Ako veľmi ti záleží na tom, čo si o tebe druhý myslí?

Oslobodiť sa od našej domnienky, že každý ma za svoje činy bude posudzovať, nech sú akékoľvek, je našou zodpovednosťou číslom jeden. Prečo? Lebo je to kvalita, ktorá nás dokáže posúvať tam, kam chceme ísť a s tým, čo chceme skutočne robiť.

Prečo podliehame sebaklamu?

Dnes nie je výnimočné, že každý chce byť svojským. Svojskosť, pravá autenticita vychádza z nás samotných, človek sa nemusí inšpirovať internetom alebo okolím, aby našiel pravdivého ja. Potom by to bola len ilúzia o nás. A ako vlastne človek vie, kedy podlieha sebaklamu?

Moja osobná skúsenosť s koučom Tomášom

Nerátala som s tým, no zhodou okolností, som ešte minulý rok cez web zažila osobný mini koučing s Tomášom Langermannom, a bola som ohromená tým, aké skryté veci vo mne mi pomohol objaviť.

Prečo strácame priateľov? .. A ako vyzerá skutočné priateľstvo?

„Láska je liekom proti násiliu a kľúčom k tajomstvám sveta.“ Priatelia na lúke.

Za stratu kohokoľvek alebo čohokoľvek nikdy nemôžeme vždy obviňovať iba druhú stranu. Vo svojej podstate za straty vzťahov môže ultimátne pokrytectvo, pretože sme sa nenaučili k okolnostiam pristupovať radikálne pravdivo. Ako by ste si vysvetlili bezpodmienečnú pravdivosť vy? Poďte sa inšpirovať.

3 piliere stabilného vzťahu medzi manželmi

Na to, aby bolo rodinné spolunažívanie zdravé a úspešné, je potrebné riadiť sa určitými vedomosťami a jeho zákonitosťami. Určite je pre vás už dobre známe, že väčšina neduhov pochádza práve z rôznych zranení a prebraných vzorcov z detstva, ktoré musíme mať v prvom rade vysporiadané sami so sebou.