overworking,nezdravé preberanie zodpovednosti

5 Ničivých následkov nezdravého preberania zodpovednosti

Ste natoľko zameraní na iných, že strácate zo zreteľa svoje vlastné potreby a ciele? Keď nezdravo preberáte zodpovednosť, zanedbávate aj sami seba. 

Je lákavé bagatelizovať dôsledky nezdravého preberania zodpovednosti, ale nejde o malichernú záležitosť. Toto správanie má minimálne 5 ničivých dôsledkov:
 1. Vyvoláva hnev
 2. Ubližuje to druhým
 3. Ubližuje to nám samým
 4. Podporuje nezrelosť
 5. Bráni nám sústrediť sa na naše životné povolanie
Často krát sa hráme na superhrdinu a preberáme plnú zodpovednosť za naše okolie vrátane našich detí, pričom si myslíme, že im pomáhame. Tým však zapríčiňujeme pretrvávajúcu nezrelosť nie len u druhých ľudí ale aj u seba. Skúste si položiť otázky – skutočne druhých milujete, keď…
 • Nevyžadujete od svojich detí, aby sa primerane svojmu veku zapájali do domácich prác, pretože sa nám nechce riešiť ich hnev a odpor?
 • Chránite blízku osobu pred pocitom nedostatočnosti či neistoty tým, že ju odhovárate od zdravého riskovania, vďaka ktorému by mohla rásť a dosiahnuť úspech?
 • Preberáte veľa úloh v práci, pretože sa obávate, že vaši kolegovia nevykonajú dostatočne dobre prácu, ktorú máte zadanú?
 • Plníte všetky úlohy súvisiace s organizáciou nejakého spoločenského podujatia alebo návštevy? (napríklad ponúknete svoj byt alebo auto, zabezpečíte občerstvenie, upracete, vediete konverzáciu, napĺňate všetky potreby iných a nepovzbudzujete ich, aby sa tiež ujali zodpovednosti?)

Nezdravé preberanie zodpovednosti nám do ucha šepká toto klamstvo: „Všetko to drží po hromade iba vďaka tebe. Keď to prestaneš robiť, všetko sa rozpadne.“ Opak je však pravdou!

Uvedomte si, že čím viac činnosti na seba beriete, tým viac odrádzate ostatných od toho, aby sa pokúsili niečo zmeniť. Keď upustíte od svojej prehnanej aktivity, prospeje vám, im aj mnohým ďalším. V opačnom prípade, zostanú ľudia vo vašom okolí nezrelí. Nezdravé preberanie zodpovednosti nám taktiež bráni sústrediť sa na naše životné poslanie. Keď nezdravo preberáte zodpovednosť, prejaví sa to tým, že zanedbávate aj sami seba.

Na chvíľu sa zamyslite nad svojim životom. Ste natoľko zameraní na iných, že strácate zo zreteľa svoje vlastné potreby a ciele? Popri tom, ako robíte veci pre iných – pre deti, manželského partnera, priateľov, príbuzných či kolegov -, nachádzate si pravidelne čas na to, aby ste si kládli takéto otázky?

 • Som v tejto situácii takou osobou, akou chcem byť?
 • Robím za iných to, čo by mohli a mali robiť oni sami?
 • Žijem v súlade so svojimi hodnotami?
 • Túžim po niečom, čoho sa mi nedostáva?
 • Dostávam niečo, čo v skutočnosti nechcem?
 • Dávam niečo, čo vlastne nechcem dávať?
 • Čo urobím s časom, ktorý získam, keď prestanem preberať zodpovednosť za iných?

To sú náročné otázky. Každý s nás žije v mantineloch svojho rodinného stavu a rodinných pracovných povinností. Ak sa rozhodneme niečo zmeniť, vyžiada si to dôkladnú úvahu a plánovanie a v niekoľkých prípadoch aj konzultácie s inými ľuďmi. V každom prípade existujú veci, ktoré môžete zmeniť, vypustiť alebo začať robiť, aby ste sa zdravším spôsobom sústredili na vaše poslanie či naplnenie túžob. Podstatné je mať stále na zreteli smerovanie svojho života a súčasne otvorene a jasne komunikovať s najbližšími.

Ak ste si ešte nespravili náš krátky test nezdravého preberania zodpovednosti, nájdete ho TU.

Ako sa oslobodiť od nezdravého preberania zodpovednosti?

Špeciálne sa tejto problematike venujeme na týchto kurzoch: KOUČ104, KOUČ60, Konštelácie s figúrkami v praxi, NLP a Ako sa naučiť hovoriť „nie“. Taktiež sa vám budeme radi osobne venovať na life koučingu.

Alebo odporúčame knižku ÚSPECH SI TY od Silvii Langermann.