Západ slnka a ľudia

Ako meníš svet?

“Pochybovať o tebe budú stále a vždy dovtedy, keď ešte stále budeš o svojej vlastnej ceste a o sebe samom pochybovať ty sám!!!”

 Vlastnou prítomnosťou. Na akej úrovni je tvoja vlastná prítomnosť, na takej energetickej úrovni je pri tebe aj prítomnosť istých typov ľudí, okolností a dianí. Len si všímaj. Neustále sa zrkadlíme, všade kam sa pohneme. Nie iba v ľuďoch, ale aj v objektoch, názoroch a situáciách. Tak ako meníš seba, začínajú sa meniť aj ľudia, objekty, situácie a okolnosti okolo teba. Ide to vždy čisto iba od jednotlivca. Nikdy nedosiahneme dobro pre svet cez externé okolnosti.

Často sa stretávam s tzv. „záchrancami sveta“, ktorí sa snažia „ostošesť“, majú svoje organizácie, neziskovky, idú až za hranice vlastných síl, niečo podsúvajú, nariaďujú, ale stále to nie je ono.

Chcú obsiahnuť všetko, no zároveň strácajú to dôležité a jednoduché pojítko, cez ktoré ozajstná zmena začína. Spojivo medzi sebou samým. Toto chýba vrcholovým manažérom, CEOs a vedúcim, ktorí to myslia úprimne vážne. Nie sú so samými sebou, správajú sa k sebe neláskavo. Cez diktovanie, neustále náhliace organizovanie niečoho v chronickom strese a veľkom napätí sa toho teda veľa dobrého nezhmotní. Akurát sa psychicky odpíše na niekoľko rokov. Zmena začína od konania jednoDUCHÝCH vecí, tých najmenších detailov a hlavne od seba. ZloŽITÉ sa nakoniec aj tak utopí.

Veľmi mi zarezonovala informácia, ktorá do mňa v posledných dňoch doslova vošla: Pochybovať o tebe budú stále a vždy dovtedy, keď ešte stále budeš o svojej vlastnej ceste a o sebe samom pochybovať ty sám!!! Akonáhle si budeme veriť v tom, čo sme a čo konáme, budú nám veriť aj ostatní a napätie sa začne rozpúšťať a meniť. Táto práca začína od vlastného srdca. Myslím, že byť vo vlastnom srdci, sami so sebou vo vlastnej láske nás bude zachraňovať najviac. A hlavne v týchto ťažších časoch. Byť vo vlastnom srdci rozpúšťa strachy, hádky a boje s inými a so svetom. Otvára to nie len nás ku sebe samému, ale aj k svetu a podnecuje to otváranie aj ľudí okolo nás. Byť otvorený v pravde je oslobodzujúce.

Žena sa modlí

Bude tak jednoduchšie začať sa skutočne prejavovať. Prejaviť sa je naozajstná sila, ktorá robí zázraky.

Prejaviť sa hlavne bez strachu, že budeme súdení. Každý máme v sebe nejakého sudcu. Brzdí nás však? Ale aj ten je len naučený zo vzorcov a nazbieraných zranení a blokov. Tu platí to isté, čo pri pochybnostiach. Súdime v prvom rade hneď sami seba. Nečudujme sa tak, že to očakávame, aj keď je to nevyslovené, aj od druhých. A práve tento pocit nám bráni autenticky sa prejavovať, aj keď by sme veľmi radi chceli, no nejako to nejde. Liek? Milujte samých seba a to bezpodmienečne, vo všetkých prejavoch, majte to radi. Ste jedineční a môžete si to dovoliť. J Takto sa sudcu v sebe zbavíte a tak aj očakávaného súdenia od ostatných. Odtiaľ pramení najväčšia sila. Do všetkého s láskou, priatelia! J

ODPORÚČANÉ KURZY