Lepšie hotové ako dokonalé (PERFEKCIONIZMUS)

Logika, ktorá v súčasnej  spoločnosti panuje, diktuje, že tí, čo dosiahnu horšie výsledky, si zaslúžia menej, že ich menej cennosť reflektuje nejakú vnútornú vadu alebo slabosť. Táto logika ľudí ženie k perfekcionalizmu. Preto perfekcionalistov stále narastá, každým dňom, hlavne u mladých ľudí. Čím ide o mladšiu generáciu, tým ich je viac.

Čo vlastne je PERFEKCIONALIZMUS?

Je to iracionálna túžba po vlastnej dokonalosti. Pocit, že musíme splniť prehnané očakávania ostatných a kladenie nereálnych nárokov na ľudí okolo nás. Hoci niektorí považujú perfekcionizmus za osobnostnú charakteristiku, môžeme sa domnievať, že sa jedná aj o výchovou podporené a zvnútornené správanie. Táto povaha sa väčšinou dedí, alebo môže byť človek k tomuto od malička vychovávaný. Dieťa sa rýchlo naučí, že pozornosť  od ľudí, ocenenie ako aj náklonnosť sa získava vysokými výkonmi.

Ale priznajme si, túžime po dokonalosti. Stojí nám to za to byť za každú cenu perfektný ? Psychológovia sa zhodujú v jednom, že ide vlastne o nadmerné úsilie dosiahnuť bezchybnosť (dokonalosť)  za súčasného kladenia si nerealisticky vysokých nárokov. Preto rozdelili perfekcionalizmus na pozitívny (zdravý) a negatívny (nezdravý). To čo ich odlišuje je, že ľudia s negatívnym perfekcionizmom sú k sebe nadmerne kritickí, aj v prípade, že dosiahli stanovené ciele, sú nespokojný so sebou ako aj so svetom okolo nich. Pozitívni perfekcionisti sú na rozdiel od nich schopní pociťovať spokojnosť z dosiahnutého výkonu. Hlavným rysom každého perfekcionistu je zameranie na dokonalý výsledok. Nech sa stane čokoľvek, snaží sa dosiahnuť svoj cieľ, či už ide o pozitívny (zdravý) alebo negatívny (nezdravý) perfekcionalizmus.

Perfekcionizmus má teda dočinenie s dokonalosťou.

Ako je možné rozoznáť, či ide o perfekcianolistu?

Spozorujete to pri činnostiach ako sú prílišná opatrnosť, dôkladnosť, nadmerná kontrola, neustála snaha vylepšovať veci, vytváranie podrobného zoznamu úloh, vyhýbanie sa skúšaniu nových vecí a činností, pri ktorých hrozia chyby, problém v rozhodovaní sa pri nepodstatných detailoch. Perfekcionalista má čiernobiele myslenie a odkladá dôležité úlohy na neskôr z dôvodu neschopnosti rozhodnúť sa (prokrastinácia).

Aké následky nesie perfekcionalizmus?

  • Depresia – úzkosť, obavy, pochybnosť, neúspech… to všetko je živnou pôdou pre depresiu. Perfekcionisti sa snažia mať všetko pod kontrolou.
  • Vyhorenie– nezdravá miera v práci, v očakávaní a v oddychu je veľkým rizikom pre vyhorenie, kedy sa začne strácať pracovné nadšenie, objavuje sa pocity beznádeje a zlyhania, stráca sa schopnosť rozhodovať sa a chýba vnútorná sila (energia)
  • Samovražedná predstavivosť– pri zlyhaní pociťujeme  intenzívny pocit hanb a odtiaľ nie je ďaleko k samovražedným predstavám a sklonom.
  • Hnev– potlačený hnev vedie k podráždenosti, náladovosti, depresiám, úzkostiam a pri silnom impulze z vonku k veľkým (nekontrolovateľným) výbuchom hnevu.
  • Poruchy stravovania– anorexia a bulímia je to snaha zamerať svoju pozornosť na váhu. Ľudia ktorí majú pocit, že strácajú moc nad svojím životom, sa zamerajú na to čo majú pod kontrolou a to je váha vlastného tela.
  • Úzkosť– na jednej strane hlboká túžba po obdive a prijatí, na druhej strane veľká obava pred zlyhaním.
  • Váhavosť– odsúvanie potreby rozhodovania, alebo uskutočnenia práce.
  • Nerozhodnosť– problém sa rozhodnúť, lebo máte pocit, že keď sa rozhodnete, niečo stratíte.
  • Obsesívno-kompulzívne poruchy– pri tejto poruche prichádzajú nechcené, neodbytné a vracajúce sa myšlienky, strachy, pochybnosti, predstavy,ktoré spôsobujú 
  • Prepiata úzkosť – osoba má sklony k prehnanej čestnosti a príliš sa zaoberá aj morálnymi triviálnosťami.

Nezabudnite perfekcionalizmus, nie je nemenný.

Stačí sa držať troch pravidiel:

1, ZMEŇTE MYSLENIE – Nikto nie je dokonalý. Môžete urobiť len to, čo je vo Vašich silách!

2, ZMEŇTE SPRÁVANIE – Zažívajte nedokonalosť a strach premeňte na smiech. Je v poriadku robiť chyby, mať zlé dni a nebyť dokonalý.

3, PREKONAJTE PROKRASTINÁCIU – Keď neurobite každú vec na 100%, tak to neznamená, že ste zlyhali. Rozhodnite sa podľa dôležitosti úloh a neodkladajte ich na neskôr.

 

Ale priznajme si, túžime po dokonalosti, ale stojí nám to za to za každú cenu byť perfektý? Nestačí mať úlohu hotovú, nie  dokonalú… A existuje vôbec dokonalosť? Dokonalosť si nemýľte so zodpovednosťou a workoholizmom. Ak ste sa rozhodli zmeniť v sebe perfekcionalistu, tak začnite už dnes. Keď si neviete rady, pomoc určite nájdete u profesionálnych koučov, ktorí Vás správne nasmerujú,aby ste Váš vrodený alebo naučený perfekcionalizmus dokonale využili.