toggle menu

Power Kurzy

Naša Power-Misia

Od vzniku spoločnosti (2011) pracujeme na tom, aby sme našim klientom pomáhali nájsť najlepšie riešenia problémov a nejasností v ich osobnom, či profesijnom živote. Okrem samotného vzdelávania a školení ponúkame aj partnerstvo, následnú prípravu a podporu k medzinárodným titulom.

Koučing je poslanie a preto je našim hlavným cieľom vyškoliť čo najviac kvalitných koučov, aby nám pomáhali šíriť „posolstvo“ koučingu a tým napomáhať skvalitňovať životy ľudí i zamestnancov vo firemnom prostredí na slovenskom aj zahraničnom trhu. To je hlavný dôvod, prečo aj my sami pracujeme na svojom vzdelávaní, inováciách a skvalitňovaní našich služieb. Darí sa nám to vďaka koučingom, školeniam, tréningom, prednáškam, či workshopom a samozrejme vďaka intenzívnej návštevnosti a podpore našich klientov. Od roku 2014 poskytujeme Akreditovaný výcvik koučingu a od roku 2023 Inovačné vzdelávanie.

Silvia Langermann

Zdravím!

Volám sa Silvia Langermann, som zakladateľkou spoločnosti Power Coaching, doktorkou psychológie, PCC koučkou a predovšetkým osobou, ktorá je pripravená sprevádzať vás na vašej ceste úspechu (nech už pre vás úspech znamená čokoľvek!).

Vyštudovala som psychológiu a manažment na Univerzite Komenského a následne som sa vzdelávala v koučingu v Maďarsku. Metóda koučing ma uchvátila natoľko, že sa koučing stal mojim životným štýlom a rozhodla som sa jeho potenciál ukázať aj jednotlivcom, podnikateľom či firmám.

Počas 15-ročnej praxe sme spolu s mojim tímom zostavili kombináciu nástrojov, ktoré dokázali zmeniť tisícom klientov (dokonca aj ich rodine/kolegom/zamestnancom.. ) život a priviedli ich presne tam, kde chceli byť.

Špecializujem sa na koučing (life, vzťahový, tímový, biznis a executive), psychológiu, osobnostnú diagnostiku, personálny audit, 360 stupňov spätnú väzbu, lektorovanie kurzov, prednášok, workshopov a pod. Venujem sa firemným a osobným klientom.

Som vďačná a nadšená, že spätná väzba a úžasné výsledky mojich klientov svedčia o tom, že to čo robím, má zmysel!

Vypočujte si celé Power-Story

Prehrať video

Filozofia vzdelávania

Filozofia a výchova vzdelávania v našej koučingovej inštitúcii je založená na 4 základných pilieroch:

 1. 8 kompetencii kouča

Celá filozofia Power Coaching je v prvom rade založená na ôsmych kompetenciách kouča podľa International Coach Federation /ICF/. Dbáme na to, aby sa dodržiavali v každom procese výučby našich tréningov, kurzov a ďalších služieb.

 1. Inovatívne vzdelávacie metódy a postupy

Podnecujeme rozvoj moderného vzdelávacieho vyučovania. Naše vzdelávanie neustále inovujeme a skvalitňujeme rôznymi novými metódami a postupmi v oblasti koučingu, ktoré sa ukazujú ako efektívne. Aktuálne používame metódu GROW, ktorej základom je pomoc pri riešení pracovných aj súkromných problémov, či stanovovaní cieľov. Je to univerzálny nástroj v rámci koučovania jednotlivca, skupiny či sebakoučovania. Taktiež sa odvíjame od teórie Kolbovho cyklusu učenia, ktorá slúži na získavanie vedomostí. Vychádza z toho, že 80 % ľudského poznávania pochádza z vlastných, neprenosných zážitkov a zásadným spôsobom zvyšuje zapamätateľnosť nových poznatkov. Výber vhodných metód práce, ich logické a premyslené usporiadanie, kombinovanie a začleňovanie do filozofie nášho vzdelávania považujeme za nevyhnutné z hľadiska úspešného dosiahnutia cieľov, ako  aj za významný nástroj  motivácie klientov a ich podnecovania do koučingových procesov.

 1. Bezpečné prostredie

Vytváranie bezpečného prostredia pre našich klientov je ďalšou súčasťou vzdelávacieho procesu. Realizujeme vstupné pohovory, aby sa klienti dozvedeli, čo je koučing a ako prebieha. Prechádzame teoretické učivo a následne si všetko odskúšavame praktickou formou. Poskytujeme súkromné mentoringy, na ktorých sa im venujeme jednotlivo alebo ako skupine. Dbáme o to, aby sme im pomáhali zvládnuť všetky potrebné náležitosti pri vzdelávaní zo strany lektorov aj administratívnej podpory.

 1. Spätná väzba

Klientom poskytujeme priestor, aby sa mohli pýtať otázky, ktoré ich zaujímajú a cítili sa slobodne prejaviť a povedať svoje názory. Ku každému vzdelávaciemu kurzu prikladáme dotazník spokojnosti, aby sme dostávali priamu spätnú väzbu, ako môžeme skvalitniť náš prístup či vzdelávanie ako také.

Power-Tím odborníkov

Mgr. Silvia Langermann, PhD., PCC

Som odborníčka na koučing (life, vzťahový, tímový, biznis a executive), psychológiu, osobnostnú diagnostiku, personálny audit,  360 stupňov spätnú väzbu, lektorovanie kurzov, prednášok, workshopov a pod. Venujem sa firemným a osobným klientom.

 AKREDITÁCIA – 2023

Level 1.

International Coach Federation/ICF

Level 1 ICF Accredited Coaching Education Provider

 

 AKREDITÁCIA – 2023

Level 2.

International Coach Federation/ICF

Level 2 ICF Accredited Coaching Education Provider

 

 VZDELANIE – 2018 – 2020

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Inštitút osobnostného rozvoja

 

 

 VZDELANIE – 2018 – 2020

Titul PhD.

Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie

Študijný odbor – Školská psychológia

 

 VZDELANIE – 2019

Titul PCC

International Coach Federation/ICF

Professional Certified Coach – udelenie titulu

 

 

 VZDELANIE – 2019

Mediátor

Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

Professional Certified Coach – udelenie titulu

 

 

 VZDELANIE – 2017

Certifikát Lektor

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov/ALKP

Získanie certifikácie lektora

 

 

 VZDELANIE –2017

Certifikát Transformatívny dialóg

Inštitút diagnostických praxí

Sheily McNamee – oblasť – Transformačný dialóg: Usmerňovanie konfliktov

 

 VZDELANIE – 2017

Certifikácia kurzu KOUČ104 hod.

International Coach Federation/ICF

Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) Provider

 

 VZDELANIE –2017

Certifikát o ďalšom vzdelaní

International Coaching Federation/ICF

Continuing Coach Education Certificate ICF Slovek Charter Chapter at the UnConference on the Occasion

 

 VZDELANIE – 2016

Certifikát o ďalšom vzdelaní

International Coaching Federation/ICF

Continuing Coach Education Certificate ICF Slovek Charter Chapter at the PEER CAMP

 

 VZDELANIE – 2016

Osvedčenie

Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Priíprava na výkon práce v zdravotníctve

 

 VZDELANIE-  2015

Titul ACC

International Coach Federation/ICF

Associate Certified Coach – udelenie titulu a získanie členstva

 

 VZDELANIE-  2014

Certifikát o ďalšom vzdelávaní

Double BB, s.r.o.

Program Supervision and mentoring for coaches and managers using coaching

 

 VZDELANIE – 2014

Akreditácia vzdelávacieho programu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Získanie Akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania spol. Power Coaching, s.r.o.

Garant a lektor: Mgr. Silvia Langermann, PCC

Program: Akreditovaný výcvik KOUČ 104 hod.

 

 VZDELANIE – 2011

Certifikát oprávňujúci vykonávať osobnostnú psychologickú diagnostiku

HOGREFE – Testcentrum

Získanie licencie na používanie osobnostného dotazníka GPOP

Osvedčenie o absolvovaní školiaceho a výcvikového kurzu GPOP

 

 VZDELANIE – 2011

Titul

Odborné združenie Coachok Budapest

Obhajoba titulu, odbor: Life Coaching

 

 VZDELANIE – 2008

Titul Mgr.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Študijný odbor – Sociálna a pracovná psychológia

 

 VZDELANIE –2008

Titul Mgr.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu

Študijný odbor – Manažment

15 rokov individuálnej praxe – viac ako 6000 klientov

Špecializácia v oblasti:

 • Executive, business, life coaching
 • Work life balance a Sebapoznanie
 • Efektívna komunikácia
 • Partnerský a vzťahový coaching
 • Coaching pre konflikt a krízové situácie
 • Motivačné stretnutia
 • Mentoring koučov, podnikateľov a tímov v spoločnostiach
 • Osobnostná diagnostika a GPOP osobnostná diagnostika

 

12 rokov praxe  školenia – viac ako 5000 klientov

Prax v oblasti:

 • Koučing – Ochutnaj, čo je koučing, Úvod do koučingu, Akreditovaný program KOUČ 104 hod., Business a life coaching
 • Mentoring pre ACC a PCC
 • Self koučing – Myslenie „Out of the box“, Kreatívne myslenie, Nájdi svoj potenciál, Odpustenie, Sebapoznanie, Tréning pamäte, Mindfulness, Myšlienkové mapy a iné koučingové metódy
 • Tímový koučing – Tímový potenciál, Tímové koučovanie, Tímová spolupráca, Skupinová dynamika a Lojálnosť
 • Firemný koučing – Change management, Princíp odmeňovania a motivácie, Manažérske zručnosti, Manažér koučom, Líderstvo, Pohovory koučingovou metódou pre HR
 • Kariérny koučing
 • Využitie potenciálu a Techniky sebavedomia
 • Time and Stress management
 • Ako začať podnikať, Nastavenie procesov a firemnej stratégie, Strategické plánovanie a obchodné stratégie, Získanie klientely, Krízový manažment, Predajné techniky a psychológia predaja
 • Komunikačné zručnosti – Asertívna komunikácia, Schopnosť argumentácie a presvedčenia, Spätná väzba – pozitívna a negatívna, Manipulácia, Negociácia,
 • Zdravé vzťahy – Systémové konštelácie, Vzťahový koučing, Rodičovstvo, Vývinové štádia dieťaťa a výchova detí
 • Zdravá myseľ

2023 – Certificate of Accreditation – Level 2 ICF Accredited Coaching, ICF

2023 – Potvrdenie o oprávnení vykonávať Inovačné vzdelávanie, Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu

2022 – Diploma in team coaching – Level Two Pass, 120 hours, Sandra Wilson Director, ICF

2020 – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami Cope, More emócií, Karty s príbehmi a Mythos pri práci s deťmi a dospelými, úvod do teórie traumy a krízy, copingové stratégie BASIC Ph. (Inštitút osobnostného rozvoja)

2020 – certificate of mebmership from ICF Global Board Chair

2020 – absolvovanie 3.stupňa vysokoškolského štúdia v programe “Psychológia” a získanie akademického titulu PhD. od PVŠ

2019 – zápis do zoznamu MEDIÁTOROV vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

2018 – 2019 – absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu Mediátor – centrum vzdelávania UK, garant prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

2019 – získanie titulu PCC od International Coach Federation

2017 – úspešné absolvovanie štátnej skúšky k získaniu titulu PhD. – získanie titulu PhD.

2017 – certifikácia lektora Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov

2017 – Certificate of Acreditation – Level 1 ICF Accredited Coaching Education Provider, ICF

2017 – Osvedčenie o účasti na workshope Sheily McNamee Transformatívny dialóg: Usmerňovanie konfliktov – Inštitút diagnostických praxí Bratislava

2017 – Continuing Coach Education Certificate ICF Slovak Charter Chapter at the UnConference on the Occasion – International Coach Federation

2016 – Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava

2016 – Continuing Coach Education Certificate ICF Slovak Chapter at the PEER CAMP 2016

2015 – Accomplished Mentor Coach Session – ACC titul udeľovaný International coach federation/ICF

2014 – Program Supervision and mentoring for coaches and managers using coaching

2014 – Potvrdenie o Akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

2013 – vyučovanie koučingových a psychologických predmetov na Univerzite Komenského i na Paneurópskej Univerzite

2011 – Osvedčenie o absolvovaní školiaceho a výcvikového kurzu GPOP a získanie licencie – Hogrefe – Testcentrum

2011 – založenie vzdelávacej inštitúcie a koučingovej poradne a spoločnosti Power Coaching s. r. o.

2011 – obhájenie titulu v Odbornom združení Coachok v Budapešti, v odbore Life koučing

2008 – Diplom v magisterskom štúdiu v programe manažment – UK v Bratislave

2008 – Diplom v magisterskom štúdiu v programe sociálna a pracovná psychológia -UK v Bratislave

Ing. Tomáš Langermann

Som odborník na biznis, executive a športový koučing, lektorovanie kurzov, prednášok, workshopov a pod. Venujem sa primárne firemným klientom a športovcom (či už jednotlivcom alebo tímom).

2015 Akreditovaný kurz Kouč – 104 hodín, osvedčenie Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
Kouč 104 hodín

2016 Akreditovaný kurz Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

2017 ASCTH Akreditovaný kurz Kouč 104 hodín
Kouč 104 hodín

2019 Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií kouča
11,5 CCE bodov

2019 ACC titul Associated Certified Coach od spoločnosti ICF (The International
Coach Federation)

2019 Rodinné a systémové konštelácie s figúrkami
Power Coaching s. r. o.

2020 Continuing Coach Education certificate – ICF Slovakia Charter Chapter, No
stone Untumed – Kim Morgan, 6CCE
CCE certifikát

 

„Viesť ľudí ma veľmi baví a napĺňa.“

Športové aktivity a reprezentácia ma naučili, že  akýkoľvek talent je jednoduchšie rozvíjať pod odborným vedením, s pomocou ľudskej podpory. Po ukončení reprezentácie som sa naďalej venoval športu už ako tréner a viedol som mladých ľudí. Spolu ako tím sme boli úspešní aj na poli reprezentácie. Pochopil som, že viesť ľudí ma baví a napĺňa. Táto etapa ma však naučila, že je dôležité mať odborné znalosti vo vedení ľudí a v komunikácii. Stretnutie s mojou manželkou mi prinieslo nielen životnú partnerku, ale aj inšpiráciu a možnosti koučingu. Svoje vedomosti a skúsenosti som pretavil tak do dvoch spoločností, Quety a ExtremeGang, ktorých cieľom je poskytovanie služieb, ako aj do samotného koučovania a vedenia kurzov a workshopov. Ako športovec som zameraný na výkon a ako business manager som zameraný na dosahovanie cieľa. V rámci vzdelávania dospelých sa zameriavam na oblasti rozvoja osobnosti a posilnenia sebavedomia. Lektorujem kurzy Stress management, Time management, Zvýšenie sebavedomia. Život mi ukázal, že komunikácia je veľmi silný nástroj nielen v businesse. Umenie komunikovať tak, aby ma okolie akceptovalo sa stalo priam nevyhnutnou súčasťou všetkých vzťahov. A toto je dôvod, že vediem dva kurzy, ktorých cieľom nie je výkon či business, ale vzťah.  Kurzy  Ako ju zbaliť,  Ako ho zbaliť sú dôkazom toho, že život nám neustále ukazuje dôležitosť našich vzťahov.

Úspech a vzdelanie idú ruka v ruke spolu. Stále mám pred sebou výzvy, ktoré chcem dosiahnuť a prijímanie nových informácií má posúva bližšie k mojim cieľom.

8 rokov individuálnej praxe – viac ako 1000 klientov

Špecializácia v oblasti:

 • Mentálny koučing
 • Biznis koučing
 • Športový koučing
 • Efektívna komunikácia
 • Coaching pre konflikt a krízové situácie
 • Motivačné stretnutia
 • Mentoring koučov, podnikateľov a tímov v spoločnostiach

10 rokov praxe  školenia – viac ako 2000 klientov

Prax v oblasti:

 • Koučing –  Business, executive, team coaching a športový coaching (mentálny koučing pre trénerov a športovcov)
 • Mentoring
 • Self koučing – Techniky sebavedomia, Myšlienkové mapy a iné koučingové metódy
 • Tímový koučing – Tímový potenciál, Tímové koučovanie, Tímová spolupráca, Skupinová dynamika a Lojálnosť
 • Firemný koučing – Change management, Princíp odmeňovania a motivácie, Manažérske zručnosti, Manažér koučom, Líderstvo, Pohovory koučingovou metódou pre HR
 • Kariérny koučing
 • Time and Stress management
 • Podnikanie – Nastavenie procesov a firemnej stratégie, Strategické plánovanie a obchodné stratégie, Získanie klientely, Krízový manažment, Predajné techniky a psychológia predaja
 • Komunikačné zručnosti – Asertívna komunikácia, Schopnosť argumentácie a presvedčenia, Spätná väzba – pozitívna a negatívna, Manipulácia, Negociácia a pod.

2020 – získanie titulu Associate Certified Coach /ACC/ od International Coach Federation /ICF/

2019 – získanie certifikátu Realtions coaching pointing out the development od International Coach Federation /ICF/

2017 – headliner konferencie Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

2016 – certifikácia lektora Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov

2015 – absolvovanie kurzu KOUČ 104 hod. – akreditovaného Ministerstvom školstva a medzinárodne certifikovaného ICF

2011 – súčasnosť – vedenie kurzov, prednášok, seminárov, workshopov, koučing, mentoring

2006 – súčasnosť – majiteľ vlastnej eventovej agentúry ExtremeGang

2003 – zápis do Guinessovej knihy rekordov za vyskákanie druhého najvyššieho slovenského schodiska na horskom bicykli

2000 – súčasnosť – zakladateľ, predseda, v súčasnosti podpredseda Cyklotrial klubu Bratislava a zakladateľ školy bajkerov, konštruktérov a dizajnérov bicyklových rámov. Názov združenia – BikeTrial.sk

2000 – zápis do Guinessovej knihy rekordov za preskok bicyklom cez švihadlo

1999 – získanie titulu Ing./strojný inžinier

1995 – súčasnosť – založenie spoločnosti Quety s.r.o.

1994 – Letecký technik, SOU LOT Trenčín

Mgr. Emőke Benková

Som učiteľka na strednej škole a odborníčka na life i skupinový koučing (primárne rodičia a tínedžeri). Taktiež som koordinátorka a lektorka projektu Inovačné vzdelávanie, vediem semináre pre učiteľov. Venujem sa osobným klientom a skupinám.

 • 26 rokov učiteľskej praxe s tínedžermi na strednej škole
 • koordinátor projektov pre tínedžerov
 • Life&TeenCoach, ktorý verí, že koučing mení kvalitu nášho života k lepšiemu
 • dospelý alebo „boomer“ s otvorenou mysľou
 • mama, ktorá prežila dospievanie vlastnej dcéry:)

Ing. Jana Piknová

Som odborníčka na life, vzťahový a tímový koučing. Taktiež sa špecializujem na lektorovanie a mentoring. Venujem sa osobným klientom a párom. Pri mojej práci kouča zažívam obrovskú radosť, keď vidím pozitívne výsledky mojich klientov, ich rast a posun v osobnom aj v pracovnom živote.

Ekonomika a riadenie podniku/ Manažment, marketing

1995 – 2000 • Ekonomická fakulta (Univerzita Mateja Bela) Banská Bystrica

Gymnázium B.S. Timravy

1990 – 1994 • Lučenec

Moje kurzy:

 • Projektové riadenie, r. 2010
 • Finančná kontrola a overovanie operácií štrukturálnych fondov, r. 2010

Sprevádzam ľudí pri hľadaní riešenia na ich rôzne nepriaznivé životné aj pracovné situácie. Pomáham objavovať ich skryté talenty, jedinečnosť, sebadôveru, hodnoty, nastavenie si hraníc i  ďalšie možnosti rastu, aby sa stali lídrami vo svojom osobnom aj v pracovnom živote bez limitov a obmedzení. Úspešní, odvážni a sebavedomí. Ako bývalá ekonómka a projektová manažérka som pracovala na rôznych projektoch, ktoré si vyžadovali nadhľad, korektnosť, time manažment, podanie spätnej väzby, komunikáciu s ľuďmi pri riešení rôznych problémov či nedorozumení, budovanie dôvery, niekedy zvedavosť a dokonca aj skúmanie hlbšie pod povrchom. A keďže aj šport mi je veľmi blízky už od útleho veku viem, čo je to sebadisciplína, odvaha, umenie sa namotivovať a podávanie výkonov. 

Moje doterajšie pracovné skúsenosti a k tomu nové prístupy či metódy využívam pri mojej práci v súlade s klientami.

– Moje základné osobné hodnoty: autenticita, sloboda, pomoc druhým, férovosť.
– Keď sa niečo „nedá“ je to pre mňa výzva zistiť, ako sa to DÁ.

Moje kréda:
Jediná osoba, ktorá nás nikdy neopustí sme my samy.
Dovoľ si byť sám sebou a staň sa takým, akým túžiš byť.

Od roku 2023 som členom ICF Global, ICF Slovensko a SAKo.

Špecializácia a prax v oblasti:

 • projektový manažér a koordinátor projektu
 • life coaching
 • motivácia
 • konštelácie s figúrkami
 • time manažment
 • vzťahový koučing
 • sebadôvera a sebahodnota
 • komunikácia a spätná väzba

Moje certifikáty:

 • 2020-2021 – NLP Premier Practioner, (medzinárodný certifikát, International trainers academy of NLP, AAW)
 • 2021 – NLP Master Practioner,
 • 2022 – ACSTH Akreditovaný kurz Kouč 104 hodín,
 • 2022 – Mentálny koučing pre trénerov a športovcov,
 • 2022 Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií kouča – 11,5 CCE bodov
 • 2022 – Mentálny koučing pre trénerov a športovcov
 • 2023 – Rodinné konštelácie v praxi I.-III.
 • 2023 – Tímový koučing
 • 2023 – Lektor (akreditovaný vzdelávací program) – Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
 • 2023 – Kariérne poradenstvo (akreditovaný vzdelávací program) – Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
Tvorba webo , reklám, grafiky a spravovanie sociálnych sietí

Ing. Fanny Bilkova

Som marketingová a PR manažérka. Venujem sa tvorbe webov, reklamných kampaní, grafike, tvorbe videí a sociálnym sieťam. Taktiež organizujem podujatia a eventy.

10 Dôvodov prečo si vybrať nás

1. Sme viac ako 12 rokov na trhu
2. Viac ako 5 000 odkoučovaných hodín
3. Pestré portfólio služieb pod jednou strechou
4. Psychologické a manažérske vzdelanie Silvie umožňuje vidieť veci z viacerých pohľadov
5. Dlhoročné skúsenosti kouča a športovca Tomáša v riadení spoločnosti a jeho zápis v Guinnesovej knihe rekordov
6. Akreditácia MŠVVaŠ SR a spolupráca s medzinárodnou organizáciou ICF
7. Komplexná príprava našich absolventov a koučov k medzinárodným titulom a certifikácií
8. Ponúkame členstvo a vlastné logo ACPC na prezentáciu nami certifikovaných koučov
9. Časová a priestorová flexibilita
10. Doživotná zľava 10% na všetky naše služby

ZA TEN ČAS SA NÁM PODARILO DOSIAHNUŤ TIETO MIĽNÍKY

890 absolventov akreditovaného kurzu KOUČ 104 hod. | 3 470 life koučingových sedení | 2 905 business koučingových sedení | 480 GPOP osobnostných diagnostík | 85 personálnych auditov | 90 tréningov pre spoločnosti | Viac ako 5 tisíc odkoučovaných hodín | Viac ako 1 tisíc spokojných klientov | 1 300 kvalitenjších životov | cca 3 800 fotiek z kurzov | cca 2 000 vypísaných pier | cca 990 l vypitej kávy na kurzoch 🙂

AKREDITÁCIA

 

V roku 2014 sme akreditovali na MŠVVaŠ SR kurz KOUČ 104 hodín. Je to medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH, vďaka ktorému, najmä praktickou formou, školíme nových koučov. Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia.

 

ZA TEN ČAS SA NÁM PODARILO DOSIAHNUŤ TIETO MIĽNÍKY

560 absolventov akreditovaného kurzu KOUČ 104 hod.

3 270 life koučingových sedení

2 905 business koučingových sedení

480 GPOP osobnostných diagnostík

85 personálnych auditov

90 tréningov pre spoločnosti

Viac ako 5 tisíc odkoučovaných hodín

Viac ako 1 tisíc spokojných klientov

1 000 kvalitenjších životov

3 800 fotiek z kurzov

2 100 vypísaných pier

990 l vypitej kávy na kurzoch 🙂

 
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.