toggle menu

Power Coaching

Panuje predstava, že ľudia s vysokým IQ majú väčšiu šancu na úspešný život. No nie vždy to tak je. A viete, že je to väčšinou úplne naopak? Poďme sa pozrieť na to, prečo to tak je.

V profesijnom živote sú neraz úspešní tí študenti, ktorí dosahovali len priemerné výsledky. IQ sa totiž podieľa na našej šanci na životný úspech len 20%. Zvyšných 80% tvoria iné faktory. To znamená, že oveľa väčší vplyv na úspešnosť v živote majú iné činitele ako inteligencia.

Štúdia vytvorená na príklade absolventov Harvardovej univerzity v odboroch právo, lekárstvo, pedagogika a ekonómia to iba potvrdzuje – výsledky prijímacích skúšok (ktoré jasne korešpondujú s IQ) nijako nesúvisia s následným profesijným úspechom. Dôvod je jednoduchý:

Životný úspech oveľa viac ovplyvňuje EQ (emocionálny inteligenčný kvocient) než IQ (inteligenčný kvocient).

Nezvládnuté emócie môžu priviesť aj veľmi inteligentného jedinca k nerozumnému správaniu. Dôležitosť emocionálnej inteligencie pre budúci úspech je dnes medzi psychiatrami a psychológmi atraktívnou témou, pričom záujem podporuje aj stále rastúce množstvo štúdií z danej oblasti.

Skôr, ako si však povieme ako zvyšovať EQ, bude dobré sa s ním zoznámiť.

MERADLO ÚSPECHU

Čo je emocionálny inteligenčný kvocient? EQ je mierou vlastností, ktoré sú na základe výskumov preukázateľné zásadné pre úspešný a šťastný život.

Ľudia s vysokým EQ:

 • kontrolujú svoje impulzy a emócie
 • sú spoľahliví, čestní, svedomití a zodpovední
 • sú flexibilní a dokážu sa adaptovať na zmenu
 • sú prístupní konštruktívnej kritike, inovácii, novým myšlienkam, novým prístupom či informáciám
 • sú si vedomí svojich limitov a majú realistické očakávania

Emocionálna inteligencia pomáha ľuďom:

 • jasnejšie myslieť
 • efektívnejšie komunikovať
 • redukovať krajné postoje
 • posilňuje jednotu vnútri skupiny

Emocionálna inteligencia ovplyvňuje schopnosti, ktoré sú na súčasných pracoviskách vysoko žiadané a oceňované. Zamestnávatelia tvoria tímy odborníkov, ktorých úspech je podmienený znalosťami a harmonickou spoluprácou viac než inokedy.

EMOCIONÁLNA ZRELOSŤ

Cieľom by mala byť emocionálna zrelosť, teda otvorenosť a ochota rásť, rozvíjať sa a dozrievať v spôsobe, akým sa správame k druhým aj k sebe samým. V medziľudských vzťahoch dokáže človek s vyšším EQ vidieť z nadhľadu svoju emocionálnu reakciu na nejakú rozrušujúcu udalosť a vie racionálne zhodnotiť, čo sa skutočne stalo.

Vďaka svojej poctivosti vie porozumieť iným názorom a zároveň nájsť možné riešenia situácie. Je síce pravdepodobné, že naše prvé zamestnanie po skončení vysokej školy bude priamo spojené s naším IQ, no s našou postupujúcou kariérou bude čoraz významnejšie práve EQ.

Prečo ľudia s vysokou všeobecnou inteligenciou tomu často nechcú rozumieť?

Domnievajú sa, že dôvod, prečo neboli v zamestnaní povýšení, spočíva v neschopnosti okolitého sveta oceniť, akí inteligentní v skutočnosti sú. Často trpia pocitom krivdy a nespravodlivosti. Zamestnávatelia pri povyšovaní zvyčajne berú do úvahy aj inteligenciu, väčšinou však ide o inteligenciou emocionálnu.

Jedinci s vysokým EQ rozumejú svojim pocitom a emóciám a vedia ich vyjadrovať, kontrolovať a ovládať.

Zároveň zvyčajne vnímajú aj pocity a postoje druhých, ľahšie rozumejú kolektívnej dynamike a chápu svoje postavenie vnútri skupiny. Sú ochotní obetovať ocenenie svojej osoby v prospech vyššieho dobra. Ľudia s vysokou EQ sú motivovaní na dosiahnutie cieľa a udržiavajú si pozitívny a zároveň realistický nadhľad. Dôsledkom je rýchlejší postup na kariérnom rebríčku než u ľudí s vysokým IQ. V zásade ide o to, že sú schopní vidieť veci s odstupom, a tak sa vyhnú emocionálnej labilite.

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA SA SKLADÁ Z PIATICH ZÁKLADNÝCH KOMPONENTOV:

 • poznanie vlastných emócií
 • zvládanie emócií
 • rozpoznávanie emócií druhých
 • zvládanie vzťahov
 • sebamotivácia na dosiahnutie vytýčeného cieľa

Všimnite si, že kľúčovým slovom v troch z piatich bodov sú „emócie“. Emócie sú priamo spojené s motiváciou (t.j. s faktormi aktivujúcimi, riadiacimi a udržiavajúcimi správanie, ktoré vedie k dosiahnutiu cieľov). Blízky vzťah medzi EQ a motiváciou jedinca je dôvodom, prečo vysoké IQ automaticky nezaručuje životný úspech. Motivácia, ktorá je neoddeliteľnou zložkou EQ, je zároveň nevyhnutným predpokladom úspešného dosiahnutia cieľov, dobrých výsledkov a ďalších súvisiacich ziskov.


Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1631

Warning: Trying to access array offset on null in /data/d/c/dcca267e-1d23-4e62-90c5-8788cbb0fa2d/powercoaching.sk/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1633

Pridaj komentár

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.