Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

Značka: inovačné vzdelávanie

Aj keď spojenie design thinkingu a koučingu nemusí byť hneď na prvý pohľad očividné, ich prepojenie je celkom prirodzené. Veľa koučov nemusí vedieť, že používa princípy design thinkingu, pretože sú v istej miere aj súčasťou koučingu. Obe metódy majú mnoho spoločného a môžu nás veľa naučiť. Poď sa s nami vzdelávať a rozširovať si svoje profesijné kompetencie.

Layer 1
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.