Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

Verejný mentoring | 23.11.2023

Verejný mentoring power coaching pre koučov

Získaj profesionálnu prax a účinnú spätnú väzbu na tvoje koučovanie! Organizujeme pravidelný verejný mentoring pre našich absolventov úplne zadarmo!


PRIPOJTE SA DNES na ZOOM linku: https://us02web.zoom.us/j/83790171966?pwd=VkI0aEVVV3piWUJBT3NCVWcvbk9UUT09


ČO JE VLASTNE MENTORING?

Mentoring je veľmi dôležitá súčasť odborného rastu v živote kouča. Jednak je potrebný pre osobný rozvoj a zároveň je to najlepšia cesta ako rásť. Mentoring môže byť individuálny aj skupinový.

SKUPINOVÝ MENTORING

Na skupinovom mentoringu je najväčšou výhodou, že celý proces koučovania vidíte nezainteresovane z vonku (ani ako klient, ani ako kouč), môžete ho sledovať maximálne podrobne a sústrediť sa výhradne na kompetencie kouča, proces koučingu, otázky, neverbálnu komunikáciu. Je to učenie v praxi, ktoré vám umožní nemať za koučing zodpovednosť, no byť na 100% prítomný.

PRE KOHO JE SKUPINOVÝ MENTORING URČENÝ?

  • Verejný mentoring je bezplatný a slúži pre našich absolventov kurzu KOUČ104 hod. ako úžasný benefit pre ďalší rozvoj.
  • No chcel by si aj koučovať? O to lepšie! Nahrávka nie je potrebná, iba koučovanie v priamom prenose. Spolu vytvoríme komplexný obraz o tom, ktoré kompetencie tam odzneli a na ktorých ešte popracujeme.
  • Ak sa prihlásiš na mentoring ako kouč, získaš doklad absolvovaní o mentoringu.
  • Ak sa prihlásiš ako pozorovateľ, získaš zážitok z procesu učenia.
  • Verejný mentoring môžeš absolvovať aj vtedy, pokiaľ nie si náš absolvent. V tom prípade je však potrebné uhradiť poplatok 100€ (kontaktuj nás na info@powercoaching.sk)

Koučujeme v nastavení na tvorivú energiu srdca, maximálne spontánne a intuitívne. Radi to naučíme aj teba na našom verejnom mentoringu. 😉

Tešíme sa na teba!Pripojenie k mentoringu nájdeš v záložke OSNOVA

Mentor je odborníkom v určitej odbornosti a tematike. Pokiaľ tvoje schopnosti, či zručnosti v danej oblasti nedosiahnu tie mentorové, odporúčame ako najefektívnejšiu metódu tvojho rastu práve mentoring. Akonáhle posunieš svoje schopnosti, či zručnosti v danej oblasti na úroveň mentora, je pre teba najefektívnejšou formu ďalšieho rastu koučing, a teda otvorenie tvojho plného potenciálu.
Mentoring a koučing sú dve rôzne činnosti. Kým v koučovacom rozhovore sa radiť nesmie, činnosť mentora sa zakladá práve na radách v určitej oblasti a tematike. Kouč do koučovacieho rozhovoru radou vstúpiť nesmie, avšak do mentoringu koučovacími otázkami áno.
V roku 2014 sme akreditovali na MŠVVaŠ SR kurz KOUČ 104 hodín. Je to medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH, vďaka ktorému, najmä praktickou formou, školíme nových koučov. Prečo tento kurz absolvovať? Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia. Avšak uvedomujeme si, že najlepšie na túto otázku vám odpovedia práve absolventi tohto kurzu: 1. https://www.youtube.com/watch?v=ZlvA_bQ2jb8&t=20s 2. https://www.youtube.com/watch?v=_DxDSM22xTY 3. https://www.youtube.com/watch?v=0UYQC95Ilpw&t=5s 4. https://www.youtube.com/watch?v=UE3IBT_ztuc&t=6s
Zapísaní: 171 študentov
Trvanie: 14:00 - 15:00

Archív

Layer 1
Prihlásiť sa Categories
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.