Vzťahový coaching

"Neobetujte všetko vzťahu, v ktorom nemôžete byť sami sebou." Oprah Winfrey
Vzťah sám so sebou či vzťahy s partnerom, deťmi, rodičmi a priateľmi nás sprevádzajú celý život. Je len na nás aké naše vzťahy sú a budú a čo nám prinesú do života.

Vzťah dvoch ľudí je veľmi krehké puto, ktoré však môže vydržať veľmi veľa. Odolnosť, pružnosť, trvácnosť či nezlomnosť je potrebné neustále budovať, podporovať a obnovovať. V živote však nastanú situácie, kedy naše vzťahy trpia a môžeme mať pocit, že nechceme pokračovať. Niekedy pomoc tretej strany vie priniesť nový pohľad na situáciu. 
Párový coaching je "neinvazívna" a efektívna metóda, ktorej cieľom je dať obom členom páru priestor a čas na vyjadrenie svojho názoru, postoja a myšlienok.  Neutrálny priestor a neutrálna tretia strana, osoba coacha, napomáhajú k nájdeniu riešenia, ktoré bude akceptovateľné pre obe strany.  Spoločne vieme spraviť veľké kroky, veď vzťahy sú súčasťu celého nášho života. Myslíme si, že sa oplatí na vzťahoch pracovať, zaoberať sa nimi a snažiť sa nájsť spoločnú cestu. Táto práca je totiž vždy ocenená vlastným pocitom pokoja, šťastia a spokojnosti.

Viac informácií na:
info@powercoaching.sk alebo 0948 168 011.