AKo byť autentický

Ako na autenticitu? 3. Buď sám sebou!

Ľudia, ktorí robia to, čo milujú sú menej negatívni, viac otvorení skúsenostiam a rozvíjajú svoje záujmy. Byť sám sebou znamená robiť to, čo skutočne milujeme. Práve to je vtedy na nás jedinečné. Tu je znova malý výcvik inšpirovaný od Joseph (2018) k uvoľneniu potenciálu.

A ak to chcete naozaj vziať vážne, mohli by ste zvážiť využitie pomoci od našich koučov Silvie a Tomáša, ktorí vám pomôžu aj so zaviazaním sa ku konkrétnym krokom, aby ste sa s vervou pustili do akcie.

1. Ako prepojený je váš život? (odpovedzte si na otázky)

1. Aké sú vaše vášne? (veci, ktoré vás bavia robiť, vzrušujú vás a dávajú vám pocit plynutia)

2. Čo je pre vás dôležité? (akých hodnôt a priorít sa držíte najviac)

3. V čom ste dobrí? (schopnosti, talenty, silné stránky)

– teraz si prebehnite váš obyčajný týždeň, pozrite sa do diára, akým aktivitám sa venujete? Koľko z nich sú tie, kde rozvíjate svoje vášne a hodnoty, schopnosti?

– teraz pomyslite na tie momenty, kde skutočne rozvíjate všetky 3 otázky behom týždňa

– vedeli by ste nájsť spôsob, ako by ste čas strávený týmito aktivitami vedeli predĺžiť?

2. Precvičujte všímavosť, vedomé dýchanie, pozorovanie a počúvanie

Všímavosťou často disponujú hlavne autentickí ľudia. Pomáha im to k väčšiemu sebauvedomeniu a možnosť činiť informovanejšie a premyslené rozhodnutia. Cvičiť ju môžeme aj týmto 1-5 minútovým (ako vám vyhovuje), sústredením dýchaním, ktoré pomáha viac poznať, čo sa v nás deje a uvoľňovať sa od stresu. Každý deň si nájdite pokojný priestor pre seba a opakujte hlboký nádych – 6 sekúnd zádrž – plynúci výdych do atmosféry.

Cvikom sa tie myšlienky do budúcna budú viac upokojovať.

Takto sústredene môžete postupovať aj pri objektoch okolo vás. Najlepšie sa to robí v prírode. Vyberte si strom alebo pokojne aj dom a pozerajte sa na to 5 minút, nič iné nerobte, iba si všímajte tie aspekty toho objektu. Potom, ak ste pripravení, na 2 min. zatvorte oči a iba počúvajte všetko okolo, bez posudzovania či myšlienok.

3. A nakoniec aj vedomé konanie

Častokrát sme tak zamestnaní myšlienkami, že nevieme čo vlastne práve robíme. Skúste celý deň prežiť v prítomnosti tak, že sa vedome budete sústrediť na každú jednu činnosť, akú robíte. Či už je to nastupovanie do auta alebo nákup. Ak je to spočiatku problém, pomôže vám rozprávať si, čo presne robíte.: „Beriem tašku. Otváram dvere.“

Toto je skvelé kvôli tomu, že vieme byť zrazu viac objektívnejší na naše emócie a nebudú vás veľmi ovplyvňovať či pohlcovať, a tak môžete byť sami sebe pánom aj nad niekedy zdrvujúcimi myšlienkami. Ďalším cieľom tohto celého je poskytnúť sebe priestor, aby sme vlastne zaujali a cvičili nehodnotiaci prístup k vlastnému prežívaniu a myšlienkam, ale iba ich pozorovali. To pomáha k väčšej zvedavosti o nás samých, otvorenosti ku kritike či spätnej väzbe v živote a ich prijímaniu. J

4. Prijatie toho, čo skutočne chcem a tak prijmete seba

Dávajte si pozor na to, ako so sebou rozprávate. Vždy sa zastavte, keď sami sebe hovoríte „mám“, „musím“, „mal by som to“ urobiť. Nahrádzajte ich „dáva to zmysel, aby“, „teraz je dobrý čas, aby“. Buduje to väčšiu autonómiu, pretože často sme na seba príliš nároční a moralizujeme. Takto môžete budovať sebaúctu.

5. Ako na asertivitu?

Hovoriť „nie“ na veci, ktoré nie sú v súlade s každou bunkou nášho tela, s tým má mnoho ľudí problém. Vyplýva to hlavne z detskej predstavy toho, že ak budeme hovoriť na všetko áno, prijmú nás, no len si takto otvárame cestu k zdieraniu. Problém s tým mala až do 40-tky aj Oprah Winfreyová, kedy rozdávala peniaze na sponzorstvo, aj keď to nebolo v súlade s jej hodnotami a v skutočnosti to nechcela. Asertivita je o schopnosti jednať s druhými narovinu, ako to vnútri cítime, ale s rešpektom k ostatným. Jasne, že je dobré si ustrážiť realistický pohľad, keď sa napríklad jedná o nejakú prácu so šéfom. Tam je to trochu ťažšie, ale ak vás úlohy od neho nebavia dlhodobo, je na mieste byť k sebe úprimný.

6. Stanovte si hranice

Predstavte si, že sa s ťavou na púšti dostávate do púštnej búrky a tak sa rozhodnete postaviť stan. Už sedíte pohodlne vnútri a pripravujete si čaj. Ťava do stanu strčí nos a pýta sa: „Ahoj, aké to je v stane? Vonku je to hrozné, mohol by som si strčiť iba nos?“ Vy viete, že zásadné pravidlo je, že ťavy sa do stanu nepúšťajú. Ale poviete si, „to predsa neuškodí, je veľký vietor a ide predsa iba o nos.  Ťava sa zoširoka usmeje. Usmieva sa aj naďalej, pretože si postupne pýta aj o povolenie ďalších častí: „mám tak sucho v krku a oči a uši mám plné piesku, môžem si dať nachvíľu dovnútra hlavu?“ Vy si poviete, „no jasne, nechcel by som byť v jeho koži.“ Povolíte. Takto to postupuje až kým sa ťava vnútri od rozrušenia úplne celá zapletie do rôznych povrazov, zhodí vám celý stan, vy zostanete vonku a vedie sa vám dosť zle.

– pokiaľ sa nebudete správať asertívne a nenadstavíte si jasné hranice, budete sa ocitať v situáciách, ktoré ste si vlastne nepriali. Ak vaše hranice ľudia nerešpektujú, nerešpektujú vás!

Nakoniec, cesta k naplneniu svojho vysnívaného ideálu, napríklad so začatím biznisu, musí prejsť dôkladným rozobratím čiastkových cieľov. Každý krátkodobý cieľ je potrebné rozobrať na ešte menšie detaily.

Ak to naozaj chcete vziať vážne, mohli by ste zvážiť  využitie pomoci od našich koučov Silvie a Tomáša, ktorí vám pomôžu aj so zaviazaním sa ku konkrétnym krokom, aby ste s vervou vošli do akcie.