie X-Y-Z?

13.03.2020

Slovo generácia sa skloňuje veľmi často v bežnej laickej komunikácií. Je to pokolenie, ktoré sa spoločne na nejakom území narodilo v priebehu 20-30 rokov. Počas ľudského života sa vystriedalo mnoho typov generácií a možno ich veľa ešte len príde.

Slovo generácia sa skloňuje veľmi často v bežnej laickej komunikácií. Je to pokolenie, ktoré sa spoločne na nejakom území narodilo v priebehu 20-30 rokov.  Počas ľudského života sa vystriedalo mnoho typov generácií a možno ich veľa ešte len príde. Každá generácia bola a je niečím špecifická, má iné návyky, schopnosti, očakávania a aj nároky, ktoré sú v podstate ovplyvňované nadstavením spoločnosti, v ktorej ľudia žili alebo žijú. Neraz ovplyvnili život ľudí aj rôzne spoločenské katastrofy ako napr. vojna. Vojna a povojnové obdobia definovali to, ako sa človek cítil, čo prežíval, jednoducho zasiahlo to nielen spoločnosť, ale hlavne všetky kognitívne funkcie v dosť negatívnom svetle, čo sa potom odrážalo na štýle rodinného života, myšlienok a správania. Toto si veľa ľudí neuvedomuje ani v pracovnom, ani v bežnom rodinnom živote. Už vám dochádza, prečo dnes veľa mladých ľudí trápi, že sa častokrát nevedia dobre a otvorene porozprávať s rodinou? 
 
Pred nástupom generácie X, t.j. pred ´45 rokom a povojnová generácia, tzv. „baby boomers“, to boli obdobia nielen vojnové, ale v sprievode s niekoľkými hospodárskymi krízami, obdobia skepticizmu, dezilúzie a totálne odlišných strachov, aké prežívame dnes. Bolo tam určite aj veľa pozitívnych stránok, ktoré poznáte z rozprávania vašich starých a prastarých otcov a mám, ktorí sú už zrejme na dôchodku. Rozdiely vo vnímaní sveta ste sami určite pocítili. Všimli ste si aj to, ako medzi sebou komunikujete, aké názory, presvedčenia, postoje a potreby každá strana zaujala? Komunikujeme predovšetkým preto, aby sme si požiadali o naplnenie svojich potrieb, vymenili názory a tak ovplyvnili naše životy k ďalšiemu smerovaniu. Ale čo ak si v tomto trošku nerozumieme? Môže to byť ovplyvnené práve vekom a teda aj vplyvom prostredia, v ktorom sme sa narodili. Náš život sa točí aj okolo práce. Organizácie a firmy musia byť tak dynamické ako ekonomika. Vo firmách pracujú ľudia, ktorí sa narodili v komunistickom režime, ale rovnako aj tí, ktorých psychika je ovplyvnená technológiami. Poďme si ozrejmiť rozdiely medzi generáciami a dať si priestor na uvedomenie, že je úplne v poriadku, že rozdiely existujú. Dôležitejšie je zamyslieť sa skôr  nad tým, ako ich môžeme efektívne zvládať a prípadne nebrať ich ako problém, ale pozrieť sa, ako pozitívne môžu ovplyvniť moju firmu.           

Generačné teórie sú rôzne podľa toho, o akej časti sveta hovoríme. No čo je isté, pokolenia sa v práci líšia napr. zvládacími stratégiami, ktoré využívajú, pracovnými očakávaniami, využívaním internetu alebo pracovnou orientáciou. V krátkosti priblížime niektoré charakteristiky, ktoré sa týkajú Európy.
 
X (´65 - ´76 ) –  inak nazývaní ako mladí, neskúsení, slobodne zmýšľajúci individualisti, deti so vzdelaním, no bez príjmu, neviditeľní. Ak máš okolo 20 rokov, pravdepodobne tvoje tety a ujovia spadajú do tohto obdobia. Boli prví, ktorí sa stretli s technologickým rozmachom a tak sa vedia lepšie prispôsobiť novej technike. Od zamestnávateľov vyžadujú samostatnosť a ponechanie vlastnej ruky pri práci, keďže rodičia ich k tomu viedli rovnako. Svoj osobný a pracovný život si veľmi dobre vedia vybalansovať a nechcú pracovať na úkor rodiny. Ako vrcholoví pracovníci vedia situácie odľahčiť humorom.
Y (´77 - ´94) – ak ste v spomínanom veku, tak pravdepodobne aj tvoja mama je charakterizovaná ako menej cynická, viac optimistická, idealistická, ktorá skôr inklinuje k hodnotným tradíciám. Podobajú sa viac na „baby-boomerov“ – našich dôchodcov. Na druhej strane sú najviac neúctiví k autoritám, pozerajú sa na nich skôr z hľadiska produktivity než z pozície, t.j. – čo a ako vyrábajú. Viac sa u nich s stretnete s otázkami prečo?. Chcú, aby každá skupina pracovala spoločne a tým sa ľahšie zriekajú jednorazového prístupu. Túžia po zmysluplných projektoch a nevadí im pracovať nadčas, ak sú za to zaplatení. Rovnako sa snažia o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, majú radšej osobné stretnutia s priateľmi niekde na víkendových chatách.
Z (´95 - ´12 ) - alebo Google generácia. Dnešných pubertiakov definuje život s neustálou potrebou mobilu v ruke, potreby nahliadnuť na sociálnu sieť a nie len jednu. Osobne ma veľmi prekvapuje ako malé 2-ročné dieťa vie veľmi šikovne narábať s tabletom alebo smartfónom, aj keď ho to nik veľmi neučil. Multitasking je pri týchto ľuďoch asi najzreteľnejší. Pri pozeraní televízora vie zároveň sledovať, čo sa píše na facebooku a do toho odpisovať na messengeri. Vďaka sieťam sa vedia rýchlo napojiť a vytvoriť hocijaký kontakt a networking, aký práve potrebujú. Zverejňovanie svojho súkromia robí tieto deti viac otvorenejšími, no menej diskrétnymi, negatívom môže byť, že nevedia, kde majú hranice. Nie sú nútení najprv sa zamyslieť nad problémom, hneď hľadajú informácie na internete, ktorý majú po ruke, čo sa nemusí hodiť do zamestnaní, ktoré vyžadujú kritické a tvorivé myslenie, na čo sa vyžaduje veľké množstvo informácií.
 
A ako môžu zamestnávatelia motivovať tieto generácie? Kľúčom je porozumenie ich jazyka. Ak sa potrebujete naučiť ako komunikovať s ľuďmi rozdielneho veku, prihláste sa na náš kurz - Komunikácia s generáciou X-Y-Z.
 
Mária, Power Coaching

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.