Umenie počúvať v koučingu

Počuť nie je to isté ako počúvať! (Umenie počúvať)

Čo potrebujete k tomu, ak sa chcete stať dobrými partnermi na rozhovor a chcete si získať priateľov? Prečo sa taká samozrejmá činnosť ako je počúvanie, považuje za umenie? Ako nám k tomu pomôže koučing? Poďme sa na to pozrieť.

Umenie počúvať je vo všeobecnosti najmenej chápanou častou procesu komunikácie. Ak sa ľudí spýtame, či sú presvedčení, že vedia počúvať, väčšina z nich odpovie: „Samozrejme, že áno.“ Skutočnosť je ale iná. Často síce počujeme, ale zriedkavo už počúvame pozorne a s ozajstným porozumením. Nie je to hra so slovíčkami, ale fakt.

Odborníci odhadujú, že asi 70% bdelého času komunikujeme s inými ľuďmi. Z toho 33% času rozprávame a až 42% času počúvame. Počúvanie teda nie je iba vnímanie slov, ale tiež udržanie pozornosti, sledovanie mimiky, gestiky, pohľadov očí..

Čo je to tá pozornosť?

Za dva hlavné znaky pozornosti považujeme zameranosť a sústredenosť.  Je to stav bdelosti, v ktorom sa vedomie zameriava na niektoré podnety, činnosti alebo deje, zatiaľ čo iné ignoruje (alebo sa snaží ignorovať). S pozornosťou sú spájané slová ako zameranosť, sústredenosť, selektivita či koncentrácia. 

Zameranosť je vymedzená obsahom, tzn. tým, na čo sa zameriavame. Sústredenosť (koncentrácia) pozornosti predstavuje silu, intenzitu s akou sa na predmet alebo činnosť zameriavame. Podľa Keld Jensena ľudia sú schopní zapamätať si od 25% do 50% z toho, čo počujú. To znamená, že

minimálne polovica toho, čo poviete svojím zamestnancom, nadriadenému alebo partnerovi sa vytratí do neznáma.

Tajomstvo úspechu v obchodnom styku

“Len málo ľudí,” napísal Jack Woodford vo svojom Zamilovanom cudzincovi, “je schopných odolať lichoteniu, ktoré je vyjadrené sústredenou pozornosťou.” Počúvanie so záujmom z nás robí sústredeného poslucháča. Navyše tento druh úprimného a pozorného počúvania je najväčším komplimentom, ktorý môžeme našim blížnym zložiť.

Dokonca aj bývalý rektor Harvardovej univerzity poveda: “Pokiaľ ide o tajomstvo úspechu v obchodnom styku, nehľadajte za tým nijakú záhadu. Dôležité je iba to, aby ste venovali mimoriadnu pozornosť osobe, ktorá s vami hovorí. Nič iné nedokáže ľuďom tak zalichotiť.”

koučing a umenie počúvať

Tipy ako sa môžeme naučiť umeniu počúvať?

  • Sústreďte sa. Najväčšou chybou väčšiny ľudí je, že sa príliš sústredia na to, čo odpovedia. Alebo sa zamýšľajú nad tým, ako ich to, čo počujú, ovplyvní. 
  • Praktizujte reflexívne počúvanie. Parafrázujete význam toho, čo ste počuli, aby ste sa ubezpečili, že ste si slová rečníka interpretovali správne.
  • Odložte telefón. Je nemožné pozorne počúvať a zároveň kontrolovať mobil. Nič nevyruší ľudí viac, ako keď sa počas konverzácie pozeráte na telefón. 
  • Klaďte správne otázky.  Okrem overenia toho, čo ste počuli, by ste taktiež mali klásť otázky zamerané na získanie dodatočných informácií.
  • Nesúďte. Mať otvorenú myseľ je zásadné. Robí vás to prístupným a zaujímavým pre ostatných. Nikto nechce viesť rozhovor s niekým, kto si už dopredu vytvoril názor.
  • Používajte pozitívnu reč tela. Používanie nadšeného tónu, udržiavanie očného kontaktu a naklonenie sa k osobe, s ktorou konverzujete, to je pozitívna reč tela, ktorú používajú skvelí poslucháči. 
  • Buďte ticho. Ak sa nepýtate, aby ste niečomu lepšie porozumeli, alebo nekladiete overujúce otázky, nemali by ste hovoriť vôbec. Nemali by ste zasahovať do rozhovoru tým, že budete neustále ponúkať riešenia rečníkových problémov.

Koučing ako nástroj sústredeného počúvania

Nedostatočná komunikácia, ktorou dnes trpíme, je do značnej miery spôsobená tým, že nevieme ako počúvať. Aktívnym počúvaním budujeme dôveru okolo seba, či už v súkromnom alebo profesionálnom živote.

Koučing je v podstate celý o sústredenom počúvaní a následnom kladení správnych otázok. Je to tak mocný nástroj, že mení životy ľudí. Takže, ak by ste sa radi stali dobrými partnermi na rozhovor, buďte pozornými poslucháčmi. Ak sa chcete stať zaujímavými, zaujímajte sa o druhých. Dávajte ľuďom otázky, na ktoré radi odpovedia. Povzbudzuje ich, aby hovorili o sebe a o tom, čo dosiahli.

Pamätajte si, že ľudia, s ktorými sa bavíte, sú stonásobne zamestnanejší sami sebou, svojimi túžbami a starosťami ako vašimi problémami.

Tak ako, oplatí sa počúvať? Myslím si, že áno. Tá dôvera, ktorú si vybudujete, stojí za to. Skúsený kouč vie o čom píšem a takýmto koučom sa môžete stať aj vy. Pomyslite na to, keď sa nabudúce pustíte s niekým do reči.