toggle menu

Power Coaching

Zo všetkých strán sa na vás valia informácie, očakávania, požiadavky a nároky, ktoré si často zosobníte a nakoniec sami seba uháňate za nezmyselnými statkami, hodnotami a cieľmi, ktoré často ani nie sú skutočne vaše…

Problémy s duševným zdravím postihujú v celej Európskej únii približne 84 miliónov ľudí a takmer každý druhý Európan má nenaplnené potreby z hľadiska starostlivosti o duševné zdravie.

Svetová zdravotnícka organizácia definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec využíva svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, produktívne pracovať,  prispievať do života spoločnosti a podieľať sa na jej živote. Iné zdroje pod tento pojem zahŕňajú aj  vedomie vlastnej hodnoty, schopností a možností, a tiež schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy a psychickú pohodu.

Duševné zdravie je téma súčasnosti. Zaoberáme sa ňou najmä z toho dôvodu, že naša spoločnosť prešla niekoľkými zmenami, ktoré majú dopad na naše vnútorné prežívanie. Ide hlavne o tieto zmeny:

1. Životný štýl sa zásadne zmenil.

Jedným z dôvodov, prečo sa ľudia kedysi nezaoberali témou duševného zdravia bol ten, že ich psychohygiena bola dostatočná. Spôsob žitia bol viac fyzický ako mentálny, pomalší, ustálenejší, prispôsobený rytmu prírody, období i samotného dňa. Ľudia sa viac činili v exteriéri, na slnku, hýbali sa, životné prostredie aj stravovanie bolo zdravšie. Žilo sa vo väčších rodinách a  komunitách.

Nie bezdôvodne vzniklo príslovie: „Na výchovu dieťaťa treba celú dedinu“. Bolo pre ľudí prirodzené si pomáhať, deliť práce, starostlivosť o deti, domácnosť, pôdu a ďalšie činnosti. A čo bolo ďalším významným psychickým benefitom – popri manuálnej práci sa porozprávali, zdieľali svoje radosti i starosti, zaspievali si, zasmiali sa i poplakali. Boli tu jeden pre druhého a bolo to úplne prirodzené a verím, že aj veľmi prospešné pre ich duševné zdravie.

Rozdelenie úloh v rodine sa časom však dostalo do nerovnováhy, ženy chcú alebo musia pracovať, mužský princíp v ženskom svete je podstatne výraznejší, muži sa naopak často neochotne zapájajú do domácich prác a starostlivosť o deti. Role už nie sú striktne dané, vzorce sa menia, ľudia hľadajú svoje miesto a niekedy nie sú dosť pripravení sa týmto zmenám flexibilne prispôsobovať.

2. V súčasnosti sa máme pomerne dobre,

nebojujeme o prežitie, náš život nezávisí od toho, čo ulovíme alebo vypestujeme, ani od počasia a dobrého úkrytu. Naše základné fyziologické potreby a potreby bezpečia sú zvyčajne naplnené. Zároveň sa objavuje čas na to, aby sme sa zamerali viac na seba. A aj to môže byť príčina, prečo vznikajú rôzne psychické problémy a neurózy.

Okrem toho, po období takej slovenskej „viktimizácie“ nastupuje éra individualizmu, osobného rozvoja, prebratia zodpovednosti za svoj život a potreba pochopiť seba samého. Zároveň rastie egocentrizmus, sebeckosť, nadradenosť, polarizácia spoločnosti a diskriminácia. A to je tiež ďalší z dôvodov, ktorý ohrozuje duševné zdravie celej našej spoločnosti, naše vzťahy, spolupatričnosť, láskavú obetavosť, prispôsobivosť a druhotne aj pocit spokojnosti, užitočnosti a zmysluplnosti.

Človek je sociálna bytosť a síce túto základnú ľudskú potrebu využil aj Mark Zuckerberg pre tvorbu facebooku, ukazuje sa, že aj jej forma je dôležitá a online svet nedokáže úplne nahradiť fyzickú prítomnosť blízkeho človeka.

3. Maslowova pyramída potrieb

Keď sa pozriete na Maslowovu pyramídu potrieb, uvidíte, že jednou zo základných potrieb človeka sú sociálne potreby, kontakt, láska a spolupatričnosť. Korona vírus nás na čas odrezal od bežného kontaktu s ľuďmi, od širšej rodiny, priateľov, kolegov alebo spolužiakov. Fyzický kontakt sa obmedzil na minimum a snaží sa ho zastúpiť online svet a sociálne médiá. V digitálnom svete však chýba skutočný úsmev, pohľad z očí do očí, reč tela, blízkosť, objatie, bezprostredné a spontánne emócie, vyžarovanie osobnosti, pozornosť a aktívne počúvanie.

Čo je horšie, vzniká tu priestor pre porovnávanie sa, závisť, ľudia strácajú zábrany a vyjadrujú sa takým spôsobom, akým by sa z očí do očí neodvážili, objavuje sa kyberšikana a pod. Väčšinou si musíte domýšľať nevypovedané, máte skreslené videnie, vidíte len jednu (zvyčajne tú svetlú) časť komplexnej osobnosti, nevidíte celú pravdu a ste zaplavení dezinformáciami a falošnými správami. Očakávate pozornosť a uznanie vo forme „lajkov“ a komentárov.

Pokiaľ sa neobjavujú, upadáte do úzkostí, pocitu menejcennosti alebo nedostatočnosti. Niektorí výstižne prezývajú facebook „pochvaľovačom“ (alebo „chlubítkom“). Objavuje sa aj trefný vtip: „Kým zo seba vytváraš najzaujímavejšiu a najúžasnejšiu osobu na facebooku, nezabudni, že niektorí z nás ťa poznajú v skutočnom živote“. J

4. Svet sa ešte pred sto rokmi nemenil tak rýchlo

Ďalšou zásadnou zmenou v spoločnosti vplývajúcou na duševné zdravie je, že svet sa ešte pred sto rokmi nemenil tak rýchlo. Ľudia sa poväčšine zaoberali napĺňaním základných potrieb, a neriešili tak veľa iných, často nedôležitých, zbytočných vecí, informácií a z toho plynúci tlak reagovať, pokiaľ možno vždy a na všetko. Z „dediny“, ktorá predstavovala bezpečie a útočisko, sa stal svet, ktorý vplýva na ľudí priam bezprostredne a ktorý musí ľudská myseľ neustále vyhodnocovať.

. Z „dediny“ sa zároveň stala malá uzavretá rodina (často s jedným rodičom), ktorá musí zvládať takmer všetko sama, čo si vyžaduje časové a organizačné riadenie, sústavné kalkulovanie, reagovanie a vyhodnocovanie všetkého naokolo. Jednotlivec sa tak dostáva medzi dva mlynské kamene. Popri tom všetkom je tu ešte aj zvyšovanie nárokov v práci, či už sú to prísnejšie normohodiny vo výrobe, alebo väčšie nároky v riadení spoločnosti. Predstavte si teraz tú ľudskú myseľ súčasnosti, čomu všetkému je vystavovaná

Ako často a akým spôsobom jej dáte vydýchnuť alebo načerpať novú energiu? Je tu teda globalizácia, narastajúce pracovné nároky a malá rodina pod neustálymi tlakmi, ktorá musí zvládať všetko súčasne. Niet divu, že vo vás stúpa napätie a ste preťažení. Potrebujete „vypnúť“. Niekedy potrebujete byť len sami so sebou, aby ste vyrovnali nával požiadaviek a nárokov z okolia.  Bohužiaľ, svet budúcnosti sa bude meniť čoraz rýchlejším tempom. To, čo sa vaše deti teraz učia v školách, ich ani zďaleka nepripraví na svet, ktorý tu bude, keď dokončia svoje štúdium.

 Je tu umelá inteligencia dostupná už bežným užívateľom, ktorá premiešava karty aj na trhu práce. Začína doba, kedy sa budete musieť každých pár rokov rekvalifikovať na nové pracovné pozície, budete musieť byť stále pripravení, flexibilní a neustále sa vzdelávať. V tomto kontexte neustále sa meniaceho prostredia a neprestávajúcej aktivity, nebudete už menej vyťažení a vaša starostlivosť o duševné zdravie bude ešte naliehavejšia a dôležitejšia.

5. Výdobytky modernej techniky kradnú vašu pozornosť

Všetky obrazovky (televízory, tablety, smartfóny), internet, sociálne siete, reklamy – to všetko bojuje o vašu pozornosť a odvádza vás od reálneho života a budovania hlbších vzťahov. Síce potrebujete vypnúť, no namiesto toho, aby ste len tak sedeli a „pozerali do ohňa“ alebo na krásy prírody, pozeráte do modrých svetiel vašich obrazoviek. Nevypínate mysle, naopak, neustále prijímate podnety a stimuly z vonkajšieho prostredia. Nezamýšľate sa a nereflektujete toľko, ako by ste možno potrebovali. Dokonca prichádzate o čas na denné snenie.

Ste vystavení celému svetu, informáciám, nekonečným možnostiam a lákadlám, ktorým občas podľahnete. Chcete skúšať, učiť sa, vidieť, zažiť, vlastniť… no potom narazíte na hranice, časové a energické limity a následnú frustráciu. V digitálnej dobe je oveľa ľahšie pochybovať o sebe. Všetky vaše stránky porovnávate s tými najlepšími z najlepších, kde každú jednu schopnosť alebo vlastnosť porovnávate s majstrami v danej oblasti. Riadenie času sa tak stáva základnou zručnosťou budúcnosti. Bez neho stratíte kontrolu nad svojim životom. Jeho kontrolu prevezmú moderné technológie, influenceri, sociálne siete a ďalšie pasce na vašu pozornosť, prítomnosť, a teda aj na to najcennejšie čo máte – váš čas.

6. Naše domovy sú plné nepotrebných vecí,

čo niektoré citlivejšie povahy tiež preťažuje, uberá o pozornosť, priestor, aj čas potrebný na ich zabezpečenie a manipuláciu s nimi. Keďže ste vystavení všetkým tým možnostiam celého sveta, stále si uvedomujete to, čo vám chýba, čo nemáte, čo zdanlivo potrebujete. Cítite sa, akoby vám stále chýbalo niečo, čo by vás urobilo konečne šťastným. Pravda je však na druhej strane – a to vo vďačnosti za to, čo máte, v pokore a v správnych hodnotách.

Na duševné zdravie vplývajú aj ďalšie faktory ako závislosti, stres, nezdravý životný štýl, choroby v rodine, násilie, konflikty, zlé návyky, nízka emocionálna inteligencia, sociálna nekompetentnosť a ďalšie.

Spoluúčinnosťou spomínaných faktorov a zmien v spoločnosti sa môže ľahko stať aj to, že vyhorí žena na materskej dovolenke. Taktiež je bežné, že nemáte čas, aj keď vlastníte mnohé výdobytky modernej techniky. Cítite sa nespokojní a nešťastní, aj keď máte všetko, čo ste vždy chceli. Stále máte pocit, že vám niečo chýba, že váš život nemá hlbší zmysel.

Zo všetkých strán sa na vás valia informácie, očakávania, požiadavky a nároky, ktoré si často zosobníte a nakoniec sami seba uháňate za nezmyselnými statkami, hodnotami a cieľmi, ktoré často ani nie sú skutočne vaše. Je to pôsobenie vášho okolia, prostredia, životného štýlu a tempa, sociálnych sietí, vášho nastavenia mysle, ktoré vás vyčerpávajú a ktorým sa musíte postaviť, znovuobjaviť vlastné „ja“, vaše autentické hodnoty, priority a ciele. Moderné prostredie vás ovplyvňuje viac, ako by bolo zdravé.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom čo je to koučing a ako vám pomôže viesť úspešny život, odporúčame knihu od Silvii Langermann „Úspech si ty“ alebo podcasty a videá jej spoločnosti Power Coaching.


Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.