Žena koučka a jej hlavné úlohy v koučingu

2 hlavné úlohy kouča (Ako byť skvelým koučom)

Aké sú 2 najdôležitejšie faktory by budovaní nielen svojho biznis mena, ale aj svojej špecifickej individuality ako kouč? Na Slovensku je dnes trh hladný po rôznych typov koučingu, ktorý len čaká na to, aby sme sa napríklad inšpirovali aj zahraničím a vytvorili niečo jedinečné a pri tom profesionálne.

Aké sú tie najdôležitejšie úlohy, aby bol kouč úspešný?

O kvalitách kouča, teda, aký by mal byť kouč, sa môžeme dočítať takmer všade. Áno, už vieme, že kouč je niekto ako „motivačný psychológ“, ktorý by mal byť perfektný a čestný naslúchač s veľkou dávkou empatie a autenticity, nesúdiaci, ktorý udržuje bezpečný priestor, nie je egocentrický, … Ale toto všetko je iba určitá verzia toho, kto kouč je, ktoré ale nehovoria o jeho najdôležitejších pracovných úlohách a výzvach k tomu, aby bol naozaj skvelý a úspešný. 

Kvalita koučingového procesu stojí na 2 úlohách:

1. udržiavať bezpodmienečne prijímajúcu, bezpečnú a láskavú prítomnosť (z ktorej automaticky vyplývajú črty ako súcit, zanietenosť, dobre načúvanie, empatia, …). Tento faktor ide ruka v ruke s tým, ako my, samotní kouči sami sebe veríme, máme sa radi a prijali sme sa so všetkými črtami bez hanby či strachu. Je to v procese veľmi dôležité. Podľa výskumov je to dôležitejší kľúč, ako používanie aj tých najlepších koučingových metód. Vtedy vám začnú klienti naozaj veriť, že s nimi chcete úprimne pracovať. Majú tak väčšiu schopnosť otvoriť sa a odvážnejšie vstúpiť do transformačného procesu, pretože nikdy nevieme, cez aké náročné prekážky či traumatické udalosti si živote prešli. Takže, to udržiavanie priestoru, ktoré je priamo podmienené tým, ako si veríme, či 100% vieme vystúpiť bez hanby s tým, kto naozaj sme, je ten najefektívnejší a kľúčový faktor celého koučingového sedenia a úspešnosti nášho biznisu.

  1. sú to metódy, ktoré používate, pretože tie determinujú výsledky, ktoré dostanete. Nie je jedno, odkiaľ čerpáte informácie a aké nástroje začnete používať. Je to naozaj kvalifikovaný odborník, od ktorého sa učíte? Ponúka vám to najlepšie, čo je na trhu? Pokladajte si podobné otázky a snažte sa porozhliadať aj za hranicami. Ak ovládate aspoň angličtinu, máte vyhrané. Užitočné môže byť pre vás aj to, keď budete mať prehľad o nových štúdiách v oblasti sociálno-poradenskej psychológie alebo o tom, ako sa koučing posúva v iných štátoch, a aké rôzne typy už existujú. Možno sa inšpirujete a sami vymyslíte novú koučingovú oblasť. Pre Slovákov to stále môže byť tabu, ale v zahraničí sú normálne aj také koučingové výcviky a koučovia, ktorí sa rozhodli napríklad pre oblasť sexuálneho koučingu a celkovej intimity, kde spojili vedu so spirituálnymi a holistickými koncepciami. Dvere sú otvorené, je to len príklad, že fantázií sa medze nekladú, dôležité je len nezabúdať na to, aby ste vždy mali profesionálny, seriózny a vedecký základ, na ktorom treba stavať alebo sa aspoň odraziť.

ODPORÚČANÉ KURZY