Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií kouča I.

Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií kouča I.

Ako dosiahnuť želaný výsledok harmónie vzťahov ? Kurz vzťahového koučingu je určený pre všetkých koučov, ale aj pre profesie, ktoré neustále riešia vzťahy (psychológovia, mentori, právnici, mediátori, terapeuti a pod.).

Koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – v partnerstve, rodine, susedstve, práci, biznise, medzi ľuďmi.

Vzťahový koučing sa týka každého jedinca, na kurze budeme využívať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie sebavedomia klientov. Ukážeme si, ako v praxi hovoriť o pocitoch, či našich myšlienkach. Vďaka čomu budete ako kouči klientov vedieť posúvať ďalej, aby vedeli svoje myšlienky a názory prezentovať medzi ľuďmi a nemali problém s komunikáciou. Dôležité je sústrediť sa na želaný výsledok, každý sám zodpovedá za svoj "podiel" vo vzťahu, či už ide o vzťah rodinný, partnerský alebo kamarátsky.

Klientom budete môcť po kurze ukázať, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy. Pochopia, že vzťahy súvisia s ními samotnými, ich správaním a pod. Nájdu spoločne riešenia, ktoré sú pre nich najideálnejšie. Na kurze sa naučíte ako koučovať 2 a viac strán, ako dosiahnuť želaný výsledok a aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácii.

ČO VŠETKO SA NAUČÍTE:
- Komunikácia s klientmi
- Pozícia kouča
- Reakcie klientov
- Metódy vzťahového koučingu
- Aplikácia v praxi
- Dosiahnutie želaného výsledku

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ:
- Koučov
- Absolventov výcvikov koučingu
- Pomáhajúce profesie (terapeuti a pod.)
- Osoby v riadiacich a vedúcich pozíciách
- Osoby vedúce tím ľudí
- Personalisti, manažéri

Tešíme sa na Vás!

Partner podujatia: StartitUP :)
Položky kurzu
Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií kouča I.
Cena: 190€
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, PhD., PCC

Lektorka, psychologička, koučka