Aké je zažiť kurz KOUČ 104 hod.

06.07.2020

Prečítajte si priame pocity absolventa nášho kurzu KOUČ 104 hod., ktorý nám priamo počas priebehu poskytol tento skvelý report.

Deň 1. a 2. - Začíname koučovať

Prvé dva dni kurzu 104 boli pre mňa veľkým prekvapením. Očakával som nával teórie z koučingu ako napr. história, metódy, techniky atď. Príjemne ma však prekvapilo, že cca už po 2 hodinách kurzu sme mali príležitosť si vyskúšať priamo jednu z metód (KRUH) koučovania. Z môjho pohľadu sa potvrdilo, že 1x skúsiť je viac ako 100x počuť či vidieť.

Zároveň som spoznal veľmi zaujímavých ľudí z rôznych profesií a životných príbehov. Je pre mňa inšpiratívne sledovať reakcie a názory všetkých zúčastnených. Taktiež obdivujem Silviu (myslím, že to je dané jej bohatými skúsenosťami a znalosťami) ako s nadhľadom a úplne prirodzene sleduje jednotlivé skupiny v rámci koučovacích tréningov a následne dáva spätnú väzbu.

Za tieto dva dni som spoznal 3x metódy (o.i. Kruh, Rieka života) koučovania a viacero možností ich aplikovania, či príkladov z praxe. Najviac na mňa zanechala dojem metóda „rieka života.“

Práve po druhom dni kurzu som sa bol prejsť k rieke a ako som ju tak sledoval, tak som si uvedomil, že žiaden človek nie je rovnaký, dokonca ani ten istý človek nie je rovnaký v rôznych momentoch/situáciách. Podobne ako tečúca rieka, mení svoju hladinu v závislosti od poveternostných podmienok či zrážok, tak aj človek sa mení podľa toho kde sa nachádza a čo prežíva, resp. na neho vplýva. Preto aj v rieke života sme zažili situácie s rôznymi emóciami a výsledkami. Je to prirodzené, pretože aj rieka je raz pokojná a inokedy rozbúrená. Krásne na tom je, prijať fakt, že iba je (rieka, my) a že to k tomu patrí. A zamerať sa na to pozitívne, to z čoho mám radosť a posúva ma vpred. Lebo už o malú chvíľu môžem (a aj budem) iným (lepším/šťastnejším) človekom.

A aj keď je počas kurzu samotných informácií veľa a bude ich pribúdať, odchádzam z kurzu s myšlienkami, ktoré si doma, vonku pri prechádzke postupne spracovávam a zamýšľam sa, ako ich pochopiť, prijať a začať aplikovať na seba, na druhých.

Mám pocit, že sa začína môj prerod, zmena myslenia a riešenia rôznych (aj všedných) situácií.

Deň 3. a 4. - Už tomu začínam rozumieť. Alebo je to inak?

Po prvých dvoch dňoch školenia, som začínal nadobúdať pocit, že už tomu všetkému začínam rozumieť. Že koučing je vlastne najmä o veľmi dobrom počúvaní a kladení správnych otázok. Že kouč sa zameriava na ciele svojho klienta a pomáha mu ich naplniť k jeho spokojnosti. Kouč si vyberá, ktorá metóda koučovania mu najviac vyhovuje resp. sa najlepšie hodí pre cieľ alebo typ klienta.

Okrem samotných metód existuje viacero techník a nástrojov, ktoré môžu koučovi pomôcť v procese koučovania. Jedným z takýchto nástrojov je aj Freudova dedina. Pre mňa osobne trocha kontroverzná resp. ťažšie prijateľná technika osobnostnej diagnostiky. Je to spôsobené najmä tým, že sa pozerám na veci príliš racionálne a za všetkým hľadám hlbší význam. Rovnako považujem osobnostné diagnostiky za nástroje psychológie. Preto mám voči ním rešpekt a necítim sa dostatočne kompetentný aby som ich používal. Avšak, tu je potrebné si uvedomiť, že koučing nejde do hĺbky problémov resp. sa nezaoberá príčinami problémov klientov. V koučingu ide predovšetkým o nastavenie cieľov, hľadaní potenciálu, objavení možných riešení/stratégií pre dosiahnutie stanovených cieľov. Avšak ak nám nejaká technika/nástroj dokáže pomôcť pri uvedomení klienta a dosiahnutí cieľov klienta, tak je v poriadku ich používať. Majme však na pamäti, že ide o silný nástroj, pri ktorom je potrebné vedieť ako ho správne použiť.

Počas týchto dvoch dní sme si rozšírili teoretické aj praktické znalosti metód o Koleso rovnováhy, Cesta hrdinu a STOP. Zároveň sme hravou formou vyskúšali aké je dôležité správne komunikovať v tíme, určiť si a prijať zodpovednosti a vedieť sa ich držať ale najmä uvedomiť si aké je náročné rozmýšľať a konať/spolupracovať ako jeden tím.

Toto všetko mi akosi začalo do seba zapadávať až kým som si v istom momente uvedomil, že to tak úplne nie je. Som ešte len na začiatku cesty a ešte potrvá kým si nielen uvedomím všetky súvislosti ale najmä nadobudnem skúsenosti, ktoré zo mňa urobia dobrého kouča. Dôležité však je, že už som na tejto ceste.

Deň 5. a 6. - Naozaj sa poznáme? Vedieť snívať nevie každý.

Ak som si doteraz myslel a uvedomoval, že som na začiatku cesty poznania, tak som ďalšie dni narazil na vnútorný vzdor. Častokrát si o sebe myslíme, že sa dokonale poznáme alebo že niečo vieme. Je to však väčšinou iba naša domnienka. To platí aj pre naše rozhodovanie, či konáme racionálne alebo emocionálne. Existuje veľmi pekná koučovacia metóda „Tri stoličky“, v ktorej kouč prevedie klienta v troch pozíciách a to v racionálnej, emocionálnej a integračnej. Práve z integračnej pozície si klient môže porovnať racionálny aj emocionálny postoj k danému cieľu a uvedomiť si, že nie vždy vnímame/chápeme svoje konanie a správanie.

Podobne je to aj s naším snívaním. Existuje všeobecný názor, že nie každý vie snívať. Ja si osobne myslím, že sníva každý, ale spôsob akým to vieme interpretovať, sa líši. Podľa mňa to súvisí aj s našou predstavivosťou. Keďže však nie som fundovaný odborník, berte tieto vyjadrenia len ako moje pocity/domnienky. Existuje metóda koučovania s názvom „Walt Disney“, ktorá koučovi umožňuje previesť klienta svojimi predstavami, snami. A tu je ten priestor, kde je možné buď ponechať priestor pre naše úlety alebo rozvíjať predstavy. Dôležité je však sa na naše sny pozrieť aj realisticky a kriticky, tak aby na konci procesu koučovania bol klient spokojný s výsledkom a dosiahol svoj požadovaný cieľ.

Ak som doteraz uvádzal nevedomosť v poznaní seba, tak spomeniem ešte zaujímavú teóriu úrovne vzťahov od Erskine-a, ktorá sa zameriava na uvedomovanie vo vzťahoch. Pre mňa osobne veľmi zaujímavá teória, v rámci ktorej si môžeme uvedomiť náš vzťah (pracovný, osobný, partnerský atď.) voči komukoľvek avšak čo je dôležité, tak tento vzťah pochopiť a rozvíjať tak, aby sme s ním boli spokojní. Pre mňa bolo dôležité zistenie, že ak si myslím, že mám s niekým vzťah, to ešte nemusí znamenať, že aj táto osoba to vníma rovnako. Inými slovami je dôležité poznať názory a pocity aj ostatných v danom vzťahu. A samozrejme od toho sa odvíjajú aj ďalšie aspekty, ktoré vplývajú na vzťah. Pre mňa bolo však toto jedno z najsilnejších momentov uvedomenia si seba a mojej pozície vo vzťahoch.

 

-miki-

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.