Výherná téma - Sebapoznanie a rozvoj silných stránok

Výherná téma - Sebapoznanie a rozvoj silných stránok

Na základe vášho hlasovania, ktoré prebiehalo na Facebooku: coaching-poradna, Instagrame: powercoachingsk, Linkedin: Silvia Langermann a mail: info@powercoaching.sk, ste rozhodli, že nasledujúci workshop bude niesť názov Sebapoznanie a rozvoj silných stránok.

„Všetko, čo je hodnotné v ľudskej spoločnosti, závisí od príležitosti pre rozvoj, ktorý sa poskytuje jednotlivcovi.“ 
Albert Einstein

Prosím zamyslite sa na pár minút a odpovedzte si na otázky: "Kto som? Čo sú moje silné stránky? Kedy som nad sebou a svojim životom rozmýšľal?" Žijeme v hektickom svete
a málokedy si nájdeme čas premýšľať nad sebou samým. V Power Coaching Vám poskytneme tento priestor a zároveň Vám aj pomôžeme nájsť odpovede na tieto všetky otázky. Nájdite seba samého.
Spoznajte svojho vlastného hrdinu, ktorý žije vo Vás. Naučte sa svoje silné stránky využívať v pracovnom aj osobnom živote. Svoj život len neprežite, ale žite ho naplno. 
Prihláste sa na workshop Sebapoznanie a rozvoj silných stránok ešte dnes.

Tento workshop je zameraný na lepšie sebapoznanie, reflexiu svojich silných a slabých stránok, 
vytvorenie si predstavy o rozvojových potrebách a vytvorenie osobného akčného plánu rozvoja. 

Čo sa na workshope dozviete:
- poskytneme Vám čas, aby ste sa nad sebou zamysleli a našli to, čo Vás napĺňa
- objavíte svoje silné stránky a naučíte sa s nimi pracovať

Workshop Sebapoznanie a rozvoj silných stránok, bude prebiehať 27.09. 2018 od 18:00 do 20:30hod., v Power Coaching-u na ulici Mierová 56 v Bratislave (Ružinov) pod vedením skúsených koučov a lektorov, Silvia Langermann, Tomáš Langermann.

Cena workshopu je 18,- EUR s DPH.
Prihláste sa na info@coaching-poradna.sk, a 0948 168 011
Tešíme sa na Vás!

Partner podujatia je StartitUP a Meeto
Položky kurzu

Cena: 0€