toggle menu

Power Kurzy

Každá choroba má svoje vlastné liečebné možnosti. Koučing je jedna z metód, ktoré prispievajú k zlepšeniu psychosomatických porúch. 

Ak hľadáte pojem psychosomatika v slovníku, alebo v textoch, väčšinou nájdete mnoho vysvetľujúcich textov o tom, že psychosomatika je veda alebo obor, ktorý skúma vzťahy medzi psychikou, duševným rozpoložením a fyzickou nemocou. Pri pohľade do histórie je zrejmé, že psychosomatika naozaj nie je výplod nejakého ezoterického nadšenia modernej doby. Základy všetkých lekárskych vied a umenia má v staroveku na území Indie, Číny, Mezopotánie alebo ríše starých Inkov. Tie boli postavená na princípe psychosomatiky.

 Až v renesančnej dobe, s príchodom vied ako fyzika, chémia a matematika, sa na ľudské telo začalo pozerať ako na dokonalý stroj. Starostlivosť o dušu a prežívanie prebrala cirkev.

„Jednou z podmienok uzdravenia, je chuť uzdraviť sa.“ Lucius Annaneus Seneca, rímsky filozof, dramatik, básnik, politik

Ako obmedzená , tupá a súčasne silná je pýcha človeka

Na začiatku si dajme terminologické jasno: emócie sú telesné deje, neurochemické reakcie, ktoré nastavujú organizmus k akcii. Ich pôsobenie môžeme zachytiť na troch osách: nabudenie verzus útlm, príležitosť verzus odhalenie a spolupráca verzus súperenie.

„Emócie sa odohrávajú v divadle tela, zatiaľ čo pocity v divadle vedomia.“  Antonia Damasia

Láska strach, hnev a zlosť, údiv, smútok, hnus, radosť a smiech, dôvera, pomsta, hanba a pocit viny. Emocionálne pocity definujú kvalitu našej životnej skúsenosti. Motivujú k myšlienkam a aktivitám. Podporujú prosociálne jednanie a kreatívne riešenie problémov. Ale tiež postoje a činy celkom opačné.

Priatelia na lúke

Peklo je stav duše a peklo je nákazlivé 

Ľudskému spoločenstvu chýba komunikačná dokonalosť. Každému kto sa len okrajovo venoval depresii, vie, ako je depresia nákazlivá. Zhubný pocit osamelosti je dlhodobý pocit emigranta vo vlastnom prostredí.  Mám za to, že osamelosť nie je dosť zdôraznená pri syndróme vyhorenia. Taktiež duchovné zážitky môžu mať vplyv na zdravotný stav a na ďalšiu životnú cestu.

Tu sa naskytá zamyslenie: „Keby som mohol naozaj žiť podľa seba, nie podľa toho, čo odo mňa očakávajú druhí?

Prial by som si, aby som tak tvrdo pracoval?

Prial by som si, aby som mal odvahu v živote vyjadriť svoje city?

Prial by som si, aby som ostal v kontakte so svojimi priateľmi?

Prial by som si, aby som bol šťastný?“  atď.

Túha po dokonalosti v sebe skrýva magickú predstavu nesmrteľnosti: keď budem všetko robiť dokonale a keď budeme skutočne dokonalý/á smrť si pre mňa nepríde. Za každou túžbou sa totiž skrýva neistota, obdiv k svojim vlastnostiam, znalostiam, schopnostiam a pravým sebaocenením, alebo ocenením ako by som si prial vypadať.

Čo môže telo robiť pre svoju dušu?

Profesor filozofie , doktor Tyrš, priniesol národu heslo: „V zdravom tele zdraví duch.“

Ale telo nie je len nejaká hlúpa mechanická hračka. Má svoje hlboké zákonitosti a je schopné k nám múdro hovoriť. Rozhovoru niekedy hovoríme liečba slovom. Slovo bolo na začiatku a je aj na konci. Posledným vysloveným vetám, výrokom na konci života, prikladáme zvláštny význam.

 „Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť vás dostane kamkoľvek.“  Albert Einstein

Ako môže myseľ ovplyvniť fyzické telo?

Je dobre známe, že myseľ dokáže spôsobiť fyzické príznaky. Napríklad, keď sa bojíme alebo obávame, môžu sa objaviť príznaky úzkosti, telesné obtiaže ako:

  • chronické bolesti (hlavy, brucha, chrbtice, kĺbov, …)
  • chronická únava
  • znížená imunita
  • gynekologické problémy
  • kožné problémy
  • kardiovaskulárne choroby
  • nechutenstvo alebo nadmerná chuť k jedlu
  • tráviace problémy
  • alergie a astmy
  • iné zdravotné problémy, ktoré pretrvávajú alebo sa stále vracajú

Aká je liečba psychosomatickýh porúch?

Každá choroba má svoje vlastné liečebné možnosti. Pri fyzických ochoreniach sú zvyčajne najdôležitejšie fyzické liečby, ako sú lieky a operácie. No niekedy nám stačí len niekoľko správne zvolených otázok od kouča a prídeme na koreň vlastných túžob, zdravotných ťažkostí a ich prekážok v živote. V tejto chvíli nás kouč dokáže svojimi otázkami a našimi odpoveďami dostať z bodu A do bodu B a to je skvelé. Prídeme na podstatu našich psychosomatických prejavov a možnosti ich eliminácie, naplánovaním krokov k dosiahnutiu vytúženého cieľa. Naša psychika sa ustáli a naše telo bude v súlade. Niekedy sa stačí správne pýtať a počúvať.

Koučing je jedna z metód, ktoré prispievajú k zlepšeniu psychosomatických porúch.

Milí moji, prajem vám veľa správnych odpovedí a ešte viac pre vás správnych krokov v živote.

ODPORÚČANÉ KURZY


Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1631

Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1633

Pridaj komentár

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.