O nás

50 SLOV O TOM KTO SME A ČO ROBÍME

Sme partner podporujúci ľudí na ceste k úspechu. Už 10 rokov poskytujeme vysoko odborné vedomosti, čerpáme z vlastných skúseností a máme prepracovaný systém stratégie vzdelávania. Vytvárame priestor a kombinujeme novodobé metódy pre rast a rozvoj jednotlivcov, tímov a firiem. Náš prístup je profesionálny, priateľský a ľudský. Sme vyznávači príjemnej atmosféry a dobrej nálady.

Titulka foto
NAŠA MISIA
Od vzniku spoločnosti pracujeme na tom, aby sme našim klientom pomáhali nájsť najlepšie riešenia ich problémov a nejasností v osobnom, či pracovnom živote. Darí sa nám to vďaka koučingom, školeniam, tréningom, prednáškam, či workshopom a samozrejme vďaka vašej intenzívnej návštevnosti a podpore.

NÁŠ TÍM
Tím spoločnosti Power Coaching s. r. o. pôsobí na trhu od roku 2011. Skladá sa z profesionálnych a skúsených koučov, kondičných trénerov, psychológov, marketingových odborníkov, vyškolených mediátorov a obchodných zástupcov. Spoločnosť vedie Mgr. Silvia Langermann, PCC.  V spoločnosti koučujú profesionálni kouči s najvyššou certifikáciou na Slovensku vďaka titulom ACC /Associate Certified Coach/ a PCC /Proffesional Certified Coach/ udelenými Medzinárodnou organizáciou International Coach Federation /ICF/. Zároveň spolupracujeme s ďalšími štyrmi profesionálnymi a skúsenými koučami ako jeden tím.

KOUČING A JEHO PRÍSTUP
Koučing je moderná, novodobá metóda riešenia problémov, ktorý vám pomôže nájsť v sebe silu, schopnosť, odvahu, motiváciu a dobro. Počas koučingu máte priestor na nájdenie vlastných riešení, pretože len vlastné riešenie má silu naozaj veci riešiť. Koučingu predstavuje efektívny spôsob vystúpenia z problémov, následného rastu a napredovania. V čom je koučing iný ? Koučing predstavuje vysokú akceptáciu druhého človeka. Kouč verí v potenciál klienta a pomocou otázok mu pomáha nájsť riešenia, ktoré sú len jeho, a preto sú dlhodobé a účinné. Kouč neradí, nenavádza, ale pomáha vám odhaliť vaše skryté cesty a schopnosti. Pomocou koučingu objavíte reálne možnosti posunu a okamžite meníte svoju realitu podľa vašich predstáv. Koučing má jednu veľkú výhodu - pozerá do budúcna, nie do minulosti.

ODBORNOSŤ 
Silvia Langermann je jediná na Slovensku, ktorá disponuje štvornásobným vzdelaním kombinácie kouč-psychológ-manažér-mediátor, vďaka čomu ako spoločnosť dokážeme poskytnúť nadpriemernú a zodpovedajúcu kvalitu služieb a spoľahlivosť. Ako spoločnosť sme vďaka psychologickému vzdelaniu Silvie držiteľom licencie Hogrefe – Testcentrum. Vďaka nej máme prístup k psychologickým testom GPOP, ktoré využívame pri plnohodnotnom diagnostikovaní osobnosti. Dlhodobé skúsenosti s vedením a riadením má taktiež kouč a športovec Tomáš, ktorý viedol vlastnú spoločnosť od roku 2000. Následne sa zapísal do Ginesovej knihy rekordov za vyskákanie najvyššieho slovenského schodiska na horskom bicykli. 

AKREDITÁCIA
V roku 2014 sme akreditovali na MŠVVaŠ SR kurz KOUČ 104 hodín. Je to medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH, vďaka ktorému, najmä praktickou formou, školíme nových koučov. Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia. 

PARTNERSTVO
Vďaka neustále rastúcim požiadavkám našich business klientov, sa prirodzene sformuloval Power Consulting, ktorému sa špeciálne venuje náš tím expertov. V rámci neho poskytujeme plnohodnotný personálny audit, prostredníctvom ktorého dokážeme definovať a naplniť potreby spoločností v oblasti personálneho riadenia tak, aby sa dosiahli efektívne výsledky a spoločnosť mohla neustále rásť. Okrem koučovania jednotlivcov realizujeme aj komplexné vzdelávanie v rámci balíkov služieb pre firmy. Častou realitou vo firemnom prostredí býva situácia, keď si firma síce zakúpi určitú službu, avšak nemusí vykazovať efektívne výsledky, v dôsledku nekomplexnosti. Preto je pre nás dôležité vytvárať stratégiu vzdelávania firiem ako celok, v rámci všetkých dostupných a efektívnych prostriedkov. 
Každý jeden kontrakt berieme osobne, čo nás i našich klientov, vedie k vytváraniu dlhodobých spoluprác. Okrem samotného vzdelávania a školení ponúkame aj partnerstvo a následnú prípravu a podporu k medzinárodným titulom /ACC, PCC a MCC/.

BENEFITY
Disponujeme vlastným logom ACPC, ktoré umožňujeme na prezentáciu nami certifikovaných koučov. Taktiež poskytujeme certifikát Power Coaching a členstvo našich absolventov s množstvom výhod. Zároveň vďaka dlhoročnej praxi máme dostatok skúseností vo viacerých profesijných oblastiach trhu, ako je oblasť výroby, stavebníctva, mediálna oblasť, oblasť reklamy, bankovníctva a mnoho ďalších. Dokážeme byť časovo i priestorovo flexibilní. Taktiež disponujeme vlastnými inovovanými priestormi v Bratislave, ktoré okrem vlastných školení, poskytujeme aj na prenájom. Naše služby ponúkame aj v rôznych iných mestách v rámci Slovenskej republiky, ako napr. Banská Bystrica, Trnava, či dokonca Košice. Prednášame v slovenskom, anglickom i maďarskom jazyku.

15 DÔVODOV PREČO SI VYBRAŤ POWER COACHING
  1. Pôsobíme na trhu už 10 rokov
  2. Ponúkame pestré portfólio služieb pod jednou strechou
  3. Psychologické a manažérske vzdelanie Silvie umožňuje vidieť veci z viacerých pohľadov
  4. Dlhoročné skúsenosti kouča a športovca Tomáša v riadení spoločnosti a jeho zápis v Gynesovej knihe rekordov
  5. Serióznosť, odbornosť a profesionalita nášho tímu
  6. Garancia kvality služieb
  7. Organizujeme kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR a schválený medzinárodnou organizáciou ICF – KOUČ 104 hodín
  8. Spolupráca a partnerstvo s lokálnymi i nadnárodnými spoločnosťami
  9. Okrem samotného vzdelávania vytvárame stratégiu personálneho auditu pre firmy i jednotlivcov  
  10. Poskytujeme komplexné vzdelávanie v rámci špeciálnych balíkov služieb pre firmy
  11. Podporujeme a pripravujeme našich absolventov a koučov k medzinárodným titulom a certifikácií
  12. Ponúkame členstvo a vlastné logo ACPC na prezentáciu nami certifikovaných koučov
  13. Viac ako 5 tisíc odkoučovaných hodín
  14. Viac ako 1 tisíc spokojných klientov
  15. Časová a priestorová flexibilita

kouč na web foto
NÁŠ PRÍBEH
„Na začiatku príbehu bola detská túžba...“ Silvia Langermann „Nikdy som nechcela byť princeznou, ani speváčkou, ani lekárkou. Odkedy sa pamätám, chcela som byť psychológ. Myslím, že vtedy som si iba domýšľala, čo to je. Bola som však rozhodnutá, že sa ním chcem stať. Bezproblémové štúdium neskôr prinieslo diplom zo psychológie a následne všetky certifikáty a osvedčenia, ktoré som postupne získavala, vďaka obrovskej túžbe poznávať. Najprv som sa zamestnala v lukratívnej spoločnosti, kde som mala všetko – pokojné prostredie, peniaze, auto, prestíž. Avšak vedela som, že to nebolo to, čo som naozaj chcela. Jednoducho to nebola psychológia. Vo svojej malej kuchynke som začala po večeroch realizovať koučingové sedenia. Často som však uvažovala nad tým, že stále to nie je „ono“. Môj manžel mi vtedy povedal takú jednoduchú vec: „tak daj výpoveď a choď do toho!“. Také jednoduché a zároveň náročné - mám sa pustiť do rizika, keď mám prácu, po ktorej všetci túžia ? Všetci možno, ale nie ja ! Najprv som si prenajala kanceláriu na Mýtnej ulici. Platila som 126,68 Eur nájom/mesiac a pri podpise zmluvy si spomínam na stres. Odkiaľ budem čerpať na nájom v prípade, že mi dôjdu úspory ? V kancelárii na Mýtnej ulici som prežila dlhé roky. Najprv prišla klientka, ktorá ma jednoducho požiadala, aby som ju učila koučovať a ja som učila. Najprv jednu, potom 3 a neskôr ich bolo 12... Jeden klient poslal 10 ďalších klientov a zrazu nastal problém nájsť v kalendári voľný termín. V čase, keď ma už začali oslovovať firemní klienti som si uvedomila, že je potrebný manažment, pretože už to nebolo len o mne. Vtedy mi začal pomáhať môj manžel, bez ktorého by som vlastne ani nezačala. Spoločnosti dal formu, štruktúru a bol mi manažérskym vodcom. Neskôr prišiel zamestnanec, potom ďalší, nadväzovali sa spolupráce, keď sa stala taká zaujímavá vec. Môjho manžela začal zaujímať koučing a mňa to naopak začalo ťahať k manažmentu. Vďaka skvelému tímu som ukázala vypracovaný projekt kurzu KOUČ 104 hodín profesionálnej koučke, ktorá ma povzbudila k akreditácií. Na kurze KOUČ 104 som pracovala 3 roky a poviem vám, je skvelý. Na prvý kurz nikdy nezabudnem, ale čo je lepšie, že ani účastníci. Preto je diamantom medzi všetkými našimi kurzami. Neskôr sme otvorili spoločnosť Power Coaching v nových vlastných a inovovaných priestoroch na Mierovej 56, kde sídlime dodnes. Z Tomáša sa stal kouč a strategický líder a zo mňa life, business a executive kouč, ako aj výkonný líder firmy. Firmy, ktorá sa zrodila z túžby vzdelávať a pomáhať ostatným k lepším životom, čoho sa drží aj po 11 rokoch, kedy sa už o malej „firmičke“ hovoriť nedá. Myslím, že spokojnosť našich klientov je to, čo je pre mňa/nás hnací motor vpred a zároveň vedomím, že koučing je prácou a poslaním zároveň.“

ZA TEN ČAS SA NÁM PODARILO DOSIAHNUŤ TIETO MIĽNÍKY

560 absolventov akreditovaného kurzu KOUČ 104 hod.
3 270 life koučingových sedení
2 905 business koučingových sedení
480 GPOP osobnostných diagnostík
85 personálnych auditov
90 tréningov pre spoločnosti
1 000 kvalitenjších životov
3 800 fotiek z kurzov
2 100 vypísaných pier
990 l vypitej kávy na kurzoch :)
 

ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI !