toggle menu

Power Kurzy

Aj keď spojenie design thinkingu a koučingu nemusí byť hneď na prvý pohľad očividné, ich prepojenie je celkom prirodzené. Veľa koučov nemusí vedieť, že používa princípy design thinkingu, pretože sú v istej miere aj súčasťou koučingu. Obe metódy majú mnoho spoločného a môžu nás veľa naučiť. Poď sa s nami vzdelávať a rozširovať si svoje profesijné kompetencie.

Koučing a design thinking

V jednom z našich predchádzajúcich článkov, Ako dotiahnuť nápad k inovatívnemu riešeniu, sme si predstavili design thinking, flexibilnú metódu, ktorá rozširuje myslenie a umožňuje pozrieť sa na problém z viacerých uhlov pohľadu. Vďaka tomu dokážeme prísť s inovatívnymi a kreatívnymi riešeniami, ktoré by inak nemuseli vzniknúť.

Design thinking sa často používa pri inovovaní produktov alebo procesov vo firmách, no tam jeho použitie ani z ďaleka nekončí. Ako je to pri koučovaní? Čo majú tieto metódy spoločné a čo nás môžu naučiť? Poďme sa na to pozrieť.

Podľa International Coaching Community je koučing metódou, prostredníctvom ktorej kouč pomáha koučovanému urobiť zmenu a vydať sa smerom, ktorým chce ísť. Koučing nám otvára cestu k dosiahnutiu nášho osobného maxima. Poskytuje osobný návod, ako si splniť ciele v osobnom aj profesijnom živote. Avšak cieľom kouča nie je poučovanie, hodnotenie alebo radenie. Ide skôr o debatu a kladenie otázok, ktoré nám pomáhajú pozrieť sa na problém z rôznych uhľov pohľadu a nájsť vlastné riešenie. Viac o metóde koučingu a zážitkoch našich klientov si môžete prečítať aj na našom webe powercoaching.sk.   

Aj keď spojenie design thinkingu a koučingu nemusí byť hneď na prvý pohľad očividné, ich prepojenie je celkom prirodzené. Veľa koučov nemusí vedieť, že používa princípy design thinkingu, pretože sú v istej miere aj súčasťou koučingu. Obe metódy majú mnoho spoločného a môžu nás veľa naučiť.

Človek v centre pozornosti

Koučing aj design thinking sú metódy, ktoré kladú veľký dôraz na človeka. Ten je centrom pozornosti a zároveň základným prvkom určujúcim smer a povahu zmeny. Tak ako v design thinkingu je dôležité odkryť skutočné potreby používateľa, jedným z cieľov koučingu je dostať na povrch pravé potreby a túžby koučovaného. Kouč neradí, naopak jeho úlohou je pomôcť koučovanému nájsť svoju vlastnú cestu a sprevádzať ho ňou. Tak isto aj dizajnér nepresadzuje a nenabáda používateľa na svoj vlastný názor. Ego ide do úzadia. V opačnom prípade by produkt nemusel odrážať skutočné potreby zákazníka a kouč by koučovanému neposkytol dostatok priestoru pre vlastné riešenie.

Veľakrát zabúdame na to, že mnoho odpovedí si nesieme sami v sebe. Myslíme si, že na to, aby sme niečo pochopili, musíme precestovať svet alebo prečítať ďalšiu knihu. Design thinking aj koučing nám ukazuje, že skutočné riešenia a odpovede si nesieme v sebe. Netreba ich hľadať na inom kontinente ani v knihách. Stačí pochopiť to, čo v sebe máme a pozrieť sa na to z iného uhla pohľadu. Aj keď je vnímanie seba samého často náročné, práve správne položené otázky nám môžu poskytnúť nadhľad, vďaka ktorému uvidíme riešenie.

Hľadanie skrytého potenciálu

Kouč aj dizajnér sú objaviteľmi. Odkrývajú potenciál aj tam, kde by ho iní nenašli. Hľadajú odpovede na otázky, s ktorými sa pred tým nestretli, no nezľaknú sa ich, pretože dôverujú procesu. Na rozdiel od prekážok sa sústredia na vytváranie riešení a možností.

Občas sa v živote ocitneme v slepej uličke. Nevieme ktorou cestou sa vydať, pretože ani jedna nie je jednoznačná. Koučing a design thinking nás učia prijať toto blúdenie a zmieriť sa s tým, že cesta za hľadaním riešenia je nejednoznačná. Aj keď sa prvotný krok do neznáma môže zdať strašidelný a je ľahšie ho spochybniť, keď nevidíme na koniec cesty, musíme ho prekonať a dôverovať procesu. Pretože ten nás môže doviesť do víťazného konca.

Empatia

V design thinkingu členovia tímov úzko spolupracujú. Vzájomne sa rešpektujú, akceptujú svoje odlišné názory a stavajú na nápadoch jednotlivých členov. Rovnocenné postavenie v tíme je kľúčové. Dôležitú úlohu zohráva diskusia a empatia, vďaka ktorej sa členovia cítia dostatočne bezpečne na to, aby vyjadrili svoj názor. V koučingu vytvára kouč a koučovaný svoj vlastný tím, v ktorom majú obaja rovnako dôležité postavenie. Vzťah kouča a koučovaného je základom spolupráce, na ktorej je koučing postavený. Empatia, úcta voči potrebám jednotlivca a správna komunikácia je preto nevyhnutnou súčasťou nielen koučingu a design thinkingu, ale každej spolupráce.  

Empatia, alebo schopnosť vcítiť sa do kože iného, je dar, ktorý nemusí byť daný do vienka každému. Napriek tomu sa dá rozvíjať. Vďaka design thinkingu a koučingu môžeme vidieť, aká je dôležitá empatia v každej spolupráci alebo vzťahu. Rozumieme aké podstatné je aktívne a nezaujaté počúvanie spolu s akceptáciou druhého. Nemusíme byť len pasívnym príjemcom informácií a za každú cenu sa biť o slovo. Počúvanie má v sebe veľkú silu, ak ju dokážeme správne použiť. Koniec koncov, ako povedal Dalai Lama: „Keď hovoríš, iba opakuješ čo už vieš. Ale keď počúvaš, môžeš sa naučiť niečo nové.“    

Všetko toto a ešte viac sa dokážeme naučiť, ak sme ochotní na sebe pracovať. Nielen dizajnér a kouč, ale každý by si mal udržať zvedavú myseľ otvorenú možnostiam a pripravenú objavovať ich. Ak ťa zaujal design thinking alebo koučing a aj ty sa chceš naučiť niečo nové, zapoj sa do nášho projektu Inovačné vzdelávanie. Nielen že prehĺbiš svoje poznatky a vycibríš si zvedavú myseľ, ale dozvieš sa aj nové informácie z praxe. Poď sa s nami vzdelávať a rozširovať si svoje profesijné kompetencie. Tešíme sa na teba!


Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1631

Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1633

Pridaj komentár

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.