toggle menu

Power Kurzy

Vedeli ste, že depresia sa zaraďuje medzi choroby? Táto ničivá choroba býva zvyčajne liečená nedostatočne alebo len čiastočne. Ako sa dá z tejto choroby vyliečiť úplne? Poďme sa do toho spolu pustiť.

Existuje niekoľko techník. Štúdie analyzujúce stav pacientov, ktorí prešli programami KBT, ukazujú, že štandardný pacient odchádza vyliečený z depresie, ba dokonca boli schopní lepšie analyzovať zložité problémy a robiť správne rozhodnutia. Vďaka tomu sa zlepšila ich celková kvalita života.

Tieto programy sa odporúčajú absolvovať nielen pre ľudí v depresii, ale aj tými, ktorí depresiou netrpia, ale túžia po zvýšení svojho duševného potenciálu. Aj zdravý človek bez depresie dokáže neustále zlepšovať svoje vzťahy, študijné výsledky, pracovný výkon, svoj vplyv na druhých a celkovú úspešnosť v živote.

Väčšina ľudí má veľké rezervy v tom, ako žijú svoje životy. Potrebujú len nájsť nástroje, aby mohli tieto rezervy využiť. Táto technika resp. program môže človeku s priemernou inteligenciou (IQ) a priemernou emocionálnou inteligenciou (EQ) pomôcť dosiahnuť najvyšší percentil, aký zvyčajne vykazujú len elitní myslitelia.

MOZOG JE EŠTE ÚŽASNEJŠÍ, AKO STE SI DOTERAZ MYSLELI

Netreba sa uspokojiť s priemerom alebo miernou nadpriemernosťou. Pomocou jednoduchých, ale zásadných krokov:

  • Sa môžete stať vedúcou osobnosťou v spoločnosti, v ktorej žijete
  • Vaše životné vyhliadky sa zlepšia
  • Váš život získa zmysel
  • Váš mozog bude dokonalým, vyváženým nástrojom a stane sa cestou k lepšiemu vzdelaniu, motivácii a vzťahom.

KOMPLEXNÁ STRATÉGIA

Dnešná doba nepraje hlbokým myšlienkam, a hoci objektívne a disciplinované uvažovanie v širších súvislostiach sa stalo minulosťou, kritické myslenie a emočná pohoda nemusia byť strateným umením. Vďaka porozumeniu a následnej aplikácií princípov, ktoré zakúsite na týchto programoch a kurzoch, môžete dosiahnuť špičkové duševné výkony.

Pri EQ a duševnom zdraví sú podstatné 3 dôležité oblasti:

  1. Zaoberanie sa vašimi skutočnými myšlienkami, a to s dôrazom na myšlienkové vzorce, ktoré narúšajú vaše emocionálne zdravie
  2. Správanie, ktoré silno ovplyvňuje vaše psychické schopnosti
  3. Princípy, ktoré dovoľujú vášmu mozgu vyrovnať sa napr. so zásadnými zmenami v živote alebo s nečakanou stratou, umožňujú robiť ťažké rozhodnutia alebo upraviť štýl života

Trojnožka stráca stabilitu, ak jedna noha chýba, a teda aj snaha aplikovať iba jednu časť, povedie k emocionálnej a myšlienkovej nerovnováhe.

ČELOVÝ LALOK MOZGU

Odborne nazývaného prefrontálny kortex. Je totiž preukázané, že emocionálne zdravie závisí od dobre fungujúceho čelového laloka. Keď je jeho funkcia narušená, strácame schopnosť skutočnej empatie. Takto postihnutá osoba sa stáva sa egocentrickým a vychvaľujúcim sa jedincom, ktorý:

  • často stráca sebakontrolu a prejavuje nepriateľstvo a hnev
  • sústredí sa výlučne na najbližšie obdobie a stráca zo zreteľa dlhodobejšie plánovanie aj zložitejšie premýšľanie
  • schopnosť analyzovať vlastné myšlienkové pochody je oslabená

Je jasné, že čelný mozgový lalok v sebe skrýva našu schopnosť premýšľať, žiť duchovným životom, konať a myslieť morálne a používať vôľu. Sekulárne učebnice neurológie sa zhodujú v tom, že čelový lalok je štrukturálne aj funkčne kontrolným centrom riadiacim človeka.

Existuje mnoho spôsobov, ako posilniť fungovanie čelového laloka. Tým sa získa emocionálne zdravie a dosiahne vysoká duševná výkonnosť. Čelový lalok z nás robí duchovné bytosti. Bolo by teda logické predpokladať, že aktívne prežívanie spirituálneho života prehĺbi jeho funkčnosť. Mnohí psychológovia a psychiatri tento rozmer ignorujú napriek tomu, že je pre pacientov emocionálne aj intelektuálne prospešný.

Výskumy preukázali, že ľudia, ktorí silne prežívajú náboženský život, sa zároveň tešia lepšiemu emocionálnemu zdraviu. Samozrejme, niet pochýb, že vážne psychické problémy, napríklad depresia, postihujú aj veriacich. Je však zaujímavé, že American Journal of Psychiatry v roku 1998 publikoval štúdiu, ktorá preukazuje, že každých 10 bodov navyše v teste religiozity znamená pre chorého šancu na rýchlejšie uzdravenie, a to až o 70%.

Našim cieľom je pomôcť vám zlepšiť vašu emocionálnu aj všeobecnú inteligenciu, čo zvyčajne vedie k väčšej úspešnosti v živote. A to ľuďom nie len nábožensky zameraným, ale aj tým, ktorí žijú sekulárne.

Zdroj informácií: Stratené umenie myslieť


Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1631

Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1633

Pridaj komentár

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.