V. Sebavedomie a kritika

02.08.2017

Priznajme si: deštruktívnu kritiku dokáže vysloviť každý z nás, horšie je to však byť na strane toho, kto kritiku prijíma. Už samotné slovo kritika v nás nevyvoláva príjemné a pozitívne pocity, aj keď vieme, že nie je kritika ako kritika. V mnohých situáciách je kritika nevyhnutná pre náš osobný rast a progres.

Negatívna kritika, ktorá môže byť deštruktívna alebo manipulatívna, však dokáže otriasť aj sebavedomím tých, ktorí netrpia pocitmi menejcennosti a podceňovanie sa nepatrí k ich vlastnostiam. Len veľmi málo ľudí sa dokáže nad kritiku povzniesť a nebrať ju osobne. Vo výhode sú tí, ktorí si vybudovali zdravé sebavedomie a asertívne správanie.

Prijať akúkoľvek kritiku, či už konštruktívnu alebo negatívnu je veľmi ťažké, najmä vtedy, ak je navyše aj nečakaná a týka sa vecí, ktoré sme doposiaľ ako problematické alebo kritiky hodné nevnímali.

Ako s chladnou hlavou prijať kritiku tak, aby neutrpelo naše sebavedomie, ale práve naopak, aby nás produktívne posunula vpred?

  • Neodmietajme kritiku priskoro. Dokonca aj deštruktívna kritika nás môže naučiť aspoň sa pozerať na vec z iného uhla.
  • Nebojme sa pripustiť si, že sa nás kritika emocionálne dotkla. Pokiaľ budeme klamať sami seba, v našom podvedomí všetky tieto negatívne pocity, vyvolané kritikou, ostanú a nebudeme vedieť načúvať, čo nám chcel autor kritiky v skutočnosti povedať. Možno ani pre samotného autora kritiky nie je jednoduché vysloviť kritiku voči vám, preto si trpezlivo vypočujme jeho názor.
  • Dajme kritike priestor. Vypočujme si druhých, pýtajme sa a vážme si, že sa nám rozhodli podať svoje názory. Lebo len ten, kto má záujem druhého vypočuť, bude skutočne rešpektovaný. Prijatím kritiky si nie len že budujete sebavedomie, ale aj rešpekt v spoločnosti.
  • Vyvarujme sa unáhlených reakcií a emócie udržme na uzde. V prvých chvíľach sa nám aj konštruktívna a užitočná kritika zdá byť útokom na našu osobu. Preto je dôležité najprv popremýšľať nad významom kritických slov a pozrieť sa na vec z iného, nezaujatejšieho pohľadu. Platí to aj naopak: zdržte sa unáhlených súhlasov, možno nájdete vhodné a logické argumenty pre svoju obhajobu.

To, nakoľko sme schopní prijať sebakritiku závisí od nášho sebavedomia a asertivity. Sebavedomý človek si je vedomý toho, že robí chyby a nesnaží sa kritikov umlčať, práve naopak. Vypočuje si kritiku a zhodnotí jej skutočný význam, ciele a záujmy autora kritiky bez toho, aby to ohrozilo jeho vlastné sebahodnotenie a snaží sa konštruktívne premýšľať, akým spôsobom by mohol veci zdokonaliť.

Určite nedovoľme, aby nás kritika zastavila pri robení toho, čo máme radi. Veď aj v histórii sa stále stretávame so snahami o vyvrátenie teórií géniov a s nešťastnými osudmi umelcov. Avšak, v konečnom dôsledku, práve počas snáh o vyvrátenie teórií a hypotéz boli mnohé, naopak, potvrdené.

Kľúčom k tomu, aby kritika neotriasla naším sebavedomím, je skúmať samotného autora kritiky- aký má postoj voči nám, aký máme postoj my voči nemu a čo sa nám kritikou skutočne snaží povedať alebo naznačiť. Nie je ťažké spoznať, kedy si autor kritiky chce len zvýšiť sebavedomie na úkor kritizovaného, prípadne spozorovať, že večné kritizovanie je jeho charakteristickou vlastnosťou. Pokiaľ však ide o človeka, ktorý sa nám snaží podať konštruktívnu kritiku no aj napriek tomu s ním nesúhlasíme, neútočme na autora kritiky, ale na samotný problém. Pokiaľ kritiku prijímate, nesúďte autora kritiky skôr, ako si budete istí že vám jeho slová skutočne nepadnú na úžitok. A keď a ocitnete v úlohe kritika vy sami, kritizujte vždy iba konštruktívne, k veci a buďte konkrétni- nechoďte zbytočne okolo horúcej kaše. Ako autor kritiky si premyslite, či je vaša kritika skutočne objektívna, alebo či vám len prekáža iný štýl práce alebo správania druhých. To, že niečo nevyhovuje vám ešte neznamená, že je to skutočne zlé. K získaniu zdravého sebavedomia sa nikdy nevyšplháte kritizovaním druhých.

Dobrá kritika je pre každého z nás výzvou rásť. Mala  by fungovať ako zrkadlo a ukázať nám veci z objektívneho hľadiska tak, ako skutočne sú a v prípade potreby sa ich snažíme napraviť.

Na záver malé povzbudenie: „Kritika je niečo, čomu sa ľahko vyhneme hovorením ničoho, robením ničoho a bytím nikoho.“

 

Zoznam použitých zdrojov

Ako prijať kritiku a ako na ňu reagovať. Spoločenská etiketa: súbor spoločenských zvyklostí, správania sa a pravidiel [online]. 2010 [cit. 2014- 11- 12]. Dostupné na:  http://www.spolocenskaetiketa.sk/ako-prijat-kritiku-a-ako-na-nu-reagovat/

Ako prijať kritiku a nestratiť tvár. Môj cieľ: zmeň svoj život [online]. 2013 [cit. 2014- 11- 12]. Dostupné na: http://www.mojciel.sk/ako-prijat-kritiku-a-nestratit-tvar/

MAJKOVÁ, D. Nie je kritika ako kritika. The vision: dokáž niečo veľké [online]. 2012 [cit. 2014- 11- 12]. Dostupné na: http://www.thevision.sk/Nie-je-kritika-ako-kritika

VENGLIKOVÁ, Z. Ako prijať kritiku. Animátor [online]. 2014 [cit. 2014- 11- 12]. Dostupné na:  http://www.animator.sk/pre-tvoj-rast/-/blogs/ako-prijat-kritiku

Viete prijať kritiku v práci? Žena [online]. 2008 [cit. 2014- 11- 12]. Dostupné na: http://zena.atlas.sk/viete-prijat-kritiku-v-praci/kariera/zamestnanie/540691.html

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.