Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

Manažér koučom │ Certifikovaný výcvik │ 12.6. – 14.6.2024

Kurzy pre biznis

Prečo by ste mali mať vo svojej firme zavedený biznis koučing? Prečo ho potrebujete a akým prínosom pre vás dokáže byť? Ako sa naučiť ovládať túto metódu spôsobom, ktorý posunie vašu firmu do popredia a hlavne k vyššej ziskovosti?

HLAVNÝM CIEĽOM  3-DŇOVÉHO KURZU je ukázať a naučiť vás, ako využívať techniky biznis koučingu na to, aby sa váš biznis či firma posunula z miesta, kde sa práve nachádza, tam, kde chcete, aby bola. Odovzdáme vám naše know-how takmer 13-ročného podnikania priamo v koučingu v podobe kurzu, vďaka čomu zistíte, čo vaša konkrétna firma a zamestnanci skutočne potrebujú k tomu, aby ste mohli dlhodobo rásť. Predovšetkým však zapracujeme na tom, aby sa z vás stal líder a zároveň kouč známy schopnosťou pre poskytovanie riešení.

I. DEŇ

V prvej časti/dni kurzu “Business coaching” sa budeme zameriavať na vaše schopnosti a zručnosti ako lídra. Ukážeme si, že byť lídrom nie je o poznaní každého detailu. V skutočnosti je to skôr naopak. Ide o získanie znalostí v určitej oblasti a formovanie vlastných postojov. Dôležité je prezentovať samého seba v obraze, ktorému ľudia veria. Privedieme vás k nájdeniu spôsobu vhodného konkrétne pre vás, ako byť osobou známou pre poskytovanie riešení.

NAUČÍTE SA

 • Ako spoznať seba ako lídra a prijať zodpovednosť
 • Ako si vybudovať prirodzený rešpekt a autoritu
 • Ako využiť a rozvinúť svoje silné stránky
 • Ako vytvárať motivačné prostredie
 • Ako efektívne a správne využívať formy motivácie
 • Ako odhaliť a využiť schopnosti tímu, ale aj zamestnancov ako jednotlivcov
 • Ako sa vyvarovať chybám pri riadení tímu
 • Receptár presviedčania a zmeny ľudských postojov

II. DEŇ

V druhej časti/dni nášho kurzu “Business coaching” sa budeme zameriavať na koučingové techniky v oblasti biznisu. Koučing je známy manažérsky nástroj, avšak len máloktorý manažér ho dokáže uplatniť adekvátnym spôsobom tak, aby mu priniesol žiadaný výsledok. Ukážeme vám, ako využiť koučingový prístup k riadeniu vašich zamestnancov, ako ho aplikovať správne, čo taktiež vezme značnú záťaž aj z vašich pliec. Vďaka koučingu vás privedieme k nájdeniu spôsobu vhodného konkrétne pre vás, ako byť osobou, ktorá vytvára dôverné prostredie a osobou známou pre poskytovanie riešení. Na konci kurzu budete schopní vedome aplikovať techniky manažérskeho koučingu, vytvárať skutočnú hodnotu pre seba i svojich podriadených.

III. DEŇ

V poslednej časti kurzu budete mať k dispozícii vopred pripravné online školenia, ktoré môžete študovať kedykoľvek a kdekoľvek. Tieto online školenia a cvičenia si môžete rozloziž aj na viac dní, ako vám to bude vyhovovať.

NAUČÍTE SA

 • Ako si osvojiť koučing ako nástroj efektívneho riadenia svojho tímu (koučovanie vs. prikazovanie)
 • Ako si udržať celkový prehľad a strategické riadenie (ako myslieť inak a zistiť, čo je potrebné zmeniť)
 • Ako rozvíjať svojich podriadených vďaka metódam overeným koučingu a umožniť im čeliť budúcim výzvam
 • Ako zabezpečiť efektivitu koučovania v dlhodobejšom časovom horizonte
 • Ako dosiahnuť želaný výsledok vhodným sledovaním výkonu a vytváraním prostredia založeného na dôvere
 • Ako sa vyvarovať bežným chybám počas koučovacích diskusií, používaním vhodného jazyka a v neposlednom rade i venovaním pozornosti individuálnym potrebám jednotlivcov
 • Ako sa stať z vynikajúceho kouča úspešným manažérom oddaného a motivovaného tímu
 • Hlavne sa naučíte používať najnovšie manažérske metódy a prístupy aplikovateľné v praxi na takej úrovni, že budete schopní nadobudnuté zručnosti učiť aj ostatných

OBSAH KURZU

 • Osobnostná diagnostika lídra (sebadôvera a sebaúcta)
 • Vízia, ciele a stretégia (ako formulovať a zadeľovať úlohy, ciele, akčné plány a pod.)
 • Zodpovednosť a ako vedieť povedať “nie”
 • Komunikačné techniky lídra, štýly a formy jednania (Asertívna, Verbálna, Neverbálna, Manipulácia a ako sa jej vyhnúť)
 • 8 manažérskych zručností a ich aplikácia v praxi
 • Motivačné techniky a spokojnosť zamestnancov
 • Spätná väzba (Pochvala vs Kritika)
 • Koučingový prístup ako základ riadenia svojho tímu
 • Metódy a techniky koučingu pre manažéra ihneď aplikovateľné v praxi
 • Kombinácia manažér & kouč (ako prepojiť tieto dve funkcie do efektívneho riadiaceho systému)
 • Koučingové diagnostiky pre manažérov i ďalších zamestnancov (objavenie potenciálu a zadelenie relevantných úloh)
 • Koučingové metódy riešenia konfliktov a krízových situáciách (ako komunikovať v napätých situáciách)
 • Príklady z praxe

Poskytujeme priestor na osobné otázky z konkrétnych situácií z firemného prostredia, ktoré vás zaujímajú.

CENOVÉ ZVÝHODNENIA

 • Možnosť preplatenia kurzu pre zamestnaných aj nezamestnaných cez Národný projekt “Zručnosti pre trh práce”, vďaka ktorému získate -80% zľavu na tento kurz
 • Ak vám bola zamietnutá ❌ žiadosť z úradu práce alebo nie ste oprávnený žiadateľ – ste živnostník (SZČO) alebo konateľ.., tak sa nám pokojne ohláste. Pre SZČO alebo neschválených žiadateľov máme teraz výnimočne ZĽAVU od 10-40%! Zľavy platia do 1.7.2024.

Výkon manažéra charakterizuje najmä výkon členov jeho tímu. Množstvo úsilia, ktoré manažér vynaloží na zvýšenie efektivity zamestnancov, je nesmierne dôležité. Často však riadi ľudí tým, že im hovorí, čo majú robiť. Nariaďovať a prikazovať je totiž ľahké, rýchle a máte pocit, že veci sú pod kontrolou. Avšak veľa krát takéto správanie ľudí demotivuje, zbavuje zodpovednosti, iniciatívy, tvorivosti a podporuje skôr atmosféru strachu, frustrácie, či apatie. Naučte sa prístupu, ktorý vnesie do vašej firemnej atmosféry nový rozmer.

Tešíme sa na Vás s Tomášom!

Nevadí, robíme z prednášky záznam, ktorý je v obvykle v ten deň dostupný. Jedine v uplynulej diskusii sa v nahrávke už nevieš spýtať.
Určite používaš smartfon (Android, iPhone), všetko vieš komfortne absolvovať v aplikácii mobilu/tabletu z vlaku, či v čakárni, či kdekoľvek v teréne.

V období trvania kurzu sú sobota a nedeľa voľné dni.

Zpravidla ráno o 8:30 začína živá ZOOM prednáška, diskusia a cvičenia do 10:30. (synchrónna časť)

Následne študent vypracúva úlohy: text, video, audio. (asynchrónne štúdium)

Pozrie si nahraté video lekcie. (asynchrónne - kedykoľvek)

Analyzuje ukážkové koučingové nahrávky. (asynchrónne - kedykoľvek)

Koučuje v skupine i v dvojici so spolužiakmi. (synchrónna úloha s voľbou času)

Štúdium je zavŕšené teoretickou písomnou a praktickou skúškou schopností koučovacích v posledný deň štúdia.

Certifikát ACPC (Approved coach by Power Coaching) bude zaslaný poštou, prípadne si môžte prísť osobne. 

Získať kurz
Zapísaní: 17 študentov
Trvanie: 26 hod. , 3 dni
Video: 8:30 - 10:00
Výuka: Online s termínom

Archív

Manažér koučom │ Certifikovaný výcvik │ 12.6. – 14.6.2024
Cena:
720€
Layer 1
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.