Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

Verejný mentoring | 23.11.2023

Získaj profesionálnu prax a okamžitú účinnú spätnú väzbu na tvoje koučovanie! Organizujeme pravidelný verejný mentoring pre našich absolventov úplne zadarmo!

ČO JE TO MENTORING

Mentoring je veľmi dôležitá súčasť odborného rastu v živote kouča. Jednak je potrebný pre osobný rozvoj a zároveň je to najlepšia cesta ako rásť. Mentoring prebieha formou rozhovoru medzi koučom a klientom alebo mentorom, pričom kouč získa okamžitú spätnú väzbu na svoj koučing od mentora. Mentoring môže byť individuálny alebo skupinový. Pokiaľ máte záujem o individuálny mentoring (iba ty a mentor) s niektorým z našich mentorov, objednať sa môžete na našej podstránke PORADŇA.

AKO PREBIEHA SKUPINOVÝ MENTORING

 • Skupinový mentoring prebieha v našom prípade ONLINE v skupine, pričom sa iba pripojíte a budete pozorovať koučovací rozhovor pod dohľadom mentora, ktorý dá koučovanému spätnú väzbu.
 • Na skupinovom mentoringu je najväčšou výhodou, že celý proces koučovania vidíte nezainteresovane z vonku (ani ako klient, ani ako kouč), môžete ho sledovať maximálne podrobne a sústrediť sa výhradne na kompetencie kouča, proces koučingu, otázky, neverbálnu komunikáciu.
 • Je to učenie v praxi, ktoré vám umožní nemať za koučing zodpovednosť, no byť na 100% prítomný ako pozorovateľ koučovacieho rozhovoru.
 • Na konci mentoringu dávame priestor aj vám, aby ste vyjadrili vaše postrehy, prípadne ak máte nejaké otázky.
 • Pokiaľ si však želáte byť na skupinovom mentoringu priamo koučom alebo klientom v stanovenom termíne, napíšte nám na info@powercoaching.sk

PRE KOHO JE SKUPINOVÝ MENTORING URČENÝ

 • Verejný mentoring je bezplatný a slúži pre našich absolventov kurzu KOUČ104 hod. ako úžasný benefit pre ďalší rozvoj či získanie medzinárodných titulov (ACC/PCC/MCC/
 • Verejný mentoring môžeš absolvovať aj vtedy, pokiaľ nie si náš absolvent. V tom prípade je však potrebné uhradiť poplatok 100€ (kontaktuj nás na info@powercoaching.sk)

ČO VŠETKO ZÍSKAŠ

 • Chcel by si aj priamo koučovať? O to lepšie! Nahrávka nie je potrebná, iba koučovanie v priamom prenose. Spolu vytvoríme komplexný obraz o tom, ktoré kompetencie tam odzneli a na ktorých ešte popracujeme.
 • Ak sa prihlásiš na mentoring ako kouč, získaš doklad absolvovaní o mentoringu, ktorý prispeje k tvojmu ďalšiemu posunu k titulom alebo osobnému rastu kouča.
 • Ak sa prihlásiš ako pozorovateľ, získaš zážitok a postrehy z procesu učenia.
 • Koučujeme v nastavení na tvorivú energiu srdca, maximálne spontánne a intuitívne. Radi to naučíme aj teba na našom verejnom mentoringu. 😉

Tešíme sa na teba na mentoringu so Silviou Langermann!

ZÍSKAJ OSVEDČENIE O MENTORINGU

Ak sa prihlásiš na mentoring ako kouč, získaš doklad absolvovaní o mentoringu, ktorý prispeje k tvojmu ďalšiemu posunu k titulom (ktorý sa vyžaduje v hodinách) alebo osobnému rastu kouča.

PRIPOJENIE NÁJDEŠ V ZÁLOŽKE OSNOVA

Pripojenie k mentoringu nájdeš vyššie v záložke "OSNOVA" (hneď vedľa Popisu v bielej lište)

Mentor je odborníkom v určitej odbornosti a tematike. Pokiaľ tvoje schopnosti, či zručnosti v danej oblasti nedosiahnu tie mentorové, odporúčame ako najefektívnejšiu metódu tvojho rastu práve mentoring. Akonáhle posunieš svoje schopnosti, či zručnosti v danej oblasti na úroveň mentora, je pre teba najefektívnejšou formu ďalšieho rastu koučing, a teda otvorenie tvojho plného potenciálu.
Mentoring a koučing sú dve rôzne činnosti. Kým v koučovacom rozhovore sa radiť nesmie, činnosť mentora sa zakladá práve na radách v určitej oblasti a tematike. Kouč do koučovacieho rozhovoru radou vstúpiť nesmie, avšak do mentoringu koučovacími otázkami áno.
V roku 2014 sme akreditovali na MŠVVaŠ SR kurz KOUČ 104 hodín. Je to medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH, vďaka ktorému, najmä praktickou formou, školíme nových koučov.
Prečo tento kurz absolvovať? Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia. Avšak uvedomujeme si, že najlepšie na túto otázku vám odpovedia práve absolventi tohto kurzu:
1. https://www.youtube.com/watch?v=ZlvA_bQ2jb8&t=20s
2. https://www.youtube.com/watch?v=_DxDSM22xTY
3. https://www.youtube.com/watch?v=0UYQC95Ilpw&t=5s
4. https://www.youtube.com/watch?v=UE3IBT_ztuc&t=6s
Zapísaní: 237 študentov
Trvanie: 14:00 - 15:00
Výuka: Online │ výuka s termínom

Archív

Verejný mentoring | 23.11.2023
Cena:
Zdarma
Layer 1
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.