toggle menu

Power Coaching

Štatisticky sa v Európe najčastejšie rozvádzajú páry s malými deťmi do 3 rokov. V minulosti boli rozvody dosť stigmatizované, dnes je to už azda bežnou rutinou. Prečo sa to deje? V spoločnosti dnes nemáme veľkú podporu v tom, ako sa starať o kvalitatívnu stránku partnerského vzťahu, poďte sa preto pozrieť, v čom a prečo najčastejšie zlyhávame. Prečo musí byť partnerstvo nadradené materstvu, a čo je social styling alebo sociálne tvarovanie sa?

Často sa stáva to, že ženy majú pocit alebo vieru v to, že akonáhle príde do vzťahu dieťa, musia sa oddať iba tomu materstvu a všetko ostatné odložiť. Myslia si, že iba z toho starania sa o dieťa, im bude pre rodinu plynúť šťastie. Matky majú niekedy pocit, že takým spôsobom zabezpečia pre rodinu dokonalosť, a že oni sami tak budú dokonalé. Je to úplný mýtus.

Uvedomme si, že takýmto spôsobom sa energetický tok medzi partnermi hneď uzaviera, pretože zrazu má prednosť oveľa viac rodičovstvo, ako partnerstvo samotné. Akoby sa zabudlo na to, že z čoho vzniklo práve to rodičovstvo, pretože samotný intímny partnerský vzťah začína automaticky zaostávať. Naše vzťahy sú založené na závislosti od niečoho a vzájomnom napĺňaní si potrieb, pretože do vzťahu sa priťahujeme, aby sme sa dopĺňali v celom tom spektre ako je: staranie sa o domácnosť, bezpečie, peniaze, láska, intimita, krása, … a toto vzájomné sýtenie potrieb je to rozdelené tak 50% na 50%. A do tejto úrovne, keď príde dieťa, tak akoby často sa stáva, že žena už prestáva byť milenkou a partnerkou, ale zároveň od muža ďalej očakáva, aby jej napĺňal tých 50% aj napriek tomu, že muž zrazu ostal na druhej koľaji. Postupne sa ani to očakávanie muža od ženy nenapĺňa, pretože všetka pozornosť ženy ide dieťaťu, a tak sa muž cíti odsunutý a nevyživený. A tomu sa hovorí, že celá prirodzená a zdravá hierarchia sa otočila. Samozrejme, prvého pol roka je jasné, že je to v poriadku, kým sa hormóny ženy a celé to zorganizovanie sa, ustália, ale nie je to zdravé následne!

Čo je prirodzená hierarchia vo vzťahu?

Na to, aby  rodinný život zdravo prúdil tak, ako má, je v prvom rade dobré uvedomovať si zachovávanie zdravej partnerskej hierarchií v rodinnom živote. Sú to tri miesta, na ktoré nemôžeme zabúdať. Po prvé, na 1. mieste SOM JA ako žena! To znamená, že na to, aby aj váš muž a aj deti boli dostatočne energeticky vyživované, v prvom rade to musíte byť vy, ktoré majú byť maximálne spokojné, šťastné a uvoľnené. A nie frustrované a vyčerpané z toho, že len druhým dávate a staráte sa, a na seba zabúdate. Ako? Jednoducho. Nemôžete byť iba v roli matky, ale na to, aby ste boli plne a naďalej aj v úlohe partnerky či milenky so svojím mužom, je potrebné naozaj systematicky a pravidelne napĺňať aj svoje potreby a svoju sebarealizáciu tak, ako tomu bolo pred materstvom. Jednoducho sa starať o seba s láskou, pretože vaše šťastie má byť zároveň nezávislé od vzťahu a dieťaťa. Iba vtedy budete energeticky naplnené a celistvo vyživené, z čoho môžete ďalej dávať aj svojmu mužovi, aj deťom. Teda na prvom mieste je to napĺňanie vlastných potrieb a vedieť, kto ste samými pre seba. Treba sa dokonale sa postarať o svoje fyzické, emocionálne, mentálne a materiálne potreby. Pretože len vtedy, ak seba nedáte na koniec hierarchie, môžete pre svoj domov žiariť a utužovať tak aj partnerstvo.

Na 2. mieste je PARTNER! Teda je dôležité nezabúdať na to, že dieťa vzniklo z vášho vzťahu. Nezabúdať a ďalej rozvíjať to, čo ste spoločne medzi sebou začali a utužovať to. Je zákonité a normálne, že zo začiatku to bude búrlivé a napäťové, kým si všetci zvyknú. Ale po čase sa treba k sebe znova vrátiť a žiť svoj život aj mimo dieťaťa. Stáva sa aj to, že ženy niekedy z pôrodu odchádzajú traumatizované, čo následne môže vytvoriť sexuálnu apatiu. Skúste to postupne s jemnými masážami, dávajte si rešpekt a nesnažte sa z pôrodného zranenia dlhodobo uzatvárať, pretože pre muža je sexualita hlavnou esenciou mužnosti.

Je to paradoxné, ale až na 3. mieste je DIEŤA! K nemu sa potrebujeme postaviť s maximálnou láskou, ktorá je zároveň obohatená určitými hranicami, ktoré je potrebné spoločne vytvoriť a veľmi dôkladne s ním od začiatku komunikovať. Dieťa nemôže byť kráľom rodiny a určovať vaše spoločné partnerské nažívanie a napĺňanie. Pretože v tej hierarchií sa vytvorili zrazu 4 vzťahy – žena-muž, matka-dieťa, otec-dieťa a spoločný vzťah rodiny. Na to netreba zabúdať. Partnerstvo je vždy nadradené nad materstvo a musí byť na prvom mieste, pretože ak sú vyživení a spokojní partneri, tak potom je spokojná a žiarivá celá rodina. A presne toto zdravé nadstavenie ďalej odovzdávať aj svojim deťom.

Social styling ako nový trend spoločnosti?

Dnes je rovnako citeľný tlak od našej spoločnosti, že ako byť tzv. dokonalou matkou. Sú tam vybudované určité vzorce, podľa ktorých by akože „každá správna matka“ mala ísť, aby nezlyhala, a aby v tom staraní sa o dieťa bolo všetko perfektné. A že je akoby nedovolené zlyhať. Médiá a rôzne instagramové, dokonalé fotky nám diktujú, ako čo najlepšie kŕmiť, ako sa s dieťaťom čo najkrajšie usmievať, ako by sme mali kupovať všetky tie bio veci, bio fľašky, aby sme minimalizovali to plastové prostredie od dieťaťa. Takisto vzniklo už mnoho kníh a článkov o tom, aké sú najlepšie podnety pre dieťa, v akom prostredí, kde môže a kde nemôže vyrastať, … Toto dnešným moderným mamičkám môže zaberať príliš veľa času a z toho tlaku, ako musí byť všetko naozaj dokonalé, aby nezlyhala, z toho, že musí zabezpečiť a urobiť pre to dieťa to najlepšie, čo sa dá, môže niekedy vyplývať aj frustrácia, sklamanie, negatívne emócie, pretože takto si na seba pletú vlastný bič. V minulosti to tak vôbec nebolo. Vôbec sa nestarali o to, čo je dnes trendové alebo, ako sa čo najlepšie pochváliť. Išlo iba o to, čo najlepšie dieťa nakŕmiť a dať bezpečie, lásku, pohodu. Milé mamičky, social styling, alebo sociálne tvarovanie sa, je absolútny klam. Spokojnosť vyviera iba z toho, čo bude konkrétne pre vás vhodné, uspokojivé a dostatočné, či už sa to týka vecičiek alebo spôsobe výchovy. Ak sa zameriate skôr na intuíciu, vtedy to bude dokonalé!


Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1631

Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1633

Pridaj komentár

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.