Zmena kľúčových kompetencií ICF

01.06.2020

Po náročnej analýze koučovacej praxe, ktorá prebiehala až 24 mesiacov, vám Medzinárodná federácia koučov predstavuje vylepšený model rozvoja kľúčových koučovacích kompetencií.

Tento kompetenčný model vychádza zo skúseností viac než 1 300 koučov z celého sveta – členov federácie aj ďalších koučov, ktorí sa špecializujú na rôzne druhy koučovania, majú za sebou rôznu odbornú prípravu, praktizujú rozdielne štýly koučovania a disponujú rozmanitými skúsenosťami.

Tento rozsiahly výskum potvrdil, že veľká časť modelu kľúčových koučovacích kompetencií, ktorý ICF navrhla takmer pred 25 rokmi, je stále veľmi podstatná pre praktizovanie koučovania. Do prezentovaného aktualizovaného modelu sme zahrnuli aj nové prvky a témy, ktoré sa z dát výskumu ukázali ako dôležité. V prvom rade chceme klásť dôraz na etické správanie a dodržiavanie diskrétnosti, zdôrazňujeme aj dôležitosť koučovacieho myslenia a neustálu reflexiu praxe, dôležitosť rozlišovania medzi rôznymi dohodami o koučovaní, význam partnerstva medzi koučom a klientom a uvedomovanie si kultúrnych, systémových a kontextových rozdielov.

Tieto základné komponenty spolu s konceptmi, ktoré priniesol výskum, odzrkadľujú kľúčové prvky súčasného koučovania a poslúžia ako účinnejšie a komplexnejšie koučovacie stratégie budúcnosti.

Kompletné informácie nájdete na: https://icf.sk/co-je-icf/klucove-kompetencie-icf?fbclid=IwAR13x0eEL0qnmrm_1OlExpVNduTWQWFdhC7lzqy680OqhDQ1D81Oo2FDE6M