O nás

50 SLOV O TOM KTO SME A ČO ROBÍME

Sme partner podporujúci ľudí na ceste k úspechu. Už 10 rokov poskytujeme vysoko odborné vedomosti, čerpáme z vlastných skúseností a máme prepracovaný systém stratégie vzdelávania. Vytvárame priestor a kombinujeme novodobé metódy pre rast a rozvoj jednotlivcov, tímov a firiem. Náš prístup je profesionálny, priateľský a ľudský. Sme vyznávači príjemnej atmosféry a dobrej nálady. 

8 výročie4
NAŠA MISIA
Od vzniku spoločnosti pracujeme na tom, aby sme našim klientom pomáhali nájsť najlepšie riešenia ich problémov a nejasností v osobnom, či pracovnom živote. Darí sa nám to vďaka koučingom, školeniam, tréningom, prednáškam, či workshopom a samozrejme vďaka vašej intenzívnej návštevnosti a podpore.

TÍM POWER COACHING
Tím spoločnosti Power Coaching s. r. o. pôsobí na trhu od roku 2011. Skladá sa z profesionálnych a skúsených koučov, kondičných trénerov, psychológov, marketingových odborníkov, vyškolených mediátorov a obchodných zástupcov. Spoločnosť vedie Mgr. Silvia Langermann, PCC.  V spoločnosti koučujú profesionálni kouči s najvyššou certifikáciou na Slovensku vďaka titulom ACC /Associate Certified Coach/ a PCC /Proffesional Certified Coach/ udelenými Medzinárodnou organizáciou International Coach Federation /ICF/. Zároveň spolupracujeme s ďalšími štyrmi profesionálnymi a skúsenými koučami ako jeden tím.

KOUČING A JEHO PRÍSTUP
Koučing je moderná, novodobá metóda riešenia problémov, ktorý vám pomôže nájsť v sebe silu, schopnosť, odvahu, motiváciu a dobro. Počas koučingu máte priestor na nájdenie vlastných riešení, pretože len vlastné riešenie má silu noazaj veci riešiť. Koučingu predstavuje efketívny spôsob vystúpenia z problémov, následného rastu a napredovania. V čom je koučing iný ? Koučing predstavuje vysokú akceptáciu druhého človeka. Kouč vecí v potenciál klienta a pomocou otázok mu pomáha nájsť riešenia, ktoré sú len jeho, a preto sú dlhodobé a účinné. Kouč neradí, nenavádza, ale pomáha vám odhaliť vaše skryté cesty a schopnosti. Pomocou koučingu objavíte reálne možnosti posunu a okamžite meníte svoju realitu podľa vašich predstáv. Koučing má jednu veľkú výhodu - pozerá do budúcna, nie do minulosti.

ODBORNOSŤ 
Silvia Langermann je jediná na Slovensku, ktorá disponuje štvornásobným vzdelaním kombinácie kouč-psychológ-manažér-mediátor, vďaka čomu ako spoločnosť dokážeme poskytnúť nadpriemernú a zodpovedajúcu kvalitu služieb a spoľahlivosť. Ako spoločnosť sme vďaka psychologickému vzdelaniu Silvie držiteľom licencie Hogrefe – Testcentrum. Vďaka nej máme prístup k psychologickým testom GPOP, ktoré využívame pri plnohodnotnom diagnostikovaní osobnosti. Dlhodobé skúsenosti s veredním a riadením má taktiež kouč a športovec Tomáš, ktorý viedol vlastnú spoločnosť od roku 2000. Následne sa zapísal do Ginesovej knihy rekordov za vyskákanie najvyššieho slovenského schodiska na horskom bicykli. 

AKREDITÁCIA
V roku 2014 sme akreditovali na MŠVVaŠ SR kurz KOUČ 104 hodín. Je to medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH, vďaka ktorému, najmä praktickou formou, školíme nových koučov. Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. Vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia. 

PARTNERSTVO
Vďaka neustále rastúcim požiadavkám našich business klientov, sa prirodzene sformuloval Power Consulting, ktorému sa špeciálne venuje náš tím expertov. V rámci neho poskytujeme plnohodnotný personálny audit, prostredníctvom ktorého dokážeme definovať a naplniť potreby spoločností v oblasti personálneho riadenia tak, aby sa dosiahli efektívne výsledky a spoločnosť mohla neustále rásť. Okrem koučovania jednotlivcov realizujeme aj komplexné vzdelávanie v rámci balíkov služieb pre firmy. Častou realitou vo firemnom prostredí býva situácia, keď si firma síce zakúpi určitú službu, avšak nemusí vykazovať efektívne výsledky, v dôsledku nekomplexnosti. Preto je pre nás dôležité vytvárať stratégiu vzdelávania firiem ako celok, v rámci všetkých dostupných a efektívnych prostriedkov. 
Každý jeden kontrakt berieme osobne, čo nás i našich klientov, vedie k vytváraniu dlhodobých spoluprác. Okrem samotného vzdelávania a školení ponúkame aj partnerstvo a následnú prípravu a podporu k medzinárodným titulom /ACC, PCC a MCC/.

BENEFITY
Disponujeme vlastným logom ACPC, ktoré umožňujeme na prezentáciu nami certifikovaných koučov. Taktiež poskytujeme certifikát Power Coaching a členstvo našich absolventov s množstvom výhod. Zároveň vďaka dlhoročnej praxi máme dostatok skúseností vo viacerých profesijných oblastiach trhu, ako je oblasť výroby, stavebníctva, mediálna oblasť, oblasť reklamy, bankovníctva a mnoho ďalších. Dokážeme byť časovo i priestorovo flexibilní. Taktiež disponujeme vlastnými inovovanými priestormi v Bratislave, ktoré okrem vlastných školení, poskytujeme aj na prenájom. Naše služby ponúkame aj v rôznych iných mestách v rámci Slovenskej republiky, ako napr. Banská Bystrica, Trnava, či dokonca Košice. Prednášame v slovenskom, anglickom i maďarskom jazyku.

ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI !

15 dôvodov prečo anoo