toggle menu

Power Kurzy

Koučing je pre uvedomelých ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť, ktorí sa chcú posúvať ďalej, ktorí chcú nájsť svoje vlastné spôsoby, riešenia a cesty. Také, ktoré sú perfektné práve pre nich, ktoré uspokojujú ich vlastné potreby a z ktorých majú dobré, ba až vzrušujúce pocity.

Prečo je koučing atraktívne odvetvie a prečo má budúcnosť?

Koučing je relatívne nové a čoraz atraktívnejšie odvetvie v súkromnom aj podnikateľskom prostredí. Jeho prínosy a uplatnenie v biznis sfére si môžete prečítať v tomto článku o biznis koučingu. Rovnako životný koučing (alebo life coaching) má svoje široké uplatnenie obzvlášť v dnešnej turbulentnej dobe.

Stále aktuálnejšou potrebou je starostlivosť o vlastné duševné zdravie. Naša civilizácia prechádza mnohými veľkými zmenami. Kedysi každý vedel, kde je jeho miesto, aká je jeho rola, čo sa od neho očakáva a mozog mu slúžil najmä pre jeho prežitie a vývoj. V dnešnej dobe však dochádza k zásadným zmenám nielen v rodine, práci a trávení voľného času. Mení sa spôsob žitia a síce si život na prvý pohľad uľahčujeme, zároveň si ho komplikujeme. Máme tu rýchle technologické zmeny, nástup umelej inteligencie, nástrahy najmä v oblasti informácií a dezinformácií, lákadlá sociálnych sietí (ktoré bojujú o našu pozornosť, a teda aj o náš čas), konzum a pohodlný životný štýl. Toto všetko má fyzické aj psychické dopady na naše zdravie a duševné prežívanie.

Prečo čoraz častejšie potrebujeme kouča?

Jeden z hlavných dôvodov je ten, že niektorí ľudia jednoducho nepoznajú svoje hodnoty, svoje skutočné potreby, dokonca ani seba samého. Niekedy nevedia, kam patria, kde smerujú, na akú cestu sa vydať. Žijú v neistote, nie však v strachu o prežitie, ako to bolo kedysi, ale v strachu o zmysluplnosť. A práve tu vzniká novodobý priestor a dopyt po pomocných profesiách.

Naše mysle sú zahltené, preťažené, bez pevných základov. Informácie aj dezinformácie sa k nám dostávajú neustále. Nie je dostatočný priestor na vypnutie, regeneráciu, všímavosť, vedomé prežívanie, sebareflexiu, hlboké konverzácie, budovanie vzťahov a komunít. Čas uteká tak rýchlo a my sme čoraz častejšie zapnutí na autopilota. Keď sa naskytne voľná chvíľa, chytíme telefón a opäť svoju myseľ bombardujeme ďalšími stimulmi. Týka sa to už takmer všetkých dospelých aj mládeže.

Ďalším z dôvodov je, že zabúdame na psychohygienu, ktorá je tak dôležitá pre náš pocit spokojnosti a duševnej pohody. Moderný životný štýl nám síce mnohé uľahčuje, no okráda nás o základné elementy, ktoré sú pre naše duševné zdravie nenahraditeľné. Žiaľ, tieto trendy rýchlej, turbulentnej doby, moderných technológií, nekonečných zmien, rozpadu rodiny a komunitného života, neprirodzeného trávenia voľného času, roztrieštenej pozornosti, hoaxov, nezdravej pohodlnosti (a mohla by som vymenovať ešte mnoho ďalších aspektov) nás zaťažujú a pôsobia priam toxicky na naše duševné zdravie. Rozšírením týchto javov tiež rastie dopyt po koučoch. Pretože koučing vám vie pomôcť k návratu k svojej podstate, k osobnej integrácii, k prebratiu zodpovednosti za váš život, a tým aj k prinavráteniu osobnej sily do vášho života.

Predstavte si teraz „človeka tejto doby“ – doby sociálnych sietí a nekonečných informácií, zvŕtajúceho sa medzi zmenami zo všetkých strán, pod tlakom v práci i doma, s nekonečným zoznamom úloh, operatívy a požiadaviek, s pozornosťou roztrúsenou na všetky tie povinnosti i možnosti a lákadlá celého sveta. Zavaleného, preťaženého, nespokojného, nešťastného, frustrovaného, neuspokojeného, strateného, zaseknutého… Prežívajúceho na autopilota. Naháňajúceho sa v jednom koliesku ako škrečok. Ovládaného zlozvykmi, negatívnymi myšlienkami a emóciami, presvedčeniami a inými kognitívnymi chybami. Poznáte takého? Alebo viac? Čo by mu mohlo pomôcť?

Kouč je užitočný, lebo je rešpektujúcim partnerom, pozorným poslucháčom, oporou, sprievodcom a poskytuje vám bezpečný a dôverný priestor. Svojim profesionálnym prístupom vám pomocou otázok pomôže nájsť odpovede vo vás samých. Lebo len vy sami ste odborníkmi na svoj život a vy ste tí, ktorí majú za svoj život zodpovednosť, ktorí sa rozhodujú, ktorí každý deň budujú tie drobné návyky, ktoré tvoria váš vlastný životný štýl, vašu vlastnú cestu.

Životný kouč vám pomôže najmä v týchto aktuálnych témach:

 1. sebapoznanie
 2. definovanie hodnôt, priorít a cieľov,
 3. veľké životné rozhodnutia a zmeny,
 4. riešenie náročných tém, problémov či projektov,
 5. osobný rozvoj,
 6. identifikácia a uspokojovanie vlastných potrieb,
 7. plánovanie a akčné kroky (skoncovanie s prokrastináciou),
 8. hľadanie správneho smeru,
 9. nastavenie mysle,
 10. budovanie žiadaných návykov,
 11. prevencia pred vyhorením,
 12. pohnúť sa z miesta, keď sa cítite zaseknutí
 13. priestor na zastavenie, upratanie si v hlave, zameranie pozornosti k vlastným myšlienkam a emóciám,
 14. potreba psychickej podpory, rešpektujúceho partnera, sprievodcu, nestranného a nesúdiaceho poslucháča, hlbokého rozhovoru či vyjadrenia najhlbších myšlienok, snov a emócií,
 15. aktívne rozhodovanie spojené s preberaním zodpovednosti za svoj život,
 16. práca s ľudským potenciálom, vnútornými zdrojmi a motivátormi. (Koučing je zrkadlom, v ktorom koučovaný môže zazrieť niečo nové, niečo, čo sa potreboval dozvedieť, aby sa pohol vpred.)

Koučing nenahrádza prácu psychológov, terapeutov, poradcov, konzultantov či mentorov. Nie je určený pre psychicky chorých ľudí, ani nedáva rady, ako máte žiť alebo pracovať. Kouč dopĺňa profesie pomocných pracovníkov.

Ako teda kouč pomáha?

Kouč vás sprevádza, podporuje a pýta sa. Dobre mienenými otázkami vás obracia k sebe samému, smeruje vás k hľadaniu vlastných riešení, umožňuje vám prenastaviť myslenie aj na iné perspektívy. Je to profesionál, ktorý je tu len pre vás, počúva vás, všíma si vás a venuje vám svoju plnú pozornosť. Ponúka vám dôverné prostredie, kde sa môžete zamyslieť, sformulovať svoje nevypovedané myšlienky, skryté potreby a vysloviť svoje túžby a sny. Možno aj také, ktoré ste si doteraz ešte ani neuvedomili.

Kouč vám pomôže vyhrabať sa spod nánosov presvedčení, očakávaní, predsudkov, stereotypov a stigiem. A vy ako klienti, ak nechcete byť už viac obeťou okolností či osudu, zaseknutí na jednom mieste, negatívne zmýšľajúci, bezradní, neustále sa vyhovárajúci a obviňujúci všetko a všetkých, tak prevezmete zodpovednosť za svoj život a začnete sa rozhodovať a konať. Tak, ako to vy skutočne chcete, ako to potrebujete, ako vám to vyhovuje. V súlade s vašimi hodnotami, prioritami a cieľmi.

A to je v dnešnej dobe to, čo často ľudia potrebujú – uvedomenie, rozhovor, vypočutie, nové perspektívy, odkrytie slepých miest vo svojom živote. Potreba sa zastaviť, venovať čas samému sebe na premýšľanie, prinavrátenie sa späť k samému sebe a následne sa ďalej rozvíjať. Zamerať sa na riešenie, hľadanie možností a príležitostí.

Koučing nie je určený pre tých, ktorí sa potrebujú vŕtať v problémoch, hľadať zdroje trápení a starostí.

Koučing je pre uvedomelých ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť, ktorí sa chcú posúvať ďalej, ktorí chcú nájsť svoje vlastné spôsoby, riešenia a cesty. Také, ktoré sú perfektné práve pre nich, ktoré uspokojujú ich vlastné potreby a z ktorých majú dobré, ba až vzrušujúce pocity.

Koučing je pre ľudí, ktorí chcú budovať seba samého, svoje sebavedomie, zlepšovať svoje vzťahy (počnúc vzťahom so sebou samým), chcú byť možno ešte lepší alebo jednoducho len byť spokojní tam, kde sú. Niekedy im stačí znovuobjaviť tie okamihy šťastia, vychutnávať si život a prestať sa štvať za nezmyselnými vecami a túžbou sa zapáčiť alebo sa zmeniť na niekoho obraz.

Koučing je účinný u ľudí, ktorí majú realistický pohľad na seba a neboja sa zaoberať sa vlastnými nedostatkami a priznať, že niečo nevedia.

Koučing prináša sebauvedomenie skrz všetky životné role a dimenzie. Je prispôsobený aktuálnym okolnostiam a potrebám koučovaného, kde koučovaný si určuje svoje ciele a to, ako jeho úspech či ideálny život má vyzerať.

Výhody koučingu

Ovládať vedu a umenie koučingu je veľmi prínosné vo všetkých sférach vášho života. Koučovací prístup zmení vaše nastavenie mysle, vnímanie, a teda váš samotný život. Keď okúsite koučovanie, celý váš svet sa zmení!

Výhody sa môžu objaviť okamžite, no niektoré pozitívne dopady sa zúročujú aj mnoho ďalších rokov, v ďalších životných roliach, na profesionálnej dráhe i v osobnom živote.

Prečítajte si 11 najčastejších prínosov koučingu:

 1. Sebauvedomenie. Koučovaný sa vidí jasnejšie. Kouč poskytuje priestor a štruktúru na reflexiu, ktorá je nevyhnutná na osobný rast a učenie sa. Reflexia pomôže koučovanému porozumieť, čo sú jeho hodnoty a ako sa jeho konanie rozchádza s týmito hodnotami alebo cieľmi. Kouč pomôže koučovanému sa znovu napojiť na to, čo má rád vo svojom živote aj v práci. Koučovaný lepšie zistí, čo chce a aké sú jeho oblasti budúceho rastu. Koučovaný takto zároveň nachádza aj svoju vnútornú motiváciu.
 2. Hľadanie a nachádzanie riešení. Okrem toho, že koučovaný vďaka koučovacím otázkam hľadá svoje vlastné odpovede a riešenia, koučovanie odkrýva koučovanému aj slepé miesta, nové perspektívy a možnosti. Koučovaný si uvedomuje limitovanosť svojich presvedčení. Obmedzí výhovorky a skepticizmus a zameria sa viac na to, „ako sa to dá“.
 3. Zmena myslenia a správania. Ak si koučovaný niečo nedokáže predstaviť alebo vidieť, tak to jednoducho v jeho svete neexistuje. Všímanie si svojich myšlienok, vedomé rozhodovanie a reagovanie, prevzatie zodpovednosti za seba samých, dodáva pocit osobnej sily. Schopnosť vnímať a prerámcovať svoje myšlienky dokáže zmeniť náš pohľad na svet. Väčší optimizmus vedie aj k pozitívnejšiemu správaniu, emóciám, vnímaniu svojho života a celkovej spokojnosti.
 4. S optimiznom a sebadôverou rastie aj sebaistota a sebavedomie.
 5. Sústredenie a zameranie sa na to dôležité. S tým je spojený nárast efektivity a výkonnosti koučovaného, čo vedie k väčšej spokojnosti so svojim životom, plnohodnotným využitím času a zmysluplnosťou. Koučovaný si vyhradí čas na to, aby si definoval svoje priority, čím si nastavuje vlastnú rovnováhu. Nájde si viac času na to, čo je pre neho najdôležitejšie, a teda bude koniec koncov spokojnejší v súkromí i práci.
 6. Sebarealizácia. Hľadaním riešení, nastavovaním cieľov a krokov k ich dosiahnutiu podporujete samotnú sebarealizáciu. Tým, že koučovaný vie, čo (a kedy) má robiť, aby dosiahol svoje ciele, sám sa pre ne rozhodol a vie, prečo to robí, minimalizuje aj prokrastináciu.
 7. Efektívne riadenie času. Koučovaný si utriedením priorít a hodnôt, hľadaním riešení, stanovením cieľov a krokov vie naplánovať žiaduce aktivity takým spôsobom, aby neodkladal niečo dôležité na posledné miesto. Zodpovedným prístupom a vedomými rozhodnutiami si vie zariadiť veci tak, ako je pre neho najlepšie.
 8. Schopnosť rozvíjať pozitívne návyky. Kombinácia sebarealizácie a riadenia času zlepšujú schopnosť budovať žiadané návyky. Práve denno-denné návyky a mikronávyky sú tie, čo nakoniec urobia v našom živote tú veľkú zmenu alebo pokrok. Neskôr, keď sa obzrieme späť, uvidíme, že sú to práve oni, čo tvoria náš životný štýl.
 9. „Mentálny fitness“. Negatívne nevedomé reakcie sa kumulujú a podpisujú na vašom duševnom zdraví, strese a negatívnych emóciách. „Mentálny fitness“ kultivuje uvedomovanie si toho, čo si myslíte, cítite a ako sa správate. Uvedomíte si, že máte na výber, ako budete reagovať. Postupne nadobudnete vedomie, mentálnu silu, čulosť (obratnosť) na identifikáciu možností a výber lepšieho spôsobu. Zmenou spôsobov premýšľania a konania môžete preprogramovať a rozvinúť také nervové dráhy v mozgu, ktoré vám budú lepšie slúžiť a z ktorých budete vo vašom živote benefitovať. Budete teda viac bdelí, čo bude mať okrem zlepšenia vašich reakcií a myslenia za dôsledok aj vašu spokojnosť a lepšie vzťahy. Stanete sa vedomejší, odolnejší, emočné stabilnejší (regulovanejší) a pozitívnejšie naladení. Upevníte pozitívne návyky a zminimalizujete zlozvyky (napr. emočné jedenie, bezmyšlienkovité míňanie, impulzívne reakcie, neadekvátne dlhé trápenie sa nad negatívnymi správami, sabotovanie samého seba a pod.).
 10. Zlepšenie efektívnej komunikácie. Koučing vám ukáže, ako lepšie počúvať, všímať si toho druhého verbálne aj neverbálne prejavy, snažiť sa ho pochopiť, vcítiť sa doňho, menej rozprávať a viac sa zaujímať…
 11. Práca s koučom vám pomôže rozoznať kognitívne chyby a minimalizovať ich. Ide najmä o tieto chyby:
  1. Polarizované myslenie – všetko alebo nič. Nálepkovanie situácií ako absolútne. Používanie slov ako „nikdy“, „vždy“. Namiesto toho treba riešiť súčasnú situáciu.
  2. Domnienky a predpoklady, čítanie mysle alebo pocitov iných. Máte podozrenie na hrozbu a snažíte sa pred ňou chrániť.
  3. Používate jazyk, ktorým vyjadrujete povinnosť alebo vinu – „musím“, „mal by som“.
 • Aj keď nemôžete za chyby vášho mozgu, je vašou zodpovednosťou sa učiť a riadiť toto vaše myslenie.

Ako sa stať koučom

 1. Ak sa chcete stať koučom, ideálne by bolo spĺňať tieto predpoklady:

  1. Osobnostné predpoklady kouča. Od kouča sa predpokladá určitá emocionálna zrelosť, pozitívna orientácia, schopnosť počúvať, reflektovať, vnímať, byť pozorný a predovšetkým mať rád ľudí.
  2. Absolvovať odborné vzdelanie koučovania. Poskytovateľov kurzov máme na Slovensku niekoľko, aby ste však mohli dosiahnuť minimum potrebné na certifikáciu kouča, musí trvať aspoň 60 hodín, obsahovať teóriu a prax so spätnou väzbou a byť ukončený praktickou záverečnou skúškou. Môžete skúsiť napríklad náš najobľúbenejší kurz KOUČ104.
  3. Prax v koučovaní. Praktizovať svoje koučovacie vedomosti a schopnosti môžete už počas kurzu koučovania a následne plynule pokračovať po certifikácii. Zvyčajne absolventi koučujú svojich spolužiakov alebo bezplatne svojich známych a neskôr po nadobudnutí lepších skúseností sa dostávajú na trh ako platení kouči. Koučujúci lídri, zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov alebo aj iní pracovníci môžu používať koučovanie v zamestnaní, napr. pri hľadaní riešení, brainstormingu, vedení ľudí, hľadaní talentov a mnohých iných príležitostiach. Pre prvý stupeň certifikácie kouča by mal mať kouč odkoučovaných minimálne 100 hodín.
  4. Celoživotné vzdelávanie. Povolenie kouča si vyžaduje neustály odborný a osobný rozvoj. Keďže práca kouča je náročná, často aj kouč potrebuje svojho kouča, mentora, supervízora alebo terapeuta, aby mohol lepšie reflektovať, ľahšie zvládať náročnejšie témy a situácie alebo si len „vyčistiť hlavu“. Zúčastňuje sa akreditovaných kurzov, worshopov a seminárov a číta odbornú a náučnú literatúru. Vzdeláva sa v nových trendoch, nástrojoch, technikách koučovania. Udržiava vzťahy s ďalšími koučmi, napríklad v regionálnych kluboch koučov, kde si vymieňajú skúsenosti.
  5. Profesijná certifikácia u stavovskej organizácii koučov. Na Slovensku máme dve organizácie – Slovenská asociácia koučov (SAKo) a Medzinárodná federácia koučov (ICF). Členstvo v organizácii je potvrdením stupňa profesionality kouča.

Koučing je veda, umenie a prax.

V prípade, že chcete byť koučom na voľnej nohe, ku koučovacím zručnostiam treba doplniť tie podnikateľské, teda mať jasnú podnikateľskú víziu, poznať seba ako kouča a tak isto svojho ideálneho klienta, poznať vašu pridanú hodnotu, ktorú klientovi ponúkate a mať vypracovaný podnikateľský plán. Musíte teda myslieť aj na také atribúty ako sú financie, portfólio, marketing a nezabúdať na disciplínu a hlavne realizáciu.

ODPORÚČANÉ KURZY

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom čo je to koučing a ako vám pomôže viesť úspešny život, odporúčame knihu od Silvii Langermann „Úspech si ty“ alebo podcasty a videá jej spoločnosti Power Coaching.

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.