toggle menu

Power Kurzy

Metodologická príručka pre koučov

Metodologická príručka pre koučov

1MB, 65 strán A4, 8 kapitol, 12783 slov

V tejto metodologickej príručke sú stručne a vecne popísané jednotlivé druhy koučingu: self koučing, individuálny koučing, párový koučing, tímový koučing a biznis koučing. K jednotlivým druhom koučingu sú popísané metódy, ktoré je vhodné využiť pri danom koučingu.

ÚVOD 3
1 HISTÓRIA KOUČINGU 4
2 KOUČING 7
3 P. E. R. M. A. MODEL 9
4 SELF KOUČING 10
ČO JE SELF KOUČING? 10
METÓDY VYUŽÍVANÉ PRI SELF KOUČINGU 12
1. MYŠLIENKOVÉ MAPY 12
2. CESTA HRDINU 14
5 INDIVIDUÁLNY KOUČING 19
ČO JE INDIVIDUÁLNY KOUČING 19
METÓDY VYUŽÍVANÉ PRI INDIVIDUÁLNOM KOUČINGU 20
1. KONTROLNÝ PANEL 20
2. MYŠLIENKOVÉ MAPY 22
3. RIEKA ŽIVOTA 23
4. STOP 25
5. MODEL GROW 27
6. TRI STOLIČKY 28
7. KOLO ROVNOVÁHY 30
8. STEVE DESHAZER – „TO“ 33
6 VZŤAHOVÝ KOUČING 35
ČO JE VZŤAHOVÝ KOUČING ? 35
METÓDY VYUŽÍVANÉ PRI VZŤAHOVOM KOUČINGU 36
1. META ZRKADLO 36
2. METÓDA ERSKIN 38
3. METÓDA KARPMANNOVA DRÁMA 39
4. VZŤAHOVÉ BLUDISKO 40
5. VZŤAHOVÝ GULÁŠ 46
7 TÍMOVÝ KOUČING 50
ČO JE TÍMOVÝ KOUČING? 50
METÓDY VYUŽÍVANÉ PRI TÍMOVOM KOUČINGU 51
1. WALT DISNEY 51
2. POJMOVÉ MAPOVANIE 55
3. ŠESŤ KLOBÚKOV AKO MYSLIEŤ 57
8 BIZNIS KOUČING 59
ČO JE BIZNIS KOUČING? 59
METÓDY VYUŽÍVANÉ PRI BIZNIS KOUČINGU 60
1. ADAPT 60
2. MODEL GROW 62
ZÁVER 63

Súbor PDF je možné stiahnuť (download) do 365 dní po zakúpení. Link vám príde do mailu.

V súčasnosti je koučing využívaný v rôznych kontextoch. Poznáme napríklad koučing futbalového tímu, osobného života, alebo predaja. Ich spoločným znakom je sprevádzanie koučovaného na ceste k spokojnosti a dosiahnutiu úspechu.

Je dôležité zdôrazniť, že koučing nie je poradenstvo ani mentorovanie. Ide o spôsob, akým sa rozvíja osobný alebo pracovný potenciál koučovaného. Je to taktiež proces, pri ktorom sa v rámci spoločných stretnutí kouča a koučovaného títo spoločne dopracovávajú k riešeniu jeho problému pomocou vhodne položených otázok kouča.

8,00 s DPH

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.