Stoická múdrosť a moderný koučing – 10 spoločných princípov pre úspešný život

Keď si osvojíme tieto princípy a začneme ich uplatňovať, otvárame si cestu k vnútornému pokoju a skutočnému uspokojeniu.

V dnešnom uponáhľanom svete sa často strácame v množstve povinností a neustáleho boja o úspech. No čo ak by existovali princípy, ktoré by nám pomohli nájsť vnútorný pokoj a dosiahnuť úspech, ktorý skutočne cítime? Spočiatku sa môžu stoická filozofia a novodobý koučing zdať odlišné a oddelené obrovskými časovým obdobím dvoch tisícročí, no ich spoločné princípy majú moc transformovať náš pohľad na svet.

Preto vám predstavíme, ako tieto starodávne múdrosti a moderné prístupy môžu spoločne formovať a pomôcť vám viesť plnohodnotnejší a uspokojivejší život.

Spoločné princípy koučingu a stoicizmu:

1. Sebazodpovednosť a kontrola nad životom

Stoickí filozofovia nás učia, že sme páni našich osudov. Koučing stavia na rovnakom princípe – prijímaní zodpovednosti za svoje rozhodnutia a konanie. V modernom svete je nám často ťažké uznať, že sme sami tvorcami toho, akým smerom sa náš život uberá. Práve prevzatie zodpovednosti nám dáva kontrolu nad tým, čo sa deje.

2. Prispôsobenie sa zmene

Stoici si uvedomovali neustálu zmenu, ktorá prebieha v živote. Rovnako tak novodobý koučing podnecuje prispôsobivosť a schopnosť riešiť zmeny. Kým stoická filozofia kládla dôraz na vnútornú pružnosť mysle, koučing nás učí, ako sa efektívne prispôsobiť vonkajším zmenám.

3. Emocionálna inteligencia

Vývoj emocionálnej inteligencie bol základom stoickej filozofie. Stoici nám dali návod, ako riadiť svoje emócie a zachovať si vnútorný pokoj. Moderný koučing rozširuje túto predstavu tým, že nám pomáha rozpoznávať a riadiť emócie nielen u seba, ale aj u ostatných.

4. Zameranie na ciele

Stoickí filozofovia ako Epiktétos hovorili o potrebe mať jasné ciele. Koučing sa pohybuje v rovnakom duchu, pričom nám pomáha identifikovať a dosiahnuť naše krátkodobé aj dlhodobé ciele. Stanovenie cieľov a krokov na ich dosiahnutie je výzvou, ktorú obaja prinášajú do popredia

5. Múdrosť a racionálnosť

Všetci sme už zažili situácie, kedy nás naše vlastné myšlienky a reakcie prekvapili. Stoická filozofia nás učí rozvážnosti a racionálnemu rozhodovaniu. Koučing nás podporuje v tom istom smere, ukazuje nám cestu, ako využívať svoju intuíciu a rozum súčasne.

6. Praktická aplikácia princípov

Nie je to len o teórii. Stoická filozofia aj moderný koučing sa snažia priniesť konkrétne návody na aplikáciu princípov do každodenného života. Mnohé zásady stoikov sú natoľko univerzálne, že sa s nimi môžeme stretávať aj v rámci koučingových kurzov či kníh o sebarozvoji.

7. Dôležitosť introspekcie

Obe filozofie zdôrazňujú potrebu introspekcie a sebapozorovania. Stoici vyzývajú k samovyhodnocovaniu, kým koučing nám umožňuje získavať hlboké pochopenie o sebe samých. Táto introspektívna cesta vedie k lepšiemu poznaniu našich motivácií, túžob a obmedzení.

8. Nevyhnutnosť zmeny

Súčasťou života je neustála zmena. Stoická filozofia nás učí prijímať zmenu s pokorou a odučiť sa odporovaniu zmene.

Koučing nás vedie k tomu, aby sme aktívne hľadali príležitosti v každej zmene a učili sa z nej.

9. Emócie ako zdroj poznania

Emócie nie sú nepriateľmi, ako nás stoici učia. Sú našimi sprievodcami, ktoré nám môžu poskytnúť cenné informácie. Moderný koučing túto myšlienku posilňuje tým, že nás učí spracovať emócie a využívať ich ako zdroj poznania o našich vnútorných potrebách.

10. Hľadanie šťastia vo vnútri

Stoická filozofia zdôrazňuje hľadanie šťastia vo vnútri seba, nie v externých okolnostiach. Koučing túto myšlienku podporuje tým, že nás núti premýšľať o našich hodnotách a cieľoch a hľadať zmysel vo vnútornom naplnení.

Spojenie medzi stoickou múdrosťou a moderným koučingom je viac než len náhoda. Ich spoločné princípy nám ponúkajú silný základ pre úspešný život. Keď si osvojíme tieto princípy a začneme ich uplatňovať, otvárame si cestu k vnútornému pokoju a skutočnému uspokojeniu. A tak sa vraciame k otázke, ktorá nás na začiatku zaujala – existuje spojenie medzi stoickou múdrosťou a moderným koučingom?

Odpoveď je jednoznačná: Áno, existuje. Pretože v konečnom dôsledku, nie je dôležité, či sa snažíme žiť podľa princípov stoických filozofov alebo novodobých koučov. Dôležité je, že sa snažíme žiť osvietený a uspokojivý život.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom čo je to koučing a ako vám pomôže viesť úspešny život, odporúčame knihu od Silvii Langermann „Úspech si ty“ alebo podcasty a videá jej spoločnosti Power Coaching.