Ako sa stať koučom

Aká je cesta kouča po absolvovaní kurzu Kouč104?

Koučing je pre uvedomelých ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť, ktorí sa chcú posúvať ďalej, ktorí chcú nájsť svoje vlastné spôsoby, riešenia a cesty. Také, ktoré sú perfektné práve pre nich, ktoré uspokojujú ich vlastné potreby a z ktorých majú dobré, ba až vzrušujúce pocity.

O tom, ako sa stať koučom, ste si už mohli prečítať v našom článku Cesta kouča. V našej spoločnosti PowerCoaching patria medzi základné koučingové kurzy Kouč60 a Kouč104. Je to pevný základ, na ktorom môžete začať stavať a odštartovať svoju koučovaciu prax či kariéru. Ako sa však môžete ako kouč rozvíjať ešte ďalej? V tomto článku sa dozviete hneď niekoľko tipov, či už sú to ešte vyššie (medzinárodné) úrovne koučovania alebo  ďalšie možnosti vzdelávania a rozvoja koučov.

1. Po ukončení základného kurzu koučingu sa môže záujemca o medzinárodnú certifikáciu prihlásiť na kurzy:

Kurz KOUČ ACC (Pridružený certifikovaný kouč)

Kurz KOUČ ACC poskytuje prehĺbenie koučovacích zručností, vedie k splneniu medzinárodných štandardov a priamemu získaniu titulu ACC.

Tento program je mentoringovým doplnkovým modulom, je akreditovaný ako level 1 a obsahuje aj medzinárodnú certifikovanú skúšku ACC. Skúška sa robí v slovenčine a priamo v spoločnosti PowerCoaching – ako záver tohto programu.

Programom Kouč ACC získate ďalších 32 hodín akreditovaného koučovského vzdelávania. Samotný kurz tvorí 100% praxe, ide o individuálne aj skupinové mentoringy a konzultácie, spojené s podrobnou analýzou a okamžitou spätnou väzbou. Celková dĺžka kurzu je 32 hodín (rozdelených do 4 dní).

Na ukončenie kurzu potrebujete mať absolvovaných 100 hodín koučovacej praxe, ktorú si však môžete doplniť aj počas trvania kurzu.

Kouč s titulom ACC vie používať základné koučovacie techniky a štruktúru, usiluje sa viesť rozhovor k cieľu a technicky správne, pomocou otvorených otázok a naučených koučovacích schém a nástrojov.

Kurz KOUČ PCC (Profesionálny certifikovaný kouč)

Kurz PCC, podobne ako kurz ACC, tiež prehlbuje koučovacie schopnosti kouča, spĺňa medzinárodné štandardy a vedie k získaniu titulu PCC.

Program KOUČ PCC je akreditovaný ako level 2 a obsahuje medzinárodnú certifikovanú skúšku PCC. Aj táto skúška sa v PowerCoachingu robí v slovenčine, v závere PCC programu.

PCC program poskytuje 53 hodín praxe akreditovaného vzdelávania. Kurz pozostáva taktiež len zo samotnej praxe, zahŕňajúcej mentoringy i konzultácie, a to v individuálnej aj skupinovej forme. Koučovanie bude podrobne analyzované a nasledované spätnou väzbou.

Pre získanie PCC titulu potrebuje mať kouč odkoučovaných minimálne 500 hodín, a to minimálne s 25 rôznymi klientmi, posledných pár z nich si však vie doplniť aj počas trvania kurzu.

Kouč s titulom PCC už nevedie rozhovor len s pomocou schém a techník, ale viac dôveruje v klientove zdroje. Štruktúru a nástroje vie používať na mieru a prispôsobovať potrebám klienta. Kouč na vyššej úrovni dbá na to, aby klientove uvedomenia mali presah aj mimo momentálne riešenej témy.

Kouč začína so získavaním praxe už počas kurzu koučovania. Prax je pre koučovanie doslova nevyhnutná. Ako sa hovorí – „cvičenie robí majstra“. Majstrovstvo koučingu spočíva práve v jeho praktizovaní. Teórie si viete prečítať aj v literatúre, no praktické skúsenosti sú tie, ktoré dávajú vášmu koučovaniu vyššiu úroveň.

Koučovia začínajú teda skúšať koučovať už počas kurzov, ktoré absolvujú. Po ukončení kurzu sa zväčša ostávajú naďalej koučovať so spolužiakmi z kurzov alebo s ďalšími absolventmi koučovacích škôl, kde precvičujú svoje novonadobudnuté schopnosti, používanie koučovacích nástrojov a techník a dodržiavanie všetkých kompetencií kouča.

Kouč môže praktizovať koučing aj v okruhu svojich priateľov a známych. Poväčšine sú to bezplatné koučingy, za účelom skvalitnenia svojich schopností.

2. Získanie praxe kouča

Ďalšou možnosťou je dobrovoľníctvo a ponúkanie svojich služieb zadarmo tým, ktorí to potrebujú. Krásnym bonusom pre vás sú vaše nové a obohacujúce praktické skúsenosti. Takto sa môžete prepojiť vo Facebook-ovej skupine Koučujme sa (osobne aj online).

Časom a skúsenosťami kouč dozrie do úrovne, kde si trúfne pýtať za koučovanie aj odmenu. Zo začiatku sú ceny nižšie, no s rastúcou profesionalitou sa ceny zvyšujú. „Každý majster bol raz amatér“ a začínal od nuly. Tak aj s koučovaním si neťahajte medové motúzy popod nos a akceptujte, že na začiatku vás to bude stáť veľa času a energie, trénovania, experimentovania i hľadania si vlastných spôsobov a ciest, kým sa stanete plnohodnotným koučom.

Rozširovať klientelu môžete rôznymi spôsobmi. Ak ste začali u vašich priateľov, ich spokojnosť a referencie vám pomôžu k získaniu ďalších klientov. Vzhľadom na vašu cieľovú skupinu sa môžete pustiť aj do online alebo offline martketingu a rozširovania povedomia o vás a vašich službách. Môžete sa zamerať napríklad aj na tvorbu web stránky, sociálne siete, vašu fyzickú lokalitu, miestne komunity, organizácie a firmy a pod. Je na vás, či budete koučovať osobne alebo online, vo vlastnej koučovni alebo v kaviarni. Spôsobov je mnoho a ich výber záleží najmä od toho, kto je váš ideálny klient a ako najjednoduchšie sa môže o vás dozvedieť.

Power Coaching ACPC komunita taktiež rastie v súkromnej skupine, do ktorej majú prístup všetci absolventi kurzu KOUČ104, ktorej súčasťou sú aj rôzne výhody.  Taktiež poskytuje špeciálny PEER program, v ktorom je možné získať platených klientov, ktorí sú potrební v zmysle požiadania o medzinárodný titul kouča.

3. Úspešné podnikanie v koučingu

Ako rozbehnúť úspešné podnikanie v koučingu sa dozviete aj v špecifickom online kurze

Rozbehnúť koučovacie podnikanie je rovnako náročné ako hocijaké iné. Pre „prácu na vlastnú päsť“ potrebujete mať vypracovaný podnikateľský plán a stratégiu. Musíte mať sebadisciplínu a zamerať sa na aktivity, úlohy a kroky, ktoré sú skutočne dôležité a prioritné pre podnikanie. Veľmi dôležité je nevzdať sa pri prvom nezdare, reflektovať, čo funguje a čo nie, skúšať to inak, ak to nefunguje, a tak ďalej. Určite sa netreba na začiatku podnikania zapodievať nepodstatnými vecami ako je napríklad dizajn internetovej stránky či loga.

Pred začatím podnikania si musíte vedieť odpovedať najmä na tieto zásadné otázky:

 1. Kto ste vy ako kouč? (Lebo vy ste tvárou svojho podnikania, vy ste značka.) 
 2. Prečo koučujete?
 3. Čo ponúkate? Aké je vaše portfólio? Čo, ako a kedy budete robiť?
 4. Kto je váš ideálny klient? Aké má problémy/témy?
 5. Čím a ako môžete klientovi pomôcť? Akú pridanú hodnotu alebo úžitok (výsledok, zmenu) mu prinášate? Čím sa líšite od vašej konkurencie a ako o tom chcete presvedčiť klienta?
 6. Ako sa k vám klient dostane? Ako sa o vás dozvie?
 7. Aký je váš finančný plán a finančné očakávania?
 8. Aké sú vaše vízie, ciele (krátkodobé aj dlhodobé) a akčné kroky v podnikaní?
 9. Aké sú vaše hodnoty a poslanie?
 10. Ako chcete rozvíjať seba a vaše podnikanie?
 11. Ako budete merať pokrok v podnikaní?
 12. Koľko potrebujete klientov?
 13. Koľko a akých služieb (poprípade tovarov) potrebujete predať?

Všetkými týmito otázkami vás však spoľahlivo prevedú lektori v online kurze „Ako rozbehnúť úspešné podniaknie v koučingu“, ktorý môžete študovať IHNEĎ.

4. Doplnkové vzdelávanie v oblasti koučingu a ďalšie kurzy

Okrem základných a vyšších (medzinárodných) úrovní koučovania sa môže kouč vzdelávať aj v ďalších druhoch a oblastiach koučingu, ktoré sú veľmi dôležité. Ide napríklad o vzťahový koučing, mentálny koučing trénerov a športovcov, tímový koučing, alebo biznis koučing.

Okrem prehlbovania koučingových schopností je pre koučov výhodou ovládať aj komunikačné alebo manažérske zručnosti. Profesionálny kouč môže vo svojej práci využiť aj ďalšie metódy a nástroje, napríklad Konštelácie s figúrkami či prácu s Koučovacími kartami.

5. Podporné skupiny a mentoringy

Verejný mentoring – ponúka PowerCoaching minimálne dvakrát ročne pre všetkých svojich absolventov Kouč104 zadarmo. (Pre ostatných záujemcov je tiež dostupný, avšak za poplatok.) Na verejnom mentoringu, ktorý sa koná online, máte skvelú možnosť zúčastniť sa reálneho koučovacieho rozhovoru ako nestranný pozorovateľ, sústrediť sa tak na jeho priebeh, kompetencie kouča, otázky, verbálnu aj neverbálnu komunikáciu a pod. Pokiaľ máte záujem, je tu tiež možnosť prihlásiť sa (vopred) do role kouča alebo koučovaného. V prípade role kouča dostanete aj doklad o absolvovaní mentoringu. Mentor po ukončení sedenia uvedie svoje postrehy a poskytne spätnú väzbu. Tieto postrehy a feedback sú tiež veľmi kvalitným zdrojom uvedomení a informácií v oblasti koučovacích schopností. Po skončení koučovania môžete taktiež vy ako pozorovateľ prispieť svojimi vhľadmi alebo otázkami.

Stretnutie koučov a sympatizantov – raz ročne usporadúva PowerCoaching stretnutie koučov a sympatizantov úplne zadarmo. Na tomto stretnutí prezentuje novinky a trendy v koučovaní, umožňuje bezplatné koučovanie v dvojiciach, prináša výživné prednášky od rôznych hostí, lektorov a odborníkov, ktorí majú čo povedať, a tiež príbehy a skúsenosti absolventov PowerCoachingu. Stretnutie je dostupné všetkým na Slovensku i v zahraničí, pretože je online a samozrejme môžete aj vy – účastníci prispieť do diskusie.

Power Coaching koučom ponúka všetko, čo potrebujú pre svoj rast a rozvoj „pod jednou strechou“. Navyše naša spoločnosť stále rastie a rozširuje svoju ponuku, preto sa u nás môžete stále niečo nové naučiť a vždy sa na niečo opäť tešiť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako vám koučing pomôže viesť úspešný život, odporúčame knižku od Silvii Langermann „Úspech si ty“ alebo si neváhajte pozrieť naše Powercasty na Spotify či Videá na našom YouTube.

ODPORÚČANÉ KURZY