toggle menu

Power Coaching

         Myseľ je sila. Myšlienka je prvotný impulz, ktorý dokáže naštartovať do boja. Záleží iba od nej, ako veľmi dokážete byť úspešní. Čo sa týka športu, tam to platí viacnásobne.

Kvalitným nadstavením sa dajú robiť veľké diela. Ale ak je nadstavená už od začiatku zle, dokáže zničiť aj mocné talenty. Počuli ste už niekedy, že jeden tím alebo nejaký kamarát z Vášho okolia sa na dôležitú hru ani nepripravoval tak  moc ako druhý tím, ale vyhral už len kvôli sile viery alebo nadšeniu? A toto je len malá časť z toho. Tak prečo necvičiť najprv mentálnu stránku a postupne integrovať telesnú časť, ktorá ju vie len viac podporiť?  Nie je to také ľahké rovnako ako s telesnou prípravou. Vyžaduje si do toho vkladať rovnaké úsilie. Veľmi často sa stáva, že jednoducho športovec trénujú úžasne, na 120%, ale nedokáže úplne uspieť už v reálnom zápase alebo súťaži pre jednotlivcov. Keď sa ich však opýtame, čo vedia o psychológií športu, odpovedajú, že nie veľa. Mentálna príprava je ešte v našich podmienkach dosť zanedbávaná. Až keď sa ukážu prvé problémy, s ktorými si už nevedia rady, vtedy sa začnú pýtať iných odborníkov. Dôležitými z nich sú mentálni koučovia pre šport.

“Kvalitným nadstavením sa dajú robiť veľké diela.

        Jediný spôsob, ako zlepšiť akúkoľvek oblasť športového výkonu, či už fyzického, technického alebo duševného, ​​je nasadenie, tvrdá práca a trpezlivosť. Mentálna príprava prepája a presahuje na všetky zložky prípravy športovca a udržiava zdravú rovnováhu. Tréneri by mali byť tými prvými, ktorí by svojich športovcov mali k tomu viesť.

Pri takomto type koučovania ide najprv o analýzu situácie športovca. Zaujíma sa najprv o hlbšie problémy postojov a prekážok, ktoré s neúspechom prakticky súvisia. Či sa tam nenachádza obvyklá negativita, syndróm potreby perfekcionizmu alebo strach zo zlyhania. Pomáha športovcom pochopiť, prečo tieto podvedomé problémy narúšajú ich športové úsilie, ako sa vyvíjajú a tak poskytuje nástroje a informácie na odstránenie týchto prekážok. Potom je to už len samotná práca na každom jednotlivcovi. A tréner by si mal byť vedomý individuality každého hráča, jeho jedinečnosti a mal by rozostavať figúrky tak, aby boli vo vzájomnej súhre, dopĺňali sa. Preto je koučing potrebný rovnako aj pre nich.

         Hlavný výkonový mechanizmus pozostáva z 5 oblastí týkajúcich sa duševného zdravia a výkonnosti. Ide o nadstavenie sa na vlastníctvo športu ako niečoho, čo ma definuje, na proces, brať mentálne trénovanie ako výzvu a beh na dlhé trate, a nebáť sa riskovať.  Už aj dobrí športovci si často vedia nevedome vybudovať prekážky. Najčastejšie z nich sú: nadmerné investovanie, perfekcionizmus, strach zo zlyhania, očakávania a emócie. Tie môžu nechtiac sabotovať ich úsilie. Môžu sa vynárať aj problémy ako averzia k riskovaniu alebo nevedomé úzkosti či depresie. Úlohou kouča je navodiť emocionálny stav, ktorý ich oslobodzuje od týchto prekážok alebo začať spoluprácu aj s klinickými psychológmi. Ďalej pomáha cvičiť tzv. „mentálne svaly“ pre motiváciu, sebavedomie, intenzitu, koncentráciu a stav mysle. Robí to cez rôzne mentálne cvičenia a nástroje ako – stanovovanie cieľov, rozprávanie sa so samým sebou, dýchanie, imaginácia a sústredenie sa na rutiny. Jednoducho chce vniesť športovca aj do zdravého postoja voči konkurencii, ktorá vytvára strach asi najviac, možnému neúspechu, lebo veď aj to sa niekedy stáva, a úlohe, ktorú v ich živote zohrávajú šport a úspech.

          Dbajte na psychickú stránku rovnako ako na telesnú. Je v tomto prípade oveľa dôležitejšia, než ste predpokladali. Ak sa rovnakým spôsobom nadstavíte aj na mentálnu prípravu ako na tú fyzickú, zahráte si taký interplay, môže to zohrať kľúčovú rolu v dosiahnutí nadstaveného cieľa. Treba si dobre uvedomiť vlastné schopnosti. Mentálny koučing tým pádom nepomáha iba v športe samotnom, ale aj v ich budúcom vzdelávaní, vzťahoch a živote samotnom. Pri pravidelnom zušľachťovaní nového mentálneho súboru sa vedia výsledky dostaviť do 3 až 6 mesiacov. Hlavne k svojmu športu pristupujte s láskou a nadšením. Aj tak to nepôjde, keď človek nie je naozaj presvedčený, že ho to skutočne napĺňa a robí to už len pre externé záležitosti alebo že „niekto chce“.

Mancová, Power Coaching

„Hlavne k svojmu športu pristupujte s láskounadšením.“ 

ODPORÚČANÉ KURZY


Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1631

Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1633

Pridaj komentár

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.