Disciplínovaný vojaci sa prechádzajú

Je dôležitejšia disciplína alebo motivácia?

Predstavte si, že dostanete náročnú úlohu, ktorú máte splniť a spolu s ňou si môžete vybrať jedného učiteľa, ktorého lekcie vám to majú uľahčiť. Prvý vás naučí disciplíne, druhý vás bude motivovať. Ktorého by ste si vybrali? Pocitovo asi skôr toho motivátora. Pracovať na úlohe s ním znie tak nejak ľahšie a zábavnejšie, máte pocit, že s ním vám to pôjde. S tým, čo vás naučí disciplíne, sa asi tak nezabavíte, ani nebudete pracovať s takým nadšením. No viete, že svoju úlohu s ním dokončíte. Otázkou, ktorú si máte pri voľbe svojho učiteľa položiť je, čo chcete dosiahnuť. Stačí vám vybehnúť na trať, či povzbudiť počas behu alebo chcete dobehnúť do cieľa, ktorý je niekde ďaleko pred vami?

Pretože disciplína a motivácia sú dve odlišné veci a slúžia každá na iný účel.

Slovo disciplína pochádza od mena malého rímskeho božstva „Disciplina“, ktoré stelesňovalo sebaovládanie, rozhodnosť a usporiadaný spôsob života. Uctievali ju hlavne rímski vojaci, najmä tí, ktorí žili pozdĺž hraníc Rímskej ríše. Nečudo, lebo cnosti, ktoré stelesňovalo, im pomáhali v ich každodennom živote. Boli oddaní svojej jednotke, sústredení, rozhodní, šetrní a primerane prísni. Byť disciplinovaný si aj dnes spájame s týmito cnosťami a s ovládnutím svojich necností.

V minulosti bolo normálne, že sa od ľudí vyžadovala disciplína. Verilo sa, že práve vďaka disciplinovanému správaniu jedinci a kolektívy dosiahnu svoj cieľ. Vyžadovala sa v škole, pri športe, či v práci. Bolo to niečo, čo sa deti učili postupne a v určitom veku to od nich spoločnosť požadovala. Ako sa uvoľňovali výchova, spoločenské pravidlá a normy správania, začali ľudia klásť väčší dôraz na individualitu jednotlivca a právo človeka vyjadrovať sa slobodne. Disciplína, ktorá predpokladá ovládnutie svojich emócií, návykov a správania zrazu stála v protiklade k slobode, ktorú hlásali nové generácie. Dôležitejšími sa stali kreativita, nezávislosť, vnútorné prežívanie človeka a jeho slobodné vyjadrovanie pocitov a názorov. A tieto akoby práve disciplína utláčala. Ľudia sa viac sústredili na to prečo a ako veľmi chcú robiť, čo si predsavzali než na to, ako to robia. Cieľ sa stal dôležitejším ako cesta k nemu. A z motivácie sa stal prostriedok, ktorý nás má k nemu doviesť. Motivácia je odvodená z latinského slova „movere“, čo znamená pohnúť. Tak by sme ju mali aj chápať, ako impulz, pohnútku začať niečo robiť. A podľa toho by sme ju mali používať.

„Motivácia je ako sprcha, nevydrží. Preto ju treba denne opakovať.“ Zig Ziglar

A práve to je problém ak sa nechám viesť motiváciou, treba ju neustále obnovovať. Existujú dva typy motivácie. Vnútorná vychádza z vás, ste motivovaný niečo urobiť, pretože to je vašou vnútornou potrebou. Vy sami to chcete. Vonkajšia motivácia prichádza z prostredia, niečo mimo vás motivuje vaše činy. Takouto motiváciou môžu byť peniaze, odmena, dobrá známka z písomky. Nie je prekvapením, že lepšie výsledky dosiahnu ľudia, ktorí sú motivovaní vnútorne. Pretože aj veľký úspech, či kopa peňazí sa časom omrzia. Okrem toho, to, čo vás motivuje dnes, už zajtra nemusí stačiť. A čo v prípade, že sa niečo nepodarí, zmení alebo vás postihne nejaká rana osudu? Budete stále motivovaný ísť za svojim cieľom? Dokážete sa motivovať každý deň nanovo? Problémom je, že motivácia ťažšie odoláva vplyvom zvonka. Dôkazy nájdeme všade okolo seba. Dobre je to vidieť na nádejných podnikateľoch alebo zakladateľoch start upov. Všetci do jedného sú na začiatku motivovaní. Stanovia si cieľ, spíšu svoje poslanie, víziu, hodnoty, vypracujú biznis plán. A potom začnú podnikať. Sú ako námorníci, čo sa vydávajú na more. Majú svoj cieľ a nadšenie im velí vyplávať na more…toto spôsobila ich motivácia.

Predstavte si, že ste Krištof Kolumbus a rozhodnete sa nájsť novú cestu do Indie. Veríte, že existuje, snívate o tom, že budete prvý, kto ju nájde a dosiahnutie tohto cieľa sa stane tým, čo vás poháňa. Ste nadšený, motivovaný urobiť pre to všetko. Splniť si svoj sen je pekná predstava, no bez konkrétnych činov by zostal len snom.

Loď sa plaví k západu slnka

Motivácia je ako vietor, ktorý vám duje do plachiet. No tak ako vietor, ani ona nie je stála. Začnete zháňať lode, peniaze a posádku. Každá prekážka, ktorá sa vám postaví do cesty je ako stena, na ktorej sa vietor rozbije, spomalí, odkloní alebo úplne ustane. Keď nikto neverí v úspech vašej výpravy, keď sú ochotní dať vám len 3 lode a za posádku dostanete väzňov, je to skúška vašej výdrže, nie vašej motivácie. Pretože práve výdrž, sebaovládanie a konkrétne činy sú to, čo vás posúva vpred napriek prekážkam. Lebo nech sa vydáte na akúkoľvek cestu, nikdy nepôjde všetko hladko. Vždy narazíte na prekážky. A vtedy vás zachráni, ak si uvedomíte, že popudom vyplávať je síce motivácia, no to, vďaka čomu vytrváte napriek prekážkam, je práve disciplína. Tá vás udrží pri zemi keď vás vaša motivácia vyplávať z prístavu bude chcieť hnať k rýchlym činom. Len ak budete disciplinovaný, naplánujete si svoju cestu poriadne, naložíte loď potrebnými zásobami a nájdete si čas na stanovenie pravidiel pre posádku.

To všetko budete na vašej dlhej ceste potrebovať. Keď bude bezvetrie, budete musieť veslovať a to ide ľahšie disciplinovaným mužom ako motivovaným. Lebo po mesiacoch na mori nebudú vaši muži vidieť vytúžený cieľ. Nebude stačiť, že im o ňom budete denne rozprávať. Oni budú vidieť len šíre more, hlad, vyčerpanie a prirodzene začnú pochybovať, či svoj cieľ vôbec niekedy dosiahnete. To, čo ich udrží pri veslách a v činnosti sú návyky, ktoré vznikajú práve disciplínou.

Len si spomeňte na to ako ste nastúpili do svojho prvého zamestnania. Tešili ste sa, motivovali vás peniaze, to, že sa môžete realizovať a niečo dosiahnuť. Napriek tomu nebolo ľahké ráno pravidelne vstávať, cestovať, znášať otravného kolegu a obsedieť na jednom mieste po celú pracovnú dobu. No ako ste to robili opakovane, vytvorili ste si zvyk. Disciplína vás naučila vykonávať a zvládať aj nepríjemné činnosti. Rovnako ako pri veslovaní ste cvičili vašu myseľ a telo, aby vás poslúchli. A časom sa vám veslovalo ľahšie. Disciplína vám pomôže veslovať aj vtedy, ak nemáte svoj deň, ak vás trápia problémy alebo máte zlú náladu. Vtedy keď už pochybujete a nemáte silu byť motivovaný. Ak ste disciplinovaný, robíte čo máte pretože ste si na to zvykli, nie pretože sa vám momentálne chce. Lebo to, že sa vám chce môže pokaziť diera v lodi alebo ovsená kaša tretí deň po sebe.

Preto keď chcete niečo dosiahnuť, vyberajte múdro medzi disciplínou a motiváciou.

Nenechajte sa zviesť pocitom, že stačí mať potrebnú motiváciu a veci sa dajú samé do pohybu. Motivácia môže naštartovať vaše činy, no bez potrebnej disciplíny a úsilia neprivedie vašu loď k pevnine. Potvrdia vám to úspešní podnikatelia, športovci, aj samotní motivátori. Tí ozaj dobrí netaja, že za ich úspechom stojí vytrvalá práca a budovanie tých správnych návykov. Ak chcete niečo dosiahnuť, nečakajte ani kým budete dostatočne motivovaný. Začnite robiť to, čo robiť chcete. Inak hrozí, že budete dlhú dobu sedieť v prístave a pozerať sa ako sa iné lode vydávajú na more zatiaľ čo vy snívate o ďalekých krajoch.

Ideálne riešenie je využívať obe, disciplínu aj motiváciu. No rozlišujte, kedy ktorú použijete, aby vám slúžili dobre. Ak ich správne skombinujete, užijete si cestu k svojmu cieľu a keď ho dosiahnete, poďakujete sa obom svojim učiteľom za ich lekcie.

ODPORÚČANÉ KURZY