Vo svojom živote aktuálne riešim:

71

OSOBNOSŤ

Chcem pracovať na sebarozvoji a posúvať sa vpred

1 / 1

Chcel/a by som pracovať na vlastnom sebarozvoji zameranom na:

33

KARIÉRU

Chcem sa zlepšiť vo svojej profesii

1 / 1

Chcel/a by som sa zlepšiť:

22

VZŤAHY

Chcem zlepšiť svoje vzťahy s partnerom alebo okolím

1 / 1

Chcel/a by som si zlepšiť vzťah:

14

ŠPORT

Chcem zlepšiť svoj výkon ako tréner alebo športovec

1 / 1

Chcel/a by som sa zamerať na: