toggle menu

Power Coaching

Keď vystúpime z komfortnej zóny, zažijeme vzrušujúce veci, ktoré by sme v komfortnej zóne nezažili. Za našimi hranicami pohodlia nás čaká nový život, možno lepšia kariérna dráha.

„Komfortná zóna“ je výraz, s ktorým sa často stretávame. Nie každý však vie, čo si má pod ním predstaviť. Čo to teda ta komfortná zóna presne je? Aké sú jej hranice? Čo nás za ňou čaká? Prečo je ťažké, ale dobré komfortnú zónu opustiť? V tomto článku sa dočítate nielen to, ale aj tipy, kroky a spôsoby, ako komfortnú zónu opustiť.

Čo je komfortná zóna?

Komfortná zóna je subjektívny psychologický stav, v ktorom sa cítime bezpečne, máme veci pod kontrolou, všetko nám je dôverne známe a predvídateľné. Nezažívame väčší stres alebo odpor, nie sme vystavení zmenám,  skúškam, riziku a podobne.

Hranice komfortnej zóny a ich rozširovanie

Hranice našej komfortnej zóny nemusia byť fixné. Pravidelným vystupovaním z komfortnej zóny tieto hranice rozširujeme. Ak však budeme robiť stále to isté dokola, náš život bude rutinný a predvídateľný,  komfortná zóna sa nebude zväčšovať. Jednoducho, keď nič nezmeníme, ani náš život sa nezmení.

Podobne je to aj s ľudským mozgom. Vedci dokázali, že mozog je neuroplastický, to znamená, že  aj učením sa prispôsobuje a mení  v akomkoľvek veku. Ak však nebudeme na sebe pracovať, či už sa učiť, hýbať, meditovať alebo sa modliť a pod., rásť nebude. Obdobne je to so svalstvom, keď mu nedáme zabrať, ochabuje. Ideálne by bolo sa venovať všetkým našim stránkam, aby vznikol určitý synergický efekt, ktorý by ešte zväčšil náš potenciál.

Typy zón

Za našou komfortnou zónou sa nachádzajú zóny strachu, učenia a rastu.

 

modrá – zóna rastu

zelená – zóna učenia

červená – zóna strachu

žltá – komfortná zóna

Keď prekročíme hranice komfortnej zóny, objaví sa strach z nepoznaného a nového, budeme vystavený názorom či útokom iných ľudí, stratíme sebaistotu a v mysli sa nám budú vynárať výhovorky, prečo sa niečo nedá urobiť.

Ak však toto prekonáme, dostaneme sa zo zóny strachu do zóny učenia. Budeme sa učiť vyrovnávať s problémami a výzvami a budeme nadobúdať nové skúsenosti a zručnosti, a tým rozširovať svoju komfortnú zónu.

Ďalej sa nachádza posledná zóna – zóna rastu, kde expandujeme do väčších výšok. S touto zónou sa spája aj určitá úroveň sebauvedomenia. Práve v nej sa nachádzajú naše túžby, ciele a sny, náš zmysel. Tu si ich nájdeme, budeme ich žiť a realizovať. Takto naplno využijeme svoj potenciál a uvidíme, čoho všetkého sme schopní. Náš život bude mať hlbší zmysel, budeme spokojnejší, úspešnejší a nebudeme ľutovať, že nám život prekĺzol pomedzi prsty.

Toto všetko sa však nestane cez noc. Je to kumulatívna vzostupná špirála úspechu a dôvery, ktorá je prínosom pre každého.

Prečo je ťažké opustiť komfortnú zónu?

Komfortnú zónu ľudia neradi opúšťajú, lebo to často nie je ľahké ani príjemné. Navyše je tu prirodzený strach zo zmeny a z nepoznaného. Veď kto by sa nechcel vyhýbať stresu, riziku a nepohodliu? Treba si však uvedomiť, že v komfortnej zóne nerastieme, nežijeme naplno a v podstate často len akoby prežívame.

Dosiahnutie najväčšieho potenciálu

Zvyšovanie výkonnosti je jedným z hlavných dôvodov vystupovania z komfortnej zóny. Práve prekonávaním seba samého stimulujeme osobný rast, dosahujeme svoje ciele, realizujeme túžby a sny a budeme žiť naplňujúci život podľa svojich predstáv. Nikdy nebudeme ľutovať, že sme opustili svoju komfortnú zónu, pretože len tak okúsime a zažijeme to, čoho sme schopní. Bez opustenia komfortnej zóny by sme to nikdy nezistili.

Optimálny výkon

Pri vychádzaní z komfortnej zóny by sme však mali mať na zreteli optimálnu úroveň svojho výkonu. Keď naše kroky (skoky) budú pre nás príliš veľké, môžeme pocítiť veľmi výrazné nepohodlie či úzkosť, spanikáriť a utiecť späť do komfortnej zóny. Ideálny spôsob je preto taký, kde intenzitu svojho výkonu len mierne zvyšujeme, avšak do úrovne akéhosi „provokatívneho stimulu“ alebo „optimálneho bodu“. Správna miera je taká, keď pociťujeme vzrušenie alebo strach, ktorý však sme schopní zvládnuť. Inými slovami, musíme nájsť svoju optimálnu úroveň „dobrého stresu“. 

Čo sa stane, keď opustíme komfortnú zónu?

Opúšťanie komfortnej zóny posilňuje naše schopnosti, ktoré sa opakovaním a cvičením zväčšujú. To má tiež pozitívne účinky na našu odolnosť. V prípade, že by sa nám nejaká nepríjemná situácia stala a sme typ človeka, ktorý stále zotrváva vo svojej komfortnej zóne, mohli by sme túto udalosť zvládnuť len veľmi ťažko. Ak však budeme pravidelne vychádzať zo svojej komfortnej zóny, naša odolnosť a nezlomnosť bude silnejšia a ľahšie sa vyrovnáme a otrasieme z takýchto ťažkých situácií. Naša vnútorná mentálna sila bude pevnejšia, prekážky v osobnom aj profesionálnom živote zvládneme s väčšou ľahkosťou a optimizmom a naučíme sa manévrovať cez zmenu a neistotu.

Keď vystúpime z komfortnej zóny, zažijeme vzrušujúce veci, ktoré by sme v komfortnej zóne nezažili. Za našimi hranicami pohodlia nás čaká nový život, možno lepšia kariérna dráha. Za touto hranicou sú aj naše dlhodobé ciele, a teda naše naplnenie a spokojnosť. Niekde tam je vyšší zmysel a rezerva nášho potenciálu, ktorú môžeme využívať naplno. Sú tam aj noví ľudia, nové miesta, nové zážitky, skúsenosti a väčšia kreativita. Nachádza sa tam veľa neznámeho, ktoré nás možno straší, no vzrušuje zároveň. Mimo komfortnej zóny môžeme asertívne povedať, čo si myslíme. Sú tam výzvy a príležitosti, ktoré chceme zdolať, uchopiť a zvládnuť.

S rozširovaním komfortnej zóny rastie sebavedomie. Existuje medzi nimi istá korelácia – čím je komfortná zóna menšia, tým máme menšiu dôveru v seba a svoje schopnosti. Čím viac čelíme svojim strachom a výzvam, tým sme v danej oblasti sebavedomejší. S rastom sebavedomia a sebaistoty budeme na seba viac hrdí.

Sebaaktualizácia (alebo sebauplatnenie) je potreba stať sa všetkým, čím sme schopní sa stať. Opúšťanie komfortnej zóny je nepretržitý proces, kedy sa stávame tým, kým sme, pokiaľ ide o sebavedomie, naplnenie a spokojnosť. Ide o osobný rast, rozvoj schopností a dosiahnutie plného potenciálu. Budeme sa vidieť viac adaptabilne a dôverovať si, že sme schopní sa postaviť strachu a pochybnostiam.

„Všetok rast začína na konci tvojej komfortnej zóny.“

Výhody a nevýhody komfortnej zóny

VÝHODY komfortnej zóny

Zotrvávanie v komfortnej zóne má svoje výhody, a to najmä minimalizácia stresu a rizika, pocit bezpečia, istoty, pokoj, relax a regenerácia. Svoj život máme pod kontrolou, je predvídateľný a „uprataný“ do režimu alebo rozvrhu, podľa ktorých sa riadime. Máme svoje familiárne prostredie, rutiny, zvyky, stereotypy a vzorce, zautomatizované činnosti. Naša sebaistota a sebavedomie sú v tomto nám známom prostredí vysoké.

NEVÝHODY komfortnej zóny

Komfortná zóna má viac nevýhod, ktoré sú ale pre spokojný a naplnený život veľmi zásadné. Medzi nevýhody patrí fixné nastavenie mysle, osobná stagnácia, nevyužitý potenciál, chýbajúce možnosti na osobný rast. Riskujeme teda, že stratíme život, ktorý máme potenciál žiť. Nikdy nebudeme vedieť, čoho sme schopní a neskôr budeme ľutovať, že nežijeme podľa seba. Nedovolíme si byť šťastnejší. Náš život pravdepodobne nebude naplňujúci. Naše skúsenosti sú limitované hranicami komfortnej zóny. Nezažívame nič nové, keďže neskúšame niečo nové. Náš život ovláda rutina, zotrvačnosť, stávame sa mentálne ochabnutými. Prežívame pocit nespokojnosti, nudy, nevýraznosti, máme veľmi nízku motiváciu. Častá je „rola obete“ a neprevzatie zodpovednosti za svoj život. Vyhovárame sa: „Neviem to spraviť.“ alebo „Nie som v tom dosť dobrý.“ a pod. Ovláda nás lenivosť, prokrastinujeme, odsúvame podstatné veci na neskôr (alebo nikdy). Keďže sa vyhýbame riziku, nedostáva sa nám ani žiadnej odmeny. Neprejavujeme slobodne svoje pocity, myšlienky a názory. Nie sme autentickí, v spojení sami so sebou. Toto všetko môže viesť k ďalším negatívnym psychickým dôsledkom.

Výhody a nevýhody vystúpenia z komfortnej zóny

VÝHODY opustenia komfortnej zóny

Nevýhody komfortnej zóny sú zároveň výhodami vystúpenia z komfortnej zóny. Ak to zhrnieme, mimo komfortnej zóny nás čaká nový život, ktorý je naplňujúci a dáva nám zmysel. Otvárajú sa nám nové možnosti, príležitosti, stretávame nových ľudí, komunity, navštevujeme nové miesta. Naše kroky za hranicu komfortnej zóny menia náš smer, životný štýl i kariérnu dráhu. Naše nastavenie mysle už nie je fixné, ale zamerané na rast, viac využívame náš potenciál, hľadáme riešenia (nie výhovorky), berieme život do vlastných rúk, stimulujeme náš status quo, učíme sa, rastieme. Nové skúsenosti, zručnosti a vedomosti nám otvárajú ďalšie nové možnosti. Sme odvážnejší, riskujeme, napriek strachu konáme s úmyslom priblížiť sa našim cieľom. Učíme sa poradiť si s výzvami a problémami, vystavujeme sa nestálosti, náhodnosti, neporiadku a ďalším stresorom, čo nás robí aj odolnejšími a nezlomnejšími. Experimentujeme, sme tvorivejší. Rozširovaním komfortnej zóny sa zvyšuje naše sebavedomie, stávame sa sami sebou a niekedy dokonca aj vzormi pre ostatných a zároveň sme menej ovplyvniteľní okolím. Napĺňame svoju potrebu sebaaktualizácie, a to aj tým, že prevezmeme zodpovednosť za svoj život a budeme jeho tvorcom, nie obeťou. Snažíme sa byť najlepšou verziou seba samého. Veríme vo vlastnú schopnosť rastu a dosiahnutie nášho najvyššieho potenciálu. Len vystúpením z komfortnej zóny si dokážeme splniť veľké sny a ciele a zistíme, čoho všetkého sme schopní.

NEVÝHODY opustenia komfortnej zóny

Opustenie komfortnej zóny má aj svoje nevýhody, ako sú strach zo zlyhania, strach z neznámeho, neistota, riziko, stres, úzkosť a pod. Samozrejme, musíme aj lenivosť a pohodlnosť odložiť nabok. Vždy sa však vieme do komfortnej zóny vrátiť si oddýchnuť a zregenerovať.

Výhody vystúpenia z komfortnej zóny vysoko prevyšujú jej nevýhody. Preto ak chceme žiť život svojich snov, nenechajme sa odradiť.

Niekoľko spôsobov, ako vyjsť z komfortnej zóny

 1. Urob nejakú vec, čo si vždy chcel spraviť, ale doteraz si sa ešte neodvážil.
 2. Urob niečo pre svoj veľký cieľ. Rozdeľ ho na drobné, zvládnuteľné krôčiky, a potom sprav prvý krok.
 3. Urob niečo zo svojho „zoznamu úloh“, ktoré považuješ za potrebné a zmysluplné spraviť, ale nevieš si nájsť na to čas alebo jednoducho prokrastinuješ.
 4. Urob si „nekomfortný zoznam“ – zoznam aspoň 10-15 vecí, v ktorých sa cítiš nekomfortne (napr. beh, komunikácia s komplikovaným príbuzným, studená sprcha, budíček o 5 a pod.) a každý deň niečo z toho vykonaj.
 5. Prekonaj svoj strach a urob niečo, čoho sa bojíš. Potom to opakuj. (Napr. stáť pred kamerou, prezentácia, rozhovor s autoritou a pod.) Prekonávaním strachu strach síce neznížiš, ale staneš sa silnejším a napriek strachu sa posunieš ďalej.
 6. Každý deň urob niečo inak ako doteraz – zmeň rutinu a vypni „autopilota“. Postupne môžeš aj tieto nové veci robiť automaticky. Striedaj rutinu s niečím spontánnym, aby si vyšiel zo svoje komfortnej zóny.
 7. Zbav sa nejakého zlozvyku.
 8. Nauč sa niečo nové. Choď do školy/na kurz/webinár/workshop. Nauč sa nový jazyk. Nauč sa novú zručnosť, ktorou rozšíriš svoje profesionálne schopnosti. Môže ťa to posunúť v kariére a budeš mať konkurenčnú výhodu. Zvýši to tvoju kreativitu, sebavedomie a schopnosť zamestnať sa (napr. prezentovanie, vystupovanie na verejnosti, vyjednávanie, vodcovské zručnosti atď.). Zlepší to navyše tvoju pracovnú flexibilitu, osobnú spokojnosť a otvorí nové príležitosti.
 9. Verejne vystúp. Väčšina ľudí má strach z vystupovania pred publikom alebo skupinou ľudí. Ak nemáš možnosť v práci, skús prezentáciu pred priateľmi alebo reč pri slávnostnom stole. Alebo vytvor na začiatok vlastný online meeting alebo webinár.
 10. Natoč sa pri akejkoľvek činnosti, čo robíš (napríklad pri cvičení, varení, upratovaní či telefonovaní). Pomôže ti to zvýšiť sebavedomie a vyjadrovacie schopnosti.
 11. Skús zámerne požiadať niekoho o niečo, čo ti pravdepodobne odmietne poskytnúť (tzv. terapia odmietnutím). Niektorí ľudia sa boja skúsiť niečo nové, aby neboli odmietnutí alebo sklamaní. Toto je dobrý tréning.
 12. Skús sa jeden deň zahrať hru „Yes man“ – hovoriť všetkým na všetko „áno“. Uvidíš, čo nové ti to do života prinesie.
 13. Skús veci robiť inak, spochybňuj svoje presvedčenia, preskúmaj alternatívy a iné perspektívy. Zapoj kritické myslenie.
 14. Uvoľni zámerne kontrolu nad všetkým a všetkými a staň sa flexibilnejším a spontánnejším.
 15. Buď čestný, asertívny, povedz, čo si myslíš. Buď priamy sám k sebe v osobnom denníku. Povedz niekomu blízkemu, ako sa cítiš. Pomôže ti to lepšie rozumieť sám sebe a budovať si hlbšie vzťahy.
 16. Pýtaj sa hlbšie otázky a veď otvorené konverzácie.
 17. Prihovor sa za seba, obháj sa pred nadriadeným. Vyjadruj navonok svoj vnútorný hlas – či už vo fórach alebo diskusiách. Vypýtaj si vyšší plat.
 18. Pochváľ niekoho za niečo, vyjadri kompliment.
 19. Komunikuj s takým typom človeka, s ktorým sa bežne nezvykneš dávať do reči (napr. s profesorom, riaditeľom, podnikateľom, dieťaťom…)
 20. Pripoj sa k novej komunite (materské centrum, skupina bežcov, literárny krúžok, hodiny jógy, a pod.)
 21. Vyskúšaj sa stať biohackerom. Všímaj si svoje telo, myseľ, emócie a skús zistiť, čo ti pomáha a škodí. Možno prídeš na nejaké „hacky“ alebo vychytávky, ako si zlepšiť zdravie a životný štýl.
 22. Zapoj sa do nejakej fitness výzvy (napr. pozri Fitshaker alebo Jany Landl).
 23. Uprav si jedálniček – napríklad jedz viac zeleniny a/alebo menej sladkostí.
 24. Uvar (alebo upeč) niečo, čo si ešte nikdy nevaril (nepiekol).
 25. Choď do kaviarne/reštaurácie, v ktorej si ešte nebol. Objednaj si jedlo, ktoré si ešte nejedol.
 26. Namiesto TV čítaj knihu alebo počúvaj podcast.
 27. Zmeň žáner knihy/filmu/podcastu. Alebo si zober úplne náhodnú knihu a prečítaj ju.
 28. Navštív nejaké nové miesto.
 29. Vytvor niečo (báseň, článok, maľbu, deku, šperk, nábytok, záhon, dizajn, slogan…)
 30. Začni podnikať. Rozbehni projekt.
 31. Začni písať blog alebo vytvor vlastnú záujmovú stránku na facebooku.
 32. Staň sa dobrovoľníkom, influencerom alebo ambasádorom nejakej dobrej veci.
 33. Buď sám, cestuj sám, choď sám na kávu alebo na obed.
 34. Preorganizuj domácnosť alebo dozariaďuj konečne to, čo si doteraz nestihol.
 35. Vstávaj o 5. hodine ráno a pridaj sa do klubu ranostajov.
 36. Vyskúšaj meditovať alebo modliť sa.
 37. Začni otužovať.

Kroky na jednoduchšie opustenie komfortnej zóny

 1. Napíš si alebo si len predstav, čo všetko sa nachádza vo vnútri a tiež mimo tvojej komfortnej zóny. Reflektuj, aký je to pocit žiť v komfortnej zóne, aké sú klady a zápory a ako sa v nej cítiš. Spýtaj sa sám seba, aké sú tvoje túžby, sny a ciele? Aké skúsenosti a pocity ti prinesie prekročenie komfortnej zóny? Aké ti to vyvoláva emócie? Čo ťa motivuje?
 2. Zadaj si osobné ciele, ktoré spĺňajú „SMART“ atribúty – teda sú špecifické, merateľné, aktuálne, reálne a časovo ohraničené. Aké prínosy má každý tvoj cieľ? Tvoje ciele ti ukážu smer a víziu, ako tvoj život môže vyzerať.
 3. Konaj postupne, po malých krôčikoch. Nepremýšľaj nad všetkým príliš veľa, aby si sa necítil preťažený alebo vystrašený. Snaž sa neodkladať veci na neskôr. Nikdy nebude ten správny čas. Správny čas je vždy len TERAZ.
 4. Nájdi svoju optimálnu mieru výkonu a tolerancie rizika. Keď budeš postupovať pomaly hore, po malých krôčikoch, postupne si vybuduješ vyššiu toleranciu rizika, výkonnosť a s tým spojené sebavedomie.
 5. Udržiavaj si pozitívny prístup a optimizmus. Maj so sebou súcit, ak sa občas aj niečo nepodarí, pouč sa z toho a pokračuj v snažení. Všetky výzvy sú príležitosti, ako sa stať silnejším, skúsenejším, lepším a úspešnejším.
 6. Spoj sa s podobne premýšľajúcimi ľuďmi. Nájdi si komunitu, podporné prostredie a priateľov s nastavením mysle na rast. Vyhýbaj sa toxickým ľuďom a pesimistom, ktorí ťa so sebou ťahajú dole.

10 tipov na opustenie komfortnej zóny

 1. Zabávaj sa, užívaj si nové zážitky a skúsenosti. Nepokúšaj sa o perfekcionizmus.
 2. Zmeň uhol pohľadu – nepozeraj sa na to najhoršie, ale hľadaj to najlepšie. Vizualizuj si ideálny stav. Prerámcuj svoj strach na príležitosti, stres na vzrušenie. Úzkosť, nepokoj a vzrušenie sú tie isté fyziologické procesy, len s odlišným označením. Buď k stresu môžeme pristupovať pozitívne (eustress) a vnímať ho ako vzrušenie alebo negatívne a vnímať ho ako úzkosť, nepokoj alebo starosti.
 3. Polož sám sebe otázky: Čo chceš od života? Ako by si sa cítil, keby si to či ono neurobil? Čo najlepšie/najhoršie sa môže stať? Aký bude tvoj život, ak budeš naďalej žiť v bezpečí svojej komfortnej zóny? Ako zhodnotíš svoj život, keď budeš mať 80 rokov a obzrieš sa späť? A pod.
 4. Vyhľadaj podporu a/alebo komunitu.
 5. Odmeň sa a oslavuj každé víťazstvo a úspech.
 6. Vyhýbaj sa prílišnému premýšľaniu, aby ťa nezastavilo v realizácii. Skús radšej vedomé dýchanie alebo modlitbu.
 7. Buď proaktívny, chyť sa príležitostí, hľadaj nové výzvy.
 8. Pripomínaj si fakty – napríklad: Všetko trvá krátko (aj nepohodlie). Aj majster bol raz amatér. Spomeň si, prečo si začal.
 9. Naštuduj si niečo o neuroplasticite mozgu a nastavení mysle na rast. A potom skús tieto vedomosti aplikovať do života.
 10. Ostať v komfortnej zóne nie je vždy na škodu (napríklad čítanie knihy alebo hranie na piano).

Je potrebné identifikovať kritické miesta v oblastiach života, kde prílišná pohoda spôsobuje viac škody ako úžitku.  Preto si zadaj ciele, aby si sa mohol na ne efektívne sústrediť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom čo je to koučing a ako vám pomôže viesť úspešny život, odporúčame knihu od Silvii Langermann „Úspech si ty“ alebo podcasty a videá jej spoločnosti Power Coaching.


Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.