toggle menu

Power Coaching

Keď sa povie koučovať, väčšina z nás si predstaví osobu kouča. Niekoho, kto pomáha manažérovi alebo športovcovi dosahovať skvelé výsledky. V minulosti sa koučing obmedzoval práve na manažérov a vrcholových športovcov, či tímy. Dnes už však aj u nás vyhľadáva služby profesionálneho kouča čoraz viac ľudí nielen so svojimi pracovnými problémami, ale aj s tými osobnými. Niektorí z nás už kouča vyhľadali keď mali problém, s ktorým si nevedeli sami poradiť alebo keď si potrebovali „upratať“ život. Koučing totiž preukázateľne pomáha. Je to overená metóda, ktorá pomáha človeku nájsť riešenia, ktoré sú preňho tie správne.

„Koučing totiž preukázateľne pomáha. Je to overená metóda, ktorá pomáha človeku nájsť riešenia, ktoré sú preňho tie správne.“

Aká je naša predstava o koučovi? Má to byť niekto, kto sa v tom vyzná, je sebaistý, vie sa pýtať a je tak trochu psychológom, učiteľom a motivátorom v jednom. Za jeho služby sme ochotní platiť nemalé sumy. Lebo mu veríme, podobne ako veríme doktorovi, že nám pomôže.

Samotní kouči  však s obľubou hovoria, že pomáhajú svojim klientom nájsť odpovede, ktoré vychádzajú z nich samých. Keď ale máme odpovede v sebe, je možné, že na ne prídeme aj sami?

Sami sebe koučom – sám expertom na svoj život

Na to ako presne koučing funguje a či je teda možné, aby sa človek koučoval aj sám sme sa opýtali vyhľadávanej odborníčky, Mgr. Silvie Langermann, PhD., PCC., ktorá už viac ako 12 rokov koučuje jednotlivcov aj firmy. Spolu s manželom Ing. Tomášom Langermannom vedú úspešnú vzdelávaciu spoločnosť Power Coaching, v ktorej koučujú individuálnych aj firemných klientov ako aj športovcov, či tímy. Silvia Langermann okrem toho pôsobí ako školský psychológ, zapája sa do projektov na pomoc jednotlivcom a školí nových profesionálnych koučov pomocou vlastného programu Kouč 104, na ktorý získala certifikát od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Silvia, ste kouč, psychológ, mediátor aj mentor a koučing prednášate aj študentom na vysokej škole. Vyzerá to, že koučingu ako metóde veríte. V čom je jeho tajomstvo?“

SL: „V prvom rade vždy hovorím, že v tom, že koučing nebolí. Stretávam sa s rôznymi ľuďmi a za roky praxe sa mi potvrdilo, že ľudia, ktorí majú nejaký problém sa často boja vyhľadať odbornú pomoc aj keď si sami poradiť nevedia. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia hľadať riešenie alebo nevedia jasne definovať, čo presne ten ich problém je. Kouč neskúma klientovu minulosť, ani nepitve príčiny jeho problémov, zameriava sa na prítomnosť a smeruje uvažovanie svojho klienta do budúcnosti.“

„Určite ste sa stretli s rôznymi typmi ľudí a pomáhali ste im riešiť rôzne problémy. Ako u nás ľudia vnímajú kouča?“

SL: „Klientom, ktorí ma vyhľadajú vždy vysvetlím, čo môžu od nášho sedenia očakávať. Kouč nie je psychológ, ani poradca. Nie je tu na to, aby dával klientovi rady. Kouč svojho klienta sprevádza, pomáha mu ujasniť si ako na tom je, čo je podstatou jeho problému a hlavne hľadať riešenia. Dôležité pri koučingu je, že kouč klienta nesúdi, prijíma ho takého aký je. Vďaka tomuto prístupu my kouči dokážeme pri sedení s klientom doslova „vypnúť“ sami seba a pozrieť sa na klientov problém jeho očami. Ja totiž neviem ako vníma daný problém môj klient, ani neviem, čo znamenajú napríklad  úspech, láska, šťastie alebo spokojnosť preňho. Až keď to zistím, vieme sa spoločne pozrieť ako to môže dosiahnuť. Za tie roky sme už mali naozaj veľa klientov, ktorí riešili najrôznejšie veci. Niektorí sa k nám vracajú a máme aj takých klientov, ktorí chodia na koučingové sedenia pravidelne.“

Otázky, otázky, otázky…

„Kouč má skvelé otázky pre naše odpovede.“

„Je teda pravda, že kouč sa dokáže pýtať správne otázky a klient vďaka tomu sám nájde odpovede na to, čo ho trápi? Ak áno, môže sa klient naučiť koučovať sám seba?“

SL: „Je to pravda. Otázky sú v koučingu alfou a omegou. Musia to byť však správne otázky. Správna otázka je silná, otvorená, teda taká na ktorú klient nemôže odpovedať „Áno alebo Nie.“ Kouč pri práci používa profesionálne koučovacie metódy, pri ktorých kladie práve takéto otvorené otázky. Dôležité je, aby sa pritom plne sústredil na svojho klienta, vnímal čo presne hovorí, ako to hovorí a bral do úvahy aj jeho neverbálne prejavy.“

„Spomenuli ste, že vás klienti vyhľadávajú aj opakovane, prípadne pravidelne. Ak má niekto problém, je teda nevyhnutné, aby vyhľadal kouča?“

SL: „Vôbec nie. S klientmi, ktorí sa k nám vracajú sme si vytvorili vzťah vzájomnej dôvery a som rada, keď môžem sledovať ako sa vyvíjajú a zlepšujú. Sú aj takí, ktorí absolvujú koučovacie sedenia pravidelne, aby si udržali nastavený pracovný, či športový výkon. Zmyslom práce kouča je pomáhať klientovi, nie získavať klientov na ďalšie sedenia. Kouč nesmie vytvárať závislosť. Nie on je to totiž kouč, kto nachádza riešenia, je to klient. Je určite dobré zažiť si sedenie s profesionálnym koučom, aby človek vedel, ako prebieha a aké otázky kouč kladie. No koučovať sa môže človek aj sám. Úlohou koučingu je ukázať mu, že sa to dá a dokonca, že to preňho je dôležité, pretože mu to môže zlepšiť život. Treba si uvedomiť, že ten kto rieši problém je klient samotný, kouč s ním nie je na porade, pri zápase ani v krízovej situácii. Ten, kto to má zvládnuť je klient, úlohou kouča je na to klienta pripraviť. Robí to aj zmenou myslenia klienta. Kouč upriamuje jeho pozornosť z problému na to aké má možnosti a pomáha mu odhaliť jeho motiváciu pre konkrétne riešenie aj jeho pripravenosť realizovať ho.“

„Ako má teda človek postupovať, keď sa chce koučovať sám? Aké otázky má pritom používať?“

SL: „V prvom rade si treba stanoviť cieľ. Čo je jeho problémom už človek vie, čo nevie, je aké je riešenie tohto problému. Veľká časť koučovania je venovaná práve zisťovaniu toho, čo presne chce človek dosiahnuť. Aj toto zisťujeme pomocou koučovacích otázok. Už som spomínala, že ide hlavne o otvorené otázky. Pri stanovovaní cieľa sa pýtame: Aký má byť želaný výsledok? Ako to má vyzerať? Aké to bude, keď už to bude vyriešené, hotové, keď už to budem mať? Načo mi to bude? Ako chcem pri tom vyzerať alebo sa cítiť? Často klient príde na to, že jeho cieľ je iný ako si myslel na začiatku. Mala som klientku, ktorá vedela, že na pracovných stretnutiach skáče svojim kolegom do reči a dopovedá za nich vety. Keď ku mne prišla, myslela si, že sa chce zbaviť zlozvyku skákať iným do reči. Pri definovaní cieľa však prišla na to, že jej vadí, keď ľudia rozprávajú obšírne miesto toho, aby riešili kvôli čomu bolo stretnutie zvolané. Skákaním do reči od nich chcela dostať odpovede a urýchliť priebeh stretnutí. Uvedomila si, že jej vadia zdĺhavé, nikam nevedúce rozhovory. Ako svoj cieľ si nakoniec stanovila dopracovať sa k riešeniu diskutovanej veci efektívne. Rozhodla sa na začiatku každého stretnutia krátko zhrnúť, čo sa ide riešiť a aké sú možnosti. To jej pomohlo usmerniť pozornosť prítomných na problém a posunúť sa od možností k výslednému riešeniu problému.“

Stav našej mysle je oveľa silnejší súper, než ten na druhej strane dvorca.

Whitmore – zakladateľ koučingu

„Na čo sa má teda človek zamerať keď koučuje sám seba?“

SL: „V prvom rade si musí uvedomiť, čo môže a chce urobiť on sám pre to, aby sa jeho problém vyriešil. Obviňovať iných alebo vyžadovať akciu od iných nie je riešenie. Je potrebné zamerať sa na seba, uvedomiť si svoje silné stránky aj to, ako ich možno využiť. Neriešim, ako je na tom súper, ani to, čo sa mi nepodarilo v minulosti. Pozerám sa na to, v čom som dobrý ja. Ak začne napríklad tenista na kurte rozmýšľať nad tým prečo minule prehral alebo o koľko má lepší úder jeho protivník, vopred zápas prehral. Koučing preto upriamuje pozornosť koučovaného na riešenie, nie na problém samotný. Najprv si určí cieľ – Ako to chceš mať? Pozrie sa na svoje schopnosti a možnosti – Čo z toho, čo dokážeš, ti pomôže dnes vyhrať? Čo použiješ – silný úder, obratnosť? Rozhodne sa ako chce konať – Ako chceš reagovať keď na teba bude súper tlačiť? Ako to urobíš? Čo k tomu potrebuješ? A určí čo je ochotný urobiť pre dosiahnutie svojho cieľa – Ako veľmi je to pre teba dôležité? Prečo je toto dôležité? Ako to zmení tvoj život? Aké to bude, keď to už nastane? Načo ti to bude?

„Zdá sa, že koučing a tie správne otázky dokážu nasmerovať myseľ človeka pozitívnym smerom. Spája sa to aj s vedomým prežívaním prítomnosti?“

SL: „Áno, koučing učí ľudí žiť tu a teraz. Pri manažéroch je podstatné zamerať sa na konkrétny cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Určím si ho, stanovím čo preto urobím a kedy to urobím aj ako odmeriam, že som ho dosiahol. Je dobré rozdeliť si jeden veľký cieľ na menšie ciel. Každý menší dosiahnutý cieľ mi dodá sebaistotu a posúva ma na ceste k môjmu veľkému cieľu. Žitie v prítomnosti má ešte aj tú výhodu, že mi hovorí „nejde o nič, teraz to len zvládnem, vyhrám, nemusím ísť na 100%, stačí ak pôjdem najlepšie ako to dokážem teraz“. Keď aktívne prežívate to, čo robíte, robíte to s väčšou ľahkosťou a viete si to užiť. Sú rôzne techniky, ktoré tomu pomáhajú, je dobré sústrediť sa na svoj dych alebo svoje telo. Vnímať to, čo práve robím, pohyb, ktorý vykonávam.“

„Sú prípady, kedy koučing nie je účinný alebo by sa nemal používať?“

SL: „Sú také prípady, napríklad ak niekto nechce svoj problém naozaj riešiť, ale potrebuje sa len vyrozprávať. Alebo ak sa bojí, či nevie odhodlať podniknúť potrebné kroky. Ďalším prípadom sú psychické poruchy, či traumy. Koučing je ale metóda, ktorá vie pomôcť hocikomu. Je naozaj použiteľný pre všetkých a ja každému odporúčam zaviesť koučovacie otázky do svojho rozhodovania. Pomocou nich vedia riešiť problémy nielen manažéri, či športovci, ale aj napríklad mamičky na materskej. Ako príklad uvediem klientku, ktorá bola na materskej dovolenke s dieťaťom pričom staršie dieťa chodilo do škôlky. Často na svoje deti reagovala podráždene, bola nervózna a keď sa malo staršie dieťa vrátiť zo škôlky, vedela, že stres sa ťažko ovládne a už dopredu ju z toho bolel žalúdok. Zisťovali sme ako chce, aby vyzerali ich rozhovory a čas, ktorý trávi s deťmi. Želala si rozprávať sa s nimi v kľude, bez kriku, nezakazovať im, ani ich neustále nenapomínať. Mala ale pocit, že na to nemá žiadnu energiu. Prišli sme na to, že keď uloží večer deti, uprace celý byt, navarí a pozrie si seriál, aby mala aspoň nejakú odmenu za celodennú prácu. To jej zaberie čas, ktorý by inak využila na spánok a preto je neustále unavená. Preto nevie byť kľudná a reaguje podráždene. Na otázku Čo potrebuješ na to, aby si bola kľudná? odpovedala, že potrebuje byť vyspatá. Navariť môže aj cez deň a keď bude upratovať menej, nikomu to neublíži. To, že sa vyspí jej ale prinesie viac energie, aby zvládla čo má a bola spokojnejšia. Vďaka tomu, že začala chodiť spať v rozumnú hodinu sa nakoniec zlepšil aj jej vzťah s deťmi. To je jeden z viacerých pozitívnych účinkov, ktoré koučing má – keď zlepšíme jednu oblasť svojho života, prejaví sa to pozitívne aj na iných oblastiach.“

„Čo hovoria vaši klienti? Zvládnu sa koučovať aj sami?“

SL: „Naučiť sa princípy koučingu zvládne každý. Vyžaduje si to prácu so sebou, vedomú snahu zmeniť svoje myslenie, naučiť sa poznať a ovládať svoje emócie a vedome pracovať so svojimi myšlienkami. Koučovať sám seba znamená plne sa sústrediť, nepredpokladať,, že poznám odpovede, ale pýtať sa.  Keď sa koučujem sám, som sám sebe klientom. Ako kouč sa pýtam, no ten kto „maká“ je môj klient. To on je najväčším expertom na svoj život. On má v sebe riešenia svojich problémov, správne otázky ho len privedú k riešeniam, ktoré sú jeho vlastné. Vychádzajú z neho samotného a preto sú preňho tie správne.“

„Máte konkrétny návod ako sa ľudia môžu naučiť koučovať sami seba, prípadne použiť koučovacie metódy vo svojom živote?“

SL: „Odporúčam vyskúšať si ako prebieha koučovacie sedenie. Zistíte, aké otázky kouč kladie a ako postupuje. Kouč veľmi pozorne počúva a môžete si všimnúť, že používa vaše vlastné slová. Rovnako sa aj pýta na to, čo ste už povedali, uisťuje sa, či správne porozumel a čo presne to pre vás znamená. Pretože aj napríklad pri takých veciach ako je pokoj alebo kariéra tieto preňho môžu znamenať niečo úplne iné ako pre kouča. Pre tých, ktorí chcú vedieť o koučingu viac odporúčam našu príručku pre koučov – Metodologická príručka pre koučov. Tí, ktorí majú záujem stať sa koučom, sa môžu prihlásiť na náš kurz pre koučov. Tento je certifikovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a oprávňuje jeho absolventa pracovať ako kouč. Či už využijete koučing pre seba alebo na pomoc iným, rozhodne vďaka nemu zlepšíte svoj život.“

 


Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1631

Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1633

Pridaj komentár

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.