Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

50 SLOV O NÁS

Sme partner podporujúci ľudí na ceste k úspechu. Už 12 rokov poskytujeme vysoko odborné vedomosti, čerpáme z vlastných skúseností a máme prepracovaný systém stratégie vzdelávania. Vytvárame priestor a kombinujeme novodobé metódy pre rast a rozvoj jednotlivcov, tímov a firiem. Náš prístup je profesionálny, priateľský a ľudský. Sme vyznávači príjemnej atmosféry a dobrej nálady.

NAŠA POWER-MISIA

Od vzniku spoločnosti pracujeme na tom, aby sme našim klientom pomáhali nájsť najlepšie riešenia ich problémov a nejasností v ich osobnom, či profesijnom živote. Okrem samotného vzdelávania a školení ponúkame aj partnerstvo a následnú prípravu a podporu k medzinárodným titulom /ACC, PCC a MCC/. Koučing je poslanie a preto je našim hlavným cieľom vyškoliť čo najviac kvalitných koučov, aby nám pomáhali šíriť „posolstvo“ koučingu a tým napomáhať skvalitňovať životy ľudí i zamestnancov vo firemnom prostredí na slovenskom aj zahraničnom trhu. To je hlavný dôvod, prečo aj my sami pracujeme na svojom vzdelávaní, inováciách a skvalitňovaní našich služieb. Darí sa nám to vďaka koučingom, školeniam, tréningom, prednáškam, či workshopom a samozrejme vďaka intenzívnej návštevnosti a podpore našich klientov.

NÁŠ POWER-PRÍBEH

FILOZOFIA VZDELÁVANIA

Filozofia a výchova vzdelávania v našej koučingovej inštitúcii je založená na 4 základných pilieroch:

  1. 8 kompetencii kouča

Celá filozofia Power Coaching je v prvom rade založená na ôsmych kompetenciách kouča podľa International Coach Federation /ICF/. Dbáme na to, aby sa dodržiavali v každom procese výučby našich tréningov, kurzov a ďalších služieb.

  1. Inovatívne vzdelávacie metódy a postupy

Podnecujeme rozvoj moderného vzdelávacieho vyučovania. Naše vzdelávanie neustále inovujeme a skvalitňujeme rôznymi novými metódami a postupmi v oblasti koučingu, ktoré sa ukazujú ako efektívne. Aktuálne používame metódu GROW, ktorej základom je pomoc pri riešení pracovných aj súkromných problémov, či stanovovaní cieľov. Je to univerzálny nástroj v rámci koučovania jednotlivca, skupiny či sebakoučovania. Taktiež sa odvíjame od teórie Kolbovho cyklusu učenia, ktorá slúži na získavanie vedomostí. Vychádza z toho, že 80 % ľudského poznávania pochádza z vlastných, neprenosných zážitkov a zásadným spôsobom zvyšuje zapamätateľnosť nových poznatkov. Výber vhodných metód práce, ich logické a premyslené usporiadanie, kombinovanie a začleňovanie do filozofie nášho vzdelávania považujeme za nevyhnutné z hľadiska úspešného dosiahnutia cieľov, ako  aj za významný nástroj  motivácie klientov a ich podnecovania do koučingových procesov.

  1. Bezpečné prostredie

Vytváranie bezpečného prostredia pre našich klientov je ďalšou súčasťou vzdelávacieho procesu. Realizujeme vstupné pohovory, aby sa klienti dozvedeli, čo je koučing a ako prebieha. Prechádzame teoretické učivo a následne si všetko odskúšavame praktickou formou. Poskytujeme súkromné mentoringy, na ktorých sa im venujeme jednotlivo alebo ako skupine. Dbáme o to, aby sme im pomáhali zvládnuť všetky potrebné náležitosti pri vzdelávaní zo strany lektorov aj administratívnej podpory.

  1. Spätná väzba

Klientom poskytujeme priestor, aby sa mohli pýtať otázky, ktoré ich zaujímajú a cítili sa slobodne prejaviť a povedať svoje názory. Ku každému vzdelávaciemu kurzu prikladáme dotazník spokojnosti, aby sme dostávali priamu spätnú väzbu, ako môžeme skvalitniť náš prístup či vzdelávanie ako také.

NÁŠ POWER-TÍM

Mgr. Silvia Langermann, PhD. PCC

Ing. Tomas Langermann, ACC

LEKTORI

Janette Dujková
Fania Bilkova
Miroslava Čurilla
Emoke Benková
Lila Michalíková
Izabela Fekiačová

10 DÔVODOV

PREČO SI VYBRAŤ NÁS

1. Sme viac ako 12 rokov na trhu
2. Viac ako 5 000 odkoučovaných hodín
3. Pestré portfólio služieb pod jednou strechou
4. Psychologické a manažérske vzdelanie Silvie umožňuje vidieť veci z viacerých pohľadov
5. Dlhoročné skúsenosti kouča a športovca Tomáša v riadení spoločnosti a jeho zápis v Gynesovej knihe rekordov
6. Akreditácia MŠVVaŠ SR a spolupráca s medzinárodnou organizáciou ICF
7. Komplexná príprava našich absolventov a koučov k medzinárodným titulom a certifikácií
8. Ponúkame členstvo a vlastné logo ACPC na prezentáciu nami certifikovaných koučov
9. Časová a priestorová flexibilita
10. Doživotná zľava 10% na všetky naše služby

AKREDITÁCIA

ZA TEN ČAS SA NÁM PODARILO DOSIAHNUŤ TIETO MIĽNÍKY

V roku 2014 sme akreditovali na MŠVVaŠ SR
kurz KOUČ 104 hodín.
Je to medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu,
schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF
ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH,
vďaka ktorému, najmä praktickou formou,
školíme nových koučov.
Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod.
vás oprávňuje vykonávať koučing
na MEDZINÁRODNEJ úrovni,
bez časového obmedzenia.
 
560 absolventov akreditovaného kurzu KOUČ 104 hod.
3 270 life koučingových sedení
2 905 business koučingových sedení
480 GPOP osobnostných diagnostík
85 personálnych auditov
90 tréningov pre spoločnosti
Viac ako 5 tisíc odkoučovaných hodín
Viac ako 1 tisíc spokojných klientov
1 000 kvalitenjších životov
3 800 fotiek z kurzov
2 100 vypísaných pier
990 l vypitej kávy na kurzoch 🙂

AKREDITÁCIA

 

V roku 2014 sme akreditovali na MŠVVaŠ SR kurz KOUČ 104 hodín. Je to medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH, vďaka ktorému, najmä praktickou formou, školíme nových koučov. Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia.

 

ZA TEN ČAS SA NÁM PODARILO DOSIAHNUŤ TIETO MIĽNÍKY

560 absolventov akreditovaného kurzu KOUČ 104 hod.

3 270 life koučingových sedení

2 905 business koučingových sedení

480 GPOP osobnostných diagnostík

85 personálnych auditov

90 tréningov pre spoločnosti

Viac ako 5 tisíc odkoučovaných hodín

Viac ako 1 tisíc spokojných klientov

1 000 kvalitenjších životov

3 800 fotiek z kurzov

2 100 vypísaných pier

990 l vypitej kávy na kurzoch 🙂

 

NAŠI PARTNERI

Layer 1
Prihlásiť sa Categories
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.