VI. Sebavedomie a despotický šéf

02.08.2017

Mnoho ľudí sa v pracovnom živote ocitne v situácii, keď im k dobrému pocitu z vysnívanej práce chýba už len krôčik, ktorým je dobrý vzťah s nadriadeným. Možno je to práve vaša situácia- máte pracovnú pozíciu s ktorou ste spokojný, s platom sa nemáte na čo sťažovať a v pracovnom kolektívne vládne príjemná, priateľská atmosféra.

Vaše sebavedomie však pravidelne napadne šéf svojou neustálou kritikou, nespokojnosťou a zlou náladou.

Nenechať sa v práci stresovať je podľa švédskych lekárov prevenciou pred kardiovaskulárnym ochoreniami a infarktom. Pracovný stres, ktorého zdrojom stresu je nadriadený vo väčšine prípadov ešte narastá. Niektorí ľudia vidia ako jediné východisko zmenu pracovného prostredia, hoci iný dôvod pre výpoveď nemajú.

Je skutočne váš šéf zlý?

Vnímanie nadriadeného priamo závisí od osobnosti podriadeného. Pokiaľ je podriadený typ človeka, ktorý potrebuje byť vedený, bude mať na to, čo je dobrý a čo zlý šéf iný názor, ako ten, kto potrebuje v práci voľnosť. Podobne je to v rôznych vzťahoch ako extrovert vs. introvert, cholerik vs flegmatik a pod. Preto je na mieste položiť si otázku a všímať si, ako vychádza môj nadriadený s mojimi kolegami, aké sú ich vzájomné vzťahy a pod.

Skúsme sa vžiť do kože druhého

Na zamestnancov sú v súčasnosti v každom odbore kladené stále väčšie nároky- kvalitnejšia práca za kratší čas. Skúste sa však zamyslieť nad dôvodom správania vášho nadriadeného. Na každého manažéra je vyvíjaný tlak, aby viedol ľudí na základe vlastného príkladu a voči každému zamestnancovi prejavoval individuálny prístup.

Aj vzťah podriadený- nadriadený je len o ľuďoch, o komunikácii a vzájomnom porozumení. Skôr ako dovolíme emóciám, aby nás ovládli, snažme sa racionálne porozumieť motívom konania nášho nadriadeného. Celá situácia nám môže byť jasnejšia, ak si ju skúsime zdokumentovať jednoducho formou a to písaním denníka. Každý deň si skúste objektívne sformulovať fakty, nepodliehajte emóciám a subjektívnym pocitom. Tento postup čierne na bielom má nejednu výhodu: na jednej strane vám môže pomôcť zneutralizovať váš negatívny vzťah voči nadriadenému a s odstupom času sa na vec budete vedieť pozrieť s nadhľadom a objektívne a vy zistíte, že pre vás možno bolo len ťažké prijímať kritiku, ktorú ste zobrali osobne, hoci bola konštruktívna. Táto dokumentácia však môže pomôcť aj v prípade, že sa rozhodnete riešiť situáciu individuálnymi koučingovými sedeniami, alebo vo firme navrhnete absolvovať firemný koučing. Budete mať výstižne zdokumentované vaše pocity, aj reálne okolnosti.

Ako nedovoliť, aby nám despotický šéf znižoval sebavedomie

  • Za každých okolností sa snažte jednať profesionálne. Buďte objektívni, racionálni, naučte sa prijímať konštruktívnu kritiku a nepodliehajte emóciám.
  • Nedovoľte, aby správanie vášho nadriadeného v negatívnom zmysle ovplyvnilo váš pracovný výkon.
  • Pokiaľ je váš šéf despotický, nemusí to hneď znamenať, že je skutočne arogantný a neľudský- jeho cieľom je možno motivovať vás a neuvedomuje si, že tým spôsobuje pravý opak. Povedzte mu to. Všetko je o komunikácii. Požiadajte nadriadeného, aby si vyhradil chvíľu času na rozhovor s vami a pokúste sa vydiskutovať si konkrétny problém.

Dobrého šéfa spoznáte podľa toho, že sa snaží o progres firmy. Vypočuje si názory zamestnancov, je otvorený inováciám. Pokiaľ prijme váš názor a uvedomí si, že ľudskosť má svoje miesto aj na pracovisku, ste na najlepšej ceste vytvoriť si alebo obnoviť príjemné pracovné prostredie. Pokiaľ ani rozhovor s vaším nadriadeným nepriniesol nijaké výsledky a vidíte, že sa nič nezmení, poobzerajte sa po nových pracovných možnostiach. Myslite na to, že zdravie je prvoradé a dlhodobý stres môže mať vážne následky na vaše zdravie aj na vaše sebavedomie.

Zoznam použitých zdrojov

MALÁ, J. Jak vycházet se špatným šéfem. Jobs [online]. 2006 [cit. 2014- 11- 26]. Dostupné na: http://www.jobs.cz/poradna/jak-vychazet-se-spatnym-sefem/

NEDELIAKOVÁ, E. Dobré rady pre manažment [online]. 2007 [cit. 2014- 11- 26]. Dostupné na: http://fpedas.uniza.sk/~nedeliakova/manazment_01.htm

Nevyrovnaný a nekompetentní šéf způsobuje srdeční choroby. Novinky [online]. 2007 [cit. 2014- 11- 26]. Dostupné na: http://www.novinky.cz/zena/zdravi/155361-nevyrovnany-a-nekompetentni-sef-zpusobuje-srdecni-choroby.html

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.